Tijd voor de belastingaangifte: 5 vragen en antwoorden over de zelfstandigenaftrek

zelfstandigenaftrek

Minder belasting betalen; dat klinkt je waarschijnlijk als muziek in de oren. Als ondernemer is het daarom verstandig om goed uit te zoeken of je recht hebt op fiscale voordelen (zogehete aftrekposten). De meest bekende aftrekpost is de zelfstandigenaftrek. Deze post bestond vroeger altijd uit een vast bedrag, maar sinds 2020 wordt dit elk jaar verlaagd.

In dit artikel behandelen we de belangrijkste vragen over de zelfstandigenaftrek. Wat houdt deze aftrekpost eigenlijk in? Wanneer heb je er recht op? En wat als je niet aan het urencriterium voldoet door de coronapandemie?


Een webshop starten en meteen beginnen met verkopen? Probeer Shopify nu gratis.


Wat is de zelfstandigenaftrek?

Er bestaan een aantal belastingvoordelen voor ondernemers om het ondernemen aantrekkelijker te maken. De bekendste is de zelfstandigenaftrek. Dit is een bepaald bedrag dat je mag aftrekken van je winst, waardoor je over een minder hoog bedrag belasting hoeft te betalen en dus uiteindelijk ook minder belasting betaalt.

Om recht te hebben op deze aftrekpost, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Daar gaan we later in dit artikel dieper op in.

Wat verandert er in 2021-2022 aan de zelfstandigenaftrek?

Jarenlang was de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers en ondernemers een vast bedrag van €7.280. Daar is vanaf 2020 verandering in gekomen. De overheid heeft besloten de kloof tussen ondernemers en mensen in loondienst te verkleinen, waardoor deze aftrekpost nu elk jaar minder zal worden. De fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen zijn nu te groot, vindt het kabinet.

De komende jaren zal de zelfstandigenaftrek elk jaar met €250 worden verlaagd. In 2028 zal de aftrekpost één keer met €280 afnemen, waarna de aftrekpost elk jaar met €110 euro omlaag zal gaan. Uiteindelijk wil de overheid in 2036 op een bedrag van €3.240 uitkomen. Dit betekent dat de zelfstandigenaftrek voor het belastingjaar 2021 €6.670 is.

Hieronder zetten we nog even op een rij wat dit elk jaar betekent voor de zelfstandigenaftrek:

  • 2021: €6.670
  • 2022: €6.310
  • 2023: €5.950
  • 2024: €5.590
  • 2025: €5.230
  • 2026: €4.870
  • 2027: €4.510
  • 2028: €4.120
  • 2036: €3.240

Ga je er hierdoor als zelfstandig ondernemer op achteruit? 

Omdat de arbeidskorting en algemene heffingskorting juist worden verhoogd, is het kabinet van mening dat zelfstandigen er niet op achteruit gaan - zeker niet in de eerste jaren. De arbeidskorting en algemene heffingskorting zijn belastingvoordelen voor iedereen die een inkomen heeft uit loondienst, winst heeft uit een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Wanneer je in loondienst werkt, berekent je werkgever dit automatisch. Zelfstandigen moeten deze kortingen zelf berekenen. Aangezien veel ondernemers gefocust zijn op de aftrekposten, worden deze kortingen vaak vergeten. Goed om hier ook deze belastingaangifte op te letten dus!

Wat zijn de voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek?

Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo voorkomt de overheid dat Jan en alleman zich bij de Kamer van Koophandel gaat inschrijven en zonder veel moeite te doen kan genieten van deze belastingvoordelen. Hoewel de zelfstandigenaftrek wordt verlaagd, blijven deze voorwaarden wel hetzelfde.

Maar wanneer kom je eigenlijk in aanmerking voor deze aftrekpost? Hieronder bespreken we de voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Je bent een ondernemer voor de inkomstenbelasting

Niet iedereen die een bedrijf heeft en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, wordt ook echt door de Belastingdienst gezien als een ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als je weinig winst hebt, of zelfs structureel verlies lijdt, is er volgens de Belastingdienst bijvoorbeeld geen sprake van een onderneming. Ook als anderen voor jou bepalen hoe je jouw onderneming moet inrichten, ben je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Op de website van de Belastingdienst kun je de OndernemersCheck doen. Dit zijn zo’n twintig vragen waarin je nagaat of je aan alle voorwaarden voldoet. Aan de hand van de uitslag weet je of je een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Als daaruit blijkt dat de Belastingdienst je niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet, heb je helaas geen recht op de zelfstandigenaftrek en andere aftrekposten.

Let op: om het allemaal nog lastiger te maken, kun je toch ondernemer zijn voor de btw als je géén ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Dit kan bijvoorbeeld als je wel omzet hebt, maar geen of weinig winst maakt.

Je voldoet aan het urencriterium

Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek moet je elk jaar minstens 1225 uur aan je onderneming besteden. Dit komt neer op ongeveer 24 uur per week. Als je een fulltime baan hebt en daarnaast een webwinkel runt, is de kans dus groot dat je het urencriterium niet haalt en geen recht hebt op de zelfstandigenaftrek. Je mag wel een baan in loondienst naast je onderneming hebben, maar je moet meer tijd besteden aan je bedrijf dan aan je andere baan.

