Giải thưởng Thương mại Shopify

Điều khoản của Giải thưởng Thương mại 2020 chỉ có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ qua Trang quản lý của đối tác.