Servicevilkår

BEMÆRK! De virksomhedsnavne, der leveres af generatoren til virksomhedsnavne (“virksomhedsnavne”) er eksempler, der leveres “som de er”. Du må udelukkende bruge de foreslåede virksomhedsnavne PÅ EGEN RISIKO. VI ANBEFALER KRAFTIGT, AT DU RÅDFØRER DIG MED DIN ADVOKAT OG/ELLER UDVISER BEHØRIG RETTIDIG OMHU FOR AT FASTSLÅ, AT BRUGEN AF ET VIRKSOMHEDSNAVN IKKE KRÆNKER ELLER OVERTRÆDER ELLER VIL KRÆNKE ELLER OVERTRÆDE NOGEN LOVGIVNING ELLER TREDJEPARTERS RETTIGHEDER OG MÅ BRUGES AF DIG. NEDENFOR KAN DU SE DE FULDE VILKÅR, HVORI ALLE VORES ANSVARSFRASKRIVELSER FREMGÅR.

Oversigt

Følgende vilkår (“servicevilkår”) beskriver de vilkår og betingelser, der er gældende for din adgang til og brug af generatoren til virksomhedsnavne samt software eller produkter, der eventuelt er tilknyttet (samlet kaldet “servicen”). Dette dokument er en juridisk bindende aftale mellem dig som bruger af servicen eller den virksomhed, der beskæftiger brugeren af servicen (omtalt som “dig”, “du” eller “din”) og Shopify Inc. samt Shopifys affiliates (omtalt som “vi”, “vores”, “os” eller “Shopify”), hvor “affiliates” betyder enhver enhed, der direkte eller indirekte styrer, styres af eller er under fælles styring med Shopify Inc.

Hvis du bruger servicen, accepterer du at være bundet af servicevilkårene. Alle nye funktioner eller værktøjer, som tilføjes den nuværende service, vil også være underlagt servicevilkårene. Du kan når som helst gennemgå den aktuelle version af servicevilkårene her: https://www.shopify.com/tools/business-name-generator/terms

Bemærk, at vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre servicevilkårene ved at offentliggøre opdateringer og ændringer. Det anbefales, at du læser servicevilkårene nu og da for at være bekendt med eventuelle opdateringer eller ændringer, der kan påvirke dig.

Du skal læse, være enig i og acceptere alle vilkår og betingelser i disse servicevilkår, i vores politik for acceptabel brug, der kan ses på https://www.shopify.com/legal/aup, og i vores politik om beskyttelse af persondata på https://www.shopify.com/legal/privacy, før du må bruge servicen.

Generelle betingelser

 1. Du skal være 18 år eller ældre eller som minimum være myndig i den jurisdiktion, hvor du er bosat, eller hvorfra du bruger denne service.
 2. Servicen er tilgængelig via websitet.
 3. Teknisk support er kun tilgængelig via mail på https://help.shopify.com/en/questions#/login.
 4. Du anerkender og accepterer, at servicen, herunder, men ikke begrænset til, al tilknyttet software og dokumentation, eventuelle tilknyttede programmer, websites, værktøjer og produkter samt eventuelle ændringer, forbedringer og opdateringer deraf samt alle intellektuelle ejendomsrettigheder deri, ejes eksklusivt af Shopify.
 5. Du anerkender og accepterer, at vi når som helst kan ændre disse servicevilkår ved at offentliggøre de relevante ændrede og omformulerede servicevilkår på https://www.shopify.com/tools/business-name-generator/terms, samt at sådanne ændringer af servicevilkårene træder i kraft på offentliggørelsesdatoen. Din fortsatte brug af servicen, efter de ændrede servicevilkår er blevet offentliggjort, udgør din enighed i og accept af de ændrede servicevilkår. Hvis du ikke accepterer en ændring i servicevilkårene, må du ikke fortsætte brugen af servicen.
 6. Du må ikke bruge servicen til ulovlige, svigagtige eller uautoriserede formål, og du må heller ikke i forbindelse med brugen af servicen overtræde nogen lovgivning i din jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til, lovgivning om varemærker) eller lovgivning i Canada og Ontario-provinsen.
 7. Du accepterer, at du ikke må reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af servicen, brug af servicen eller adgang til servicen uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Shopify.
 8. Du accepterer, at du ikke vil omgå, tilsidesætte eller undgå nogen tekniske begrænsninger i servicen, bruge nogen værktøjer til at aktivere funktioner eller funktionalitet, der på anden vis er deaktiveret i servicen, eller dekompilere, demontere eller på anden vis foretage reverse engineering af servicen.
 9. Du accepterer, at du ikke vil bruge robotter, spidere, scrapere eller andre automatiske midler til at få adgang til servicen eller til at overvåge nogen materialer eller oplysninger i servicen.
 10. Servicevilkårene er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen i Ontario-provinsen og lovgivningen i Canada, der er gældende deri, uden hensyntagen til principper om lovkonflikter. Du og Shopify anerkender ubetinget og uigenkaldeligt den enekompetence, som domstolene i Ontario-provinsen har med hensyn til alle tvister eller krav, der udspringer af eller er forbundet med servicevilkårene eller din brug af servicen. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb af varer gælder ikke for disse servicevilkår og er hermed udtrykkeligt ekskluderet.