Niet alleen de uren die je daadwerkelijk besteed aan het schieten van nieuwe productfoto’s en het inpakken van bestellingen tellen mee aan die 1225 uur. Ook indirecte uren, waarin je bijvoorbeeld vakliteratuur leest, je administratie bijwerkt of een cursus volgt, mag je hierbij optellen. Ieder uur dat je aan je bedrijf besteedt mag je meetellen voor het urencriterium, zelfs als je bijvoorbeeld een middag lang jouw mailbox ordent.

Let op: het urencriterium geldt per kalenderjaar. Wanneer je op 1 november bent gestart met je onderneming, red je het hoogstwaarschijnlijk niet om het urencriterium nog te halen.

Door de coronacrisis zijn de regels versoepeld rondom het urencriterium. Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 mag je sowieso rekenen dat je 24 uur per week aan je bedrijf hebt besteed, ook als dit niet het geval is.

Je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt 

Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek mag je op 1 januari van het kalenderjaar waarover je aangifte doet, de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Hoe vraag je de zelfstandigenaftrek aan? 

Aan de hand van de voorwaarden weet je nu of je wel of niet recht hebt op de zelfstandigenaftrek. Wanneer je dit hebt, vraag je je misschien af hoe dit in de praktijk werkt. Moet je dit bijvoorbeeld ergens aanvragen? Dat is niet nodig, je verwerkt deze aftrekpost in je aangifte inkomstenbelasting.

Maak je ook geen zorgen dat je aan de slag moet met berekeningen. Op het scherm ‘Ondernemersaftrek’ krijg je een aantal vragen om te kijken of je hier recht op hebt. Wanneer dat inderdaad zo is, zal dit automatisch worden afgetrokken van jouw winst.

We stippen nog kort de 'niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek' aan. Als je winst te laag is om de zelfstandigenaftrek helemaal te gebruiken dan kun je het bedrag dat je niet hebt gebruikt verrekenen in de volgende 9 jaar. Is dit dus het geval, voer dat dan ook op in je aangifte. Je moet de bedragen zelf bijhouden!

Beginnend ondernemer? Vergeet tot slot ook de startersaftrek niet

Een fiscaal voordeel dat hand-in-hand gaat met de zelfstandigenaftrek is de startersaftrek. Op deze aftrekpost voor beginnende ondernemers heb je namelijk alleen recht als je ook recht hebt op de zelfstandigenaftrek.

Om mensen te stimuleren voor zichzelf te beginnen, is de startersaftrek in het leven geroepen. In de beginjaren van je onderneming heb je namelijk vaak veel opstartkosten en nog maar weinig winst. Bovenop de zelfstandigenaftrek mogen startende ondernemers daarom ook nog eens deze aftrekpost van hun winst aftrekken. Dit fiscale voordeel mag je als ondernemer drie keer inzetten in de eerste vijf jaar van je onderneming. Zodra je je hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel gaan deze vijf jaar in.

Ook lezen:


 

Over de auteur

Tessa Ham wilde al schrijfster worden sinds ze haar eigen naam kon schrijven. Zo'n twintig jaar later is ze copywriter en schrijft ze voor de Nederlandse Shopify blog.


Veelgestelde vragen over de zelfstandigenaftrek

Wat is de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een bepaald bedrag dat je mag aftrekken van je winst, waardoor je over een minder hoog bedrag belasting hoeft te betalen en dus uiteindelijk ook minder belasting betaalt. Wil je in aanmerking komen voor deze extra fiscale aftrekpost, dan moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Onder andere voldoen aan het urencriterium. We bespreken deze aftrekpost voor ondernemers in onze blog.

Wat is de hoogte van de zelfstandigenaftrek in 2021 en 2022?

De zelfstandigenaftrek is in 2021 €6.670 en gaat naar €6.310 in 2022. De komende jaren wordt de zelfstandigenaftrek elk jaar met €250 verlaagd. In 2028 zal de aftrekpost één keer met €280 in mindering brengen, waarna de aftrekpost elk jaar met €110 euro omlaag zal gaan. Uiteindelijk wil de overheid in 2036 op een bedrag van €3.240 uitkomen (dat bedrag blijft).

Aan welk aantal uren (urencriterium) moet je voldoen voor de zelfstandigenaftrek?

Het minimale aantal uren is 1225 per kalenderjaar, ongeveer 24 uur per week. Als je bijvoorbeeld een webwinkel runt naast een fulltime baan is de kans groot dat je het urencriterium niet haalt en geen recht hebt op de zelfstandigenaftrek. Tijdens de coronocrisis geldt een versoepeling. Lees erover in de blog.

Welke werkzaamheden mag je meetellen voor het urencriterium?

We nemen het voorbeeld bij webshopeigenaren. Dan tellen bijvoorbeeld niet alleen de gewerkte uren mee die je besteedt aan het inpakken van bestellingen en het maken van productfoto’s. Ook indirecte uren, waarin je bijvoorbeeld vakliteratuur leest, je administratie bijwerkt of een cursus volgt, mag je meerekenen.
Onderwerpen: