Giải thưởng Thương mại Shopify

Tính sáng tạo

/25

Công trình của bạn có cung cấp một giải pháp sáng tạo cho vấn đề của thương nhân? Bạn có sử dụng sức mạnh của nghệ thuật kể chuyện để tạo trải nghiệm người dùng độc đáo hay tối ưu hóa? Cho ban giám khảo thấy cách bạn thể hiện tố chất sáng tạo trong cả chiến lược lẫn thiết kế.

Thẩm mỹ tổng thể

/20

Nói một cách đơn giản, sản phẩm cần hoàn mỹ. Chúng tôi tìm kiếm các sản phẩm dự thi vượt trên những tiêu chuẩn điển hình về thiết kế cửa hàng và ứng dụng Shopify. Từ đầu đến cuối và tại khắp các điểm tương tác, thiết kế phải nhất quán và mang tính thẩm mỹ cao.

Sự đơn giản & Tốc độ

/25

Mã sạch, thời gian tải cực nhanh và trải nghiệm người dùng mượt mà. Chúng tôi đang tìm kiếm những sản phẩm dự thi là sự kết hợp mượt mà giữa tốc độ và sự đơn giản. Sản phẩm dự thi cần đạt điểm số tốc độ từ 50 trở lên.

Dễ sử dụng

/20

Trên hết, ứng dụng và trải nghiệm cửa hàng Shopify phải dễ sử dụng. Ban giám khảo của chúng tôi tìm kiếm những giao diện có menu điều hướng dễ dàng, tương thích với thiết bị di động và các tính năng được bản địa hóa.

Khả năng truy cập

/15

Sản phẩm dự thi thành công phải đạt các yêu cầu về khả năng truy cập tiêu chuẩn. Để biết toàn bộ thông tin về việc đánh giá khả năng truy cập, vui lòng xem hướng dẫn của Polaris.