Dine materialer

 1. Vi gør ikke krav på ejerskab over de søgeord og andre materialer (“materialerne”), du oplyser til Shopify for at bruge servicen, men i det omfang materialerne er underlagt intellektuelle ejendomsrettigheder, kræver vi en licens til de pågældende materialer. Du giver Shopify en ikke-eksklusiv, overførbar og underlicenserbar, royaltyfri, verdensomspændende ret og licens til at hoste, bruge, distribuere, udstille, udsende, ændre, køre, kopiere, lagre, reproducere, tilgængeliggøre, vise, oversætte og oprette afledte værker af alle materialer, der leveres af dig i forbindelse med servicen. Vi må bruge vores rettigheder i henhold til denne licens til at drive, levere og promovere servicen og til at udføre vores forpligtelser og udøve vores rettigheder i henhold til servicevilkårene. Du erklærer, garanterer og accepterer, at du har alle de nødvendige rettigheder til materialerne til at give denne licens. Hvis du ejede materialerne, inden du gav dem til Shopify, forbliver de dine, selvom du uploader dem til Shopify, og er underlagt den licens, der gives til Shopify.
 2. Licensen varer i al den tid, materialerne er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Shopifys intellektuelle ejendom

 1. Du accepterer, at du ikke må bruge nogen af Shopifys varemærker, logoer eller servicemærker, uanset om de er registrerede eller ej, herunder, men ikke begrænset til, ordmærket SHOPIFY, ordmærket SHOP, ordmærket SHOP PAY samt designet af “S” og indkøbsposen (“Shopify-varemærker”), medmindre du har fået skriftlig tilladelse til det fra Shopify. Du accepterer, at du ikke vil bruge eller indføre nogen mærker, der kan blive forvekslet med Shopify-varemærkerne. Du accepterer, at eventuelle variationer eller forkerte stavemåder af Shopify-varemærkerne vil blive anset som en forveksling af Shopify-varemærkerne.
 2. Du accepterer ikke at købe, registrere eller bruge søgeord fra søgemaskiner eller andre betal pr. klik-søgeord (f.eks. Google Ads), varemærker, mailadresser, navne på sociale medier eller domænenavne (herunder, men ikke begrænset til, domænenavne på øverste niveau og underdomæner samt webadresser til sider), der bruger eller indeholder Shopify eller Shopify-varemærker, eller som bruger eller indholder nogen termer, der kan forveksles med Shopify-varemærkerne.

Beskyttelse af person- og brugerdata

Du accepterer, at eventuelle oplysninger, du giver til os i forbindelse med brugen af servicen, kan overføres uden kryptering og omfatter (a) transmissioner via forskellige netværk og (b) ændringer for at være i overensstemmelse med og tilpasse sig de tekniske krav til forbundne netværk eller enheder. Eventuelle persondata, du oplyser til os i forbindelse med brugen af servicen, behandles i overensstemmelse med vores politik om beskyttelse af persondata (tilgængelig her: https://www.shopify.com/legal/privacy)

