Frontier-portfolio

Samenwerking

Samenwerking met gelijkgestemde organisaties die de klimaatverandering willen tegengaan

Twee mensen die op een rotsachtig oppervlak staan en de maan observeren door een telescoop.

Permanente koolstofverwijdering

8 % van het fonds uitgegeven

Soms is één plus één meer dan twee. Hoofddoel van ons fonds is in veelbelovende klimaattechnologieën en -oplossingen investeren, en daarvoor hebben we een solide aantal mogelijkheden nodig.

De branche van koolstofverwijdering is relatief jong en bevindt zich nog in het ontwikkelingsstadium. Tot nu toe zijn er nog niet veel mensen die zich op deze uitdaging richten. Deel van onze missie is dan ook het aantal klimaatvriendelijke ondernemers te verhogen en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan hun succes.

Een deel van het Duurzaamheidsfonds van Shopify wordt nog steeds gebruikt voor sponsoring en educatieve kansen voor organisaties die de weg vrijmaken voor de koolstofverwijderingsbranche. Hoe groter deze sector wordt, hoe beter het voor onze planeet is en hoe meer opties fondsen zoals wij hebben om in te investeren.

Onderneming in de spotlight

Carbon180

Carbon180 is een klimaatgerichte NGO die samenwerkt met beleidsmakers, wetenschappers en bedrijven om een andere manier van denken rond koolstof te bewerkstelligen. Doel van de organisatie is een wereld creëren waarin meer koolstof wordt verwijderd dan uitgestoten.

Dankzij de decennialange inzet van universiteiten en laboratoria bestaan er al flink wat technologieën voor koolstofverwijdering, maar de meeste zijn nog niet commercieel inzetbaar. Bij het nastreven van haar missie raakte Carbon180 zich ervan bewust dat er niet alleen te weinig ondernemers waren om deze technologieën op te schalen, maar dat de ondernemers die er waren ook nog eens te ver uit elkaar woonden.

Om dit probleem op te lossen, besloot Carbon180 een groep toonaangevende ondernemers uit verschillende werkvelden bij elkaar te zoeken en hen de vaardigheden aan te leren die nodig zijn om een koolstofverwijderingsbedrijf op te richten en uit te breiden.

Zo werd de basis gelegd voor het Carbon180 Entrepreneur In Residence Fellowship. Carbon180 koos uit 150 sollicitaties zeven gegadigden, die elk $ 100.000 en toegang tot mentoren, onderzoekers en investeerders kregen. Doelstelling is hen te helpen bij het vormen van ideeën, de ontwikkeling en commercialisering van koolstofverwijderingsbedrijven. Tijdens het programma van 12 maanden dat in maart 2019 van start ging, gaf Carbon180 elke deelnemer de opdracht om een gedetailleerd plan te maken voor een bedrijf dat in staat is om tegen 2030 jaarlijks een miljard ton CO₂ te verwijderen.

Het is echter geen wedstrijd – de echte winst zou zijn dat al deze ondernemers een commercieel rendabel bedrijf zouden lanceren. De mogelijkheden in deze branche zijn bijna eindeloos en we hebben duizenden van dit soort ondernemers nodig, die juist in deze branche innovatief te werk gaan. Daarom onderzoekt Shopify manieren om de tweede ronde van het EIR-programma in 2021 te ondersteunen.

Dit zijn de stipendiaten van het EIR-programma 

"Een stabiele markt voor koolstofverwijdering betekent niet alleen het einde van klimaatverandering. We hebben het over de volgende run op olie. Koolstof is een hulpbron. Niet alleen een veroorzaker van milieuvervuiling."

—Peter Minor, EIR Fellowship Manager, Carbon180