Cổng thanh toán tại Samoa 🇼🇸

Shopify hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế hàng đầu để hỗ trợ hoạt động bán hàng của bạn. Khách mua hàng có thể thanh toán theo đơn vị tiền tệ địa phương bằng phương thức thanh toán họ ưa dùng.

Dùng thử Shopify miễn phí, khám phá tất cả công cụ và dịch vụ
để khởi động, vận hành và phát triển doanh nghiệp.

Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hiện có

 • +100 payment methods for 9 Latin America countries via EBANX
 • 2Checkout
 • 2Checkout Convert Plus (by Verifone)
 • Airwallex
 • BitPay
 • Coinbase Commerce
 • Credit / Debit Card - Mint
 • Credit/Debit Card Payments via Paynamics
 • Crypto.com Pay
 • FasterPay
 • NihaoPay
 • Oceanpayment
 • OnePAY - Credit/ATM card/QR
 • OnePAY - Installment (Credit Card)
 • ONERWAY
 • Paymentwall
 • Payoneer Checkout
 • PayTR - Kredi / Banka Kartı
 • Payzone Maroc
 • PingPong Checkout
 • PUT IT ON LAY-BUY
 • Rapyd Payments
 • Skrill
 • Splitit
 • Windcave Payments

Thông tin thanh toán theo quốc gia hoặc khu vực

Tìm hiểu thêm về nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tại từng quốc gia/khu vực

Dùng thử Shopify miễn phí, khám phá tất cả công cụ và dịch vụ
để khởi động, vận hành và phát triển doanh nghiệp.