Nøjagtighed, fuldstændighed og aktualitet af oplysninger

 1. Eksemplerne på virksomhedsnavne og idéer til virksomhedsnavne, der genereres via servicen af algoritmer på baggrund af søgeord, du indtaster, leveres udelukkende som eksempler for at hjælpe dig med at vælge et navn til din virksomhed. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige, hvis et eksempelnavn eller andre oplysninger, der er tilgængelige via servicen, ikke er nøjagtige, fuldstændige eller opdaterede, eller hvis de på anden vis ikke opfylder dine personlige krav. Enhver brug af eller tillid til de virksomhedsnavne eller oplysninger, der gøres tilgængelige via servicen, sker på egen risiko. Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet i servicen når som helst, men vi er ikke forpligtet til at opdatere nogen oplysninger. Du accepterer, at det er dit eget ansvar at holde øje med ændringer i servicen.
 2. Der kan af og til være oplysninger, der gøres tilgængelige via servicen, som indeholder stavefejl, unøjagtigheder eller udeladelser.
 3. Vi påtager os ingen forpligtelser til at opdatere, rette eller tydeliggøre oplysninger i servicen eller på nogen relaterede websites, medmindre det er et lovgivningsmæssigt krav. Ingen specificeret opdaterings- eller aktualiseringsdato, der er anvendt i servicen eller på relaterede websites eller programmer, indikerer, at alle oplysninger i servicen er blevet ændret eller opdateret.

Oplysningernes nøjagtighed

 1. Du accepterer at levere aktuelle, fuldstændige og nøjagtige oplysninger i din brug af servicen.
 2. Vi kan kontakte dig via den mailadresse, du oplyser, for at levere servicen til dig og give dig oplysninger om servicen.
 3. Visse persondata, inklusive din mailadresse, kan være påkrævet for at bruge visse funktioner i servicen. Du accepterer at opretholde disse datas nøjagtighed, fuldstændighed og aktualitet. Hvis du ikke opretholder dataene, så de er nøjagtige, fuldstændige og aktuelle, kan det medføre, at du ikke kan få adgang til og bruge servicen.

Forbudt anvendelse

Ud over andre forbud, som er angivet i servicevilkårene, er det forbudt at bruge servicen, dens indhold eller eventuelle produkter eller tjenester, der er tilgængelige via servicen: (a) til ethvert ulovligt formål, (b) til at bede andre om at udføre eller deltage i ulovlige handlinger, (c) til at overtræde internationale, føderale eller lokale love, bestemmelser, regler eller forordninger, (d) til at krænke eller overtræde vores eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder, (e) til at chikanere, misbruge, fornærme, bagvaske, underkende, true eller diskriminere på baggrund af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap, (f) til at indsende falske eller vildledende oplysninger, (g) til at uploade eller overføre vira eller enhver anden form for ondsindet eller ødelæggende kode, (h) til at indsamle eller spore andres persondata, (i) til spam, phishing, pharming, påskud, spider, gennemsøgning eller webskrabning, (j) til ethvert uanstændigt eller umoralsk formål, (k) til at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i servicen eller ethvert relateret website eller program, andre websites, programmer eller internettet eller (l) til at overtræde Shopifys politik for acceptabel brug (tilgængelig her: https://www.shopify.com/legal/aup). Vi forbeholder os retten til at bringe din brug af servicen eller relaterede websites eller programmer til ophør, hvis nogen af de forbudte anvendelser overtrædes.

Ansvarsfraskrivelse af garantier; ansvarsbegrænsning

 1. Uden at den generelle karakter af afsnit 2 og afsnit 3 nedenfor dermed begrænses sker brugen af ethvert virksomhedsnavn, der leveres af servicen, PÅ EGEN RISIKO. SHOPIFY KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG PÅ NOGEN MÅDE FOR ET LEVERET VIRKSOMHEDSNAVN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EVENTUELLE TAB ELLER SKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF DET PÅGÆLDENDE VIRKSOMHEDSNAVN ELLER EN DEL AF ET VIRKSOMHEDSNAVN. Du anerkender og accepterer, at du skal vurdere og vil være ansvarlig for alle risici, der er forbundet med brugen af et virksomhedsnavn, herunder, men ikke begrænset til, eksistensen af tredjeparters rettigheder, som kan forekomme i et sådant navn. VI ANBEFALER KRAFTIGT, AT DU RÅDFØRER DIG MED DIN ADVOKAT OG/ELLER UDVISER BEHØRIG RETTIDIG OMHU FOR AT FASTSLÅ, AT BRUGEN AF ET VIRKSOMHEDSNAVN IKKE KRÆNKER ELLER OVERTRÆDER ELLER VIL KRÆNKE ELLER OVERTRÆDE NOGEN LOVGIVNING ELLER TREDJEPARTERS RETTIGHEDER OG MÅ BRUGES AF DIG.
 2. Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge servicen og virksomhedsnavnet er på egen risiko, og Shopify og Shopifys affiliates, ledende medarbejdere, direktører, medarbejdere, agenter og licensgivere fraskriver sig ethvert ansvar, det være sig udtrykkeligt eller underforstået, i forbindelse med din brug af og adgang til servicen. Servicen leveres til dig (undtagen som udtrykkeligt angivet af os) “som den er” og “som tilgængelig” til din brug uden nogen erklæring, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, handelskvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, adkomst og ikke-krænkelse. Vi garanterer ikke, at servicen leveres uden afbrydelser, rettidigt, sikkert eller fejlfrit, at de resultater, der kan opnås ved brug af servicen, er nøjagtige eller pålidelige, eller at kvaliteten af servicer, oplysninger eller andre materialer, der købes eller opnås af dig via servicen, herunder, men ikke begrænset til, virksomhedsnavnene, opfylder dine forventninger, eller at nogen fejl i servicen bliver rettet. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger i underforståede garantier, så denne begrænsning gælder muligvis ikke for dig.
 3. Shopify, Shopifys affiliates, ledende medarbejdere, direktører, medarbejdere, agenter eller licensgivere er under ingen omstændigheder ansvarlige for nogen form for skade, tab, krav eller noget direkte, indirekte, tilfældigt, pønalt begrundet, dokumenteret tab eller følgetab af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, tabte muligheder, tabt fortjeneste, tabte indtægter, tabte besparelser, tab af data, ombytningsomkostninger, tab af goodwill eller nogen lignende tab, hvad enten de er baseret på kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed), skærpet ansvar eller på anden måde, som følge af din brug af en del eller dele af servicen, virksomhedsnavnene eller nogen tjenester eller produkter, der er købt ved hjælp af servicen, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller mangler i indhold, eller som på anden vis opstår som følge af din brug af servicen, eller ethvert tab eller skade af enhver art, der opstår som et resultat af brugen af servicen eller indhold (eller produkter), der er opslået, overført eller på anden måde gjort tilgængeligt via servicen, selvom der underrettes om denne mulighed. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller ansvarsbegrænsning for følgetab eller tilfældige tab, er vores ansvar i sådanne jurisdiktioner begrænset i det maksimale omfang, som loven tillader.

Erstatning

Du accepterer at erstatte, forsvare og skadesløsholde Shopify samt Shopifys affiliates, ledende medarbejdere, direktører, medarbejdere, agenter og licensgivere for ethvert krav eller enhver fordring, inklusive rimelige advokatsalærer, der foretages af enhver tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse servicevilkår eller de dokumenter, de omfatter som reference, eller din overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts rettigheder.

Vilkårenes uafhængighed

I tilfælde af at en bestemmelse i disse servicevilkår af en domstol i den kompetente jurisdiktion erklæres ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre håndhæves i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, den ikke-håndhævelige del skal anses for at være adskilt fra disse servicevilkår, og en sådan bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af andre tilbageværende bestemmelser.

Ophør

 1. Disse servicevilkår er gældende, medmindre og indtil de bringes til ophør af enten dig eller os. Du kan til enhver tid bringe disse servicevilkår til ophør ved at underrette os om, at du ikke længere ønsker at bruge servicen, eller ved at holde op med at bruge de genererede virksomhedsnavne.
 2. Hvis du efter vores vurdering undlader, eller vi har mistanke om, at du har undladt at overholde nogen vilkår eller bestemmelser i disse servicevilkår, kan vi også til enhver tid bringe disse servicevilkår til ophør uden varsel og dermed nægte dig adgang til servicen eller en del af den.
 3. De forpligtelser (inklusive betalingsforpligtelser) og det ansvar, der er pådraget forud for ophørsdatoen, forbliver i kraft efter ophøret af disse servicevilkår i enhver henseende.

Afkald og hele aftalen

 1. Vores manglende udøvelse eller håndhævelse af en ret eller bestemmelse i disse servicevilkår udgør ikke et afkald på en sådan ret eller bestemmelse.
 2. Disse servicevilkår og alle politikker eller driftsregler, der er omfattet af disse servicevilkår eller offentliggjort af os vedrørende servicen, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og styrer din brug af servicen, hvorved eventuelle tidligere eller samtidige aftaler, beskeder og forslag, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige mellem dig og os (herunder, men ikke begrænset til, tidligere versioner af servicevilkårene), erstattes.