Frontier-portfolio

Oceaan

De grootste koolstofput ter wereld wordt ingezet om de verzuring van de oceaan tegen te gaan

Een zeilboot die in de oceaan drijft naast een ijsschots.

Permanente koolstofverwijdering

3 % van het fonds uitgegeven

De oceaan is de grootste koolstofput ter wereld, die 25% van de menselijke CO₂-uitstoot en meer dan 90% van de door klimaatverandering gegenereerde warmte absorbeert.Voetnoot 1

Het probleem is dat te veel van deze koolstof dicht bij het wateroppervlak wordt opgeslagen. Hierdoor stijgt de temperatuur van het water, raakt de pH-waarde verstoord en verzuurt de oceaan.

De verzuring van de oceaan richt op verschillende manieren een ravage aan. Het vertraagt de stromingen die diep, koud water naar het oppervlak kolken, verzwakt de schelpen van schaaldieren en doodt veel soorten planten en dieren. Satellietbeelden van de Atlantische oceaan tonen jaarlijks een daling van 4%–8% aan biologische activiteit.Voetnoot 2

Om dit tegen te gaan, moeten we de hoeveelheid "blauwe koolstof" – alle koolstof die wordt gevangen door de oceaan en kustecosystemen – verhogen. Zeegrassen, mangroven en kwelders langs de kust absorberen een grote hoeveelheid koolstof sneller dan bomen dat kunnen, dus het behoud van deze ecosystemen is een voorbeeld van een waardevolle natuurlijke oplossing. Verder kunnen we natuurlijke processen versnellen die de hoeveelheid koolstof die diep in de oceaan wordt opgeslagen verhogen en zo de verzuring van de oceaan tegengaan.

Oceaangebaseerde projecten zijn waardevol omdat ze meerdere problemen aanpakken: ons koolstofprobleem, de gezondheid van de oceaan en biodiversiteit.

De oceaan is de grootste koolstofput ter wereld

Onderneming in de spotlight

Planetary Hydrogen

Waterstof is het meest voorkomende element in ons universum. Dat is goed nieuws, omdat het veel potentieel heeft als duurzame brandstof. Het biedt twee tot drie keer meer energie dan andere gebruikelijke brandstoffen en stoot alleen waterdamp uit als het in energie wordt omgezet. Het probleem is dat momenteel 96% van de waterstof ter wereld wordt geproduceerd met fossiele brandstoffen en dat de productie van schone waterstof zeer duur is.

Daarom komt de gepatenteerde technologie van Planetary Hydrogen goed van pas. Planetary Hydrogen produceert waterstof op basis van duurzame energie door middel van conventionele waterelektrolyse: de splitsing van water in waterstof en zuurstof.

De belangrijkste innovatie van Planetary Hydrogen is het toevoegen van een mineraalzout aan het elektrolyseproces, waardoor een bijproduct met de naam minerale hydroxide ontstaat. Dit bijproduct bindt met koolstofdioxide en vormt een bicarbonaat dat vergelijkbaar is met baksoda. Als dit bicarbonaat bij de oceaan wordt gevoegd, werkt het als een antacidum en helpt het de verzuring van de oceaan tegengaan. Tijdens het volledige proces wordt per kilogram geproduceerde waterstof 40 kilogram CO₂ verbruikt en opgeslagen.

Hun visie is om deze groene waterstof te combineren met biobrandstoffen om koolstofnegatieve brandstoffen te produceren die in bestaande voertuigen werken. Volgend jaar lanceren ze een proefinstallatie in Halifax om de rendabiliteit van hun technologie te testen. Dankzij onze aankoop van koolstofkredieten van hun pilotproject kunnen ze verder onderzoek financieren en hun eerste volledig operationele installatie ontwikkelen.

"We stoppen CO₂ in de grootste koolstofput ter wereld. We slaan het op in de chemie van de oceaan en dat is een natuurlijke werkwijze die ook door de aarde zelf voortdurend wordt toegepast. We versnellen het proces alleen."

—Mike Kelland, CEO van Planetary Hydrogen

Onderneming in de spotlight

Running Tide

Marty Odlin groeide op offshore boten op in de buurt van Portland, Maine. Hij zag met eigen ogen hoeveel impact de klimaatverandering heeft op de visserij. Daarom heeft hij Running Tide opgericht, ter bevordering van de aquacultuur van de oceaan.

Running Tide kweekt oesters: een koolstofloze superfood die koolstof van nature in zijn schelp opslaat. Maar oesters zijn slechts het begin.

Het grote plan van Marty is om de oceaan als hefboom te gebruiken om de klimaatcrisis op te lossen. Hij gelooft dat kelp, een type zeewier, een van de krachtigste manieren is om dit te doen. Running Tide kweekt kelp specifiek om koolstof vast te leggen en diep in de oceaan te laten zinken.

Kelp is een krachtig CO₂-opslagsysteem met het vermogen om veel sneller te groeien dan bomen. Kelpbossen kunnen tot wel 20 keer meer koolstof per acre opslaan dan bossen op het land.Voetnoot 3

Running Tide is van plan om kelp op een biologisch afbreekbare boei met een timer te bevestigen. Na zes tot negen maanden laat de timer de boei barsten, waardoor deze met water overstroomd wordt en naar de diepte van de oceaan zinkt. Marty heeft berekend dat kelp die 1000 meter diep is gezonken, de CO₂ minimaal 1000 jaar kan opslaan.

Zijn ambitieuze plan houdt in dat hij dit project snel wil opschalen om zoveel mogelijk kelp en CO₂ vast te leggen. Zijn doelstelling is een miljard ton CO₂ tegen 2025. Hij gaat zijn technologie later dit jaar met een pilotproject testen, en wil de verificatie halverwege 2021 afgerond hebben. Met de aankoop van Shopify kan Running Tide onderzoeksgegevens van de oceaan herstellen en bijhouden om het succes van deze innovatieve aanpak te beoordelen. We gaan ook toekomstige implementaties financieren als het moment van opschaling is aangebroken.

"Al het werk op het gebied van koolstofvermindering is belangrijk, maar sommige mensen moeten het voortouw nemen. Iedereen moet proberen de koolstofemissies te verminderen, maar we moeten 15‑20 technologieën kiezen die de koolstofuitstoot misschien wel volledig zelfstandig kunnen tegengaan. Dat proberen wij te ontwikkelen."

—Marty Odlin, oprichter van Running Tide