Bắt đầu thiết kế cửa hàng thương mại điện tử với Shopify

Trong buổi đào tạo Shopify miễn phí này, chúng tôi sẽ chia sẻ các mẹo, thủ thuật và kỹ thuật thiết thực để giúp bạn bắt đầu sửa đổi, phát triển và xây dựng các chủ đề Shopify.

Đăng ký ngay

Phát triển chuyên môn thương mại điện tử của bạn bằng cách học một kỹ năng mới

Giải pháp thương mại điện tử của Shopify cung cấp cho hơn 500.000 cửa hàng trên toàn cầu. Biết cách tùy chỉnh các chủ đề trên Shopify cung cấp cho các nhà thiết kế và nhà phát triển web một bộ kỹ năng cần thiết để phát triển công việc tự do hoặc công ty.

Tìm mọi thứ bạn cần để bắt đầu tạo chủ đề Shopify

Chúng tôi sẽ đề cập đến quy trình làm việc của một dự án điển hình, cách tạo các cửa hàng thử nghiệm và các thành phần của chủ đề Shopify, đảm bảo bạn sẽ sẵn sàng giải quyết mọi dự án Shopify theo cách riêng và mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng của bạn.

Tìm hiểu nội dung cơ bản quan trọng của chủ đề Shopify

Quy trình làm việc

Tìm hiểu cách chỉnh sửa chủ đề Shopify thông qua trình chỉnh sửa trực tuyến và cách thiết lập cục bộ để bạn có thể sử dụng công cụ của riêng mình.

Cài đặt chủ đề

Điều hướng tệp settings_schema.json để tùy chỉnh hoàn toàn cài đặt chủ đề của các khách hàng của bạn tại các cửa hàng Shopify.

Mẫu thay thế

Sửa đổi cách bạn hiển thị nội dung chủ đề trên các sản phẩm, bộ sưu tập, blog và các trang khác với các mẫu thay thế.

Bắt đầu tạo chủ đề Shopify bằng cách hiểu kiến thức và bộ kỹ năng hiện có của bạn có thể chuyển sang Shopify như thế nào".

Tiffany Tse - Giảng viên đào tạo
Đăng ký ngay