Evergreen-portfolio

Duurzame energie

Alternatieven voor fossiele brandstoffen vinden, die minder milieuvervuiling veroorzaken en waar we meer van kunnen produceren

Windmolens die draaien in een veld naast een gebouw dat wordt aangedreven op zonne-energie.

Koolstofvermindering

6 % van het fonds uitgegeven

We weten ondertussen allemaal dat fossiele brandstoffen veel kooldioxide uitstoten en dat er maar een beperkte hoeveelheid van bestaat. Op een dag zijn ze opgebruikt – als we onze planeet al niet eerder verwoest hebben.

We hebben energie nodig voor alles wat we nodig hebben en willen doen, zoals reizen, onze huizen verwarmen en bouwen. Sinds de Industriële Revolutie hebben mensen zwaar op niet-duurzame energie vertrouwd om de vooruitgang te versnellen.

Gelukkig stappen mensen, bedrijven en overheden steeds meer over op duurzame energiebronnen – natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. In 2018 was meer dan 26% van de wereldwijde elektriciteitsopwekking afkomstig van duurzame energiebronnen. Naar verwachting stijgt dit percentage tegen 2040 naar 45%.Voetnoot 1

Duurzame energiebronnen kunnen in vijf categorieën worden ingedeeld:

Wind

Sommige mensen klagen dat windmolens lelijk zijn en lawaai maken, maar wind is een te waardevolle hulpbron om te negeren. De prijzen dalen en de capaciteit is tussen 2001 en 2017 wereldwijd 22-voudig gestegen.Voetnoot 2

Zonne-energie

Je hebt vast wel eens zonnepanelen op huizen of een groot veld vol zonnepanelen gezien. Die panelen zetten het licht van de zon om in elektriciteit, en deze branche groeit twee keer zo snel als die van windenergie.

Geothermisch

De binnenkant van onze planeet is heet. Geothermische warmte benut grote ondergrondse reservoirs om stoom en heet water op te vangen, of kleinere warmtepompen om huizen te verwarmen en te koelen. Dit type energie is altijd beschikbaar, in tegenstelling tot wind- en zonne-energie.

Biomassa

Biomassa is een biologisch materiaal dat afkomstig is van planten en dieren, zoals hout, voedsel of compost. Thermisch verwerkte biomassa kan worden gebruikt om elektriciteit, biogas of biobrandstoffen als ethanol en biodiesel op te wekken. Hier kun je meer over onze investeringen in biomassa lezen.

Waterkracht

Waterkracht gebruikt de energie van waterstromingen met dammen die de waterstroom reguleren. Dit is de krachtigste vorm van duurzame energie ter wereld, maar ook deze vorm van energie heeft zijn nadelen. Het bouwen en in stand houden van dammen kan veel schade aan het milieu toebrengen. In het ideale geval worden we door een hogere investering in windenergie, zonne-energie en geothermische energie wereldwijd minder afhankelijk van waterkracht als alternatief voor fossiele brandstoffen.

In 2018 was meer dan 26% van de elektriciteitsopwekking wereldwijd afkomstig van duurzame energiebronnen en naar verwachting stijgt dit percentage tegen 2040 naar 45%

Onderneming in de spotlight

Bullfrog Power

Bullfrog biedt aardgas- en elektriciteitsopties voor mensen en bedrijven die de kooldioxidebelasting van hun energiegebruik willen verlagen. Voor elke kilowatt aardgas die een klant gebruikt, produceert Bullfrog evenveel "klimaatvriendelijk" aardgas en voert dit namens de klant in een pijpleiding. Bullfrog wint biogas uit biologisch afval bij stortterreinen en waterzuiveringsinstallaties.

Feit is dat dit gas bij gebruik nog steeds CO₂-uitstoot produceert, dus misschien is "groen" niet de beste benaming. Maar het is in ieder geval CO₂ die sowieso zou worden uitgestoten door het rottende biologische afval, dus de hoeveelheid CO₂ wordt niet verhoogd door de verbranding van fossiele brandstoffen.

De kredieten voor duurzaam opgewekte elektriciteit van Bullfrog werken op een vergelijkbare manier: voor elke kilowatt elektriciteit die je gebruikt, voegen zij een kilowatt van een duurzame bron als wind of water toe aan het netwerk. Sinds de oprichting in 2005 heeft Bullfrog 1,3 miljoen ton CO₂ vervangen.

In het verleden heeft Shopify de kredieten van Bullfrog gebruikt om de energie die in onze kantoren in Canada verbruikt wordt, te compenseren. In maart 2020 begonnen de medewerkers van Shopify vanuit huis te werken. Hierdoor moeten we weliswaar veel minder kantoorruimte, maar tegelijkertijd veel meer home-offices compenseren. Zoals we al in onze blog hebben vermeld: Shopify is van plan om de koolstofvoetafdruk van ons thuiswerkmodel te meten, alle uitstoot van home-offices te compenseren en onze ervaringen tijdens dit proces te delen.