Slutbrugervilkår for Stripe Terminal

SLUTBRUGERVILKÅR

  1. Definitioner. Som anvendt i disse Slutbrugervilkår:

1.1 “Affiliate” betyder en enhed, der direkte eller indirekte kontrollerer, er kontrolleret af eller er under fælles kontrol med en anden enhed.1.2 “Kontrol” betyder besiddelsen, direkte eller indirekte, af bemyndigelsen til at lede, eller medføre ledelsen af administrationen eller politikkerne for et selskab, firma, en virksomhedsforvaltning, et joint venture, en partner, organisation, et partnerskab eller anden virksomhedsenhed, uanset om det er via ejerskab af stemmeberettigede værdipapirer, efter kontrakt eller på anden vis.1.3 “Enhedens slutbrugerlicensaftale” betyder den Softwarelicensaftale for slutbrugeren, der findes på www.stripe.com/legal.1.4 “Slutbruger” betyder den part, der accepterer disse slutbrugervilkår med Sælger, og er en person eller enhed, der bruger et Stripe Terminal-produkt, som Sælgeren sælger eller distribuerer.1.5 “Købsaftale for slutbruger” betyder aftalen mellem Sælger og Slutbruger relateret til Slutbrugerens køb af Stripe Terminal-produkter fra Sælger.

1.6 “Statslig myndighed” betyder enhver føderal, statslig, kommunal, lokal, territorial eller anden statslig afdeling, lovgivende myndighed, retslig eller administrativ instans, enten indenrigs eller internationalt, med jurisdiktion.1.7 “IP-rettigheder” betyder alle ophavsretter, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, morale rettigheder og andre intellektuelle ejendomme og ejendomsrettigheder.1.8 “Love” betyder alle gældende love, regler, bestemmelser og andre bindende krav fra en hvilken som helst Statslig myndighed.1.9 “Sælger” betyder Shopify International Ltd.1.10 “Stripe” betyder Stripe, Inc., som er en Delaware-virksomhed, og alle tilhørende Affiliates.1.11 “Stripe-tjenester” betyder betalingsbehandling og andre forretningstjenester, der tilbydes af Stripe, herunder Stripe Terminal-tjenester.1.12 “Stripe-tjenesteaftale” betyder den eller de aftaler, hvorunder Stripe tilbyder Stripe-tjenester til Slutbruger.1.13 “Stripe Terminal-dokumentation” betyder de ressourcer og den dokumentation, som Stripe gør tilgængelig, direkte eller via Sælger, til Slutbruger, herunder Dokumentationen (som defineret i Stripe-tjenesteaftalen).1.14 “Stripe Terminal-produkt” betyder et hardwareprodukt, instrument eller et stykke udstyr, som Slutbruger køber eller modtager fra Sælger, som kan være et fysisk kassesystem (POS), tilbehør, en komponent eller reservedel, og den Terminal-enhedssoftware, der er installeret på det pågældende hardwareprodukt.1.15 “Stripe Terminal-tjenester” betyder de tjenester til betalingsbehandling for transaktioner, der behandles ved hjælp af et Stripe Terminal-produkt, sammen med andre tjenester og funktioner, der er specifikke for Stripe Terminal-produkttilbuddet som beskrevet i Stripe Terminal-dokumentationen, på Stripe-websitet eller i anden form for information leveret af Stripe.1.16 “Terminal-enhedssoftware” har den betydning, der er angivet i Slutbrugerlicensaftalen for enheden.

  1. Brugerforpligtelser.

2.1 Generelle forpligtelser. For hvert Stripe Terminal-produkt, som Slutbruger køber fra Sælger, erklærer Slutbruger fra og med købsdatoen og garanterer under perioden, at denne ejer eller kontrollerer det pågældende Stripe Terminal-produkt, at denne vil:a. kun købe Stripe Terminal-produktet til Slutbrugerens eget brug og ikke vil videresælge, leje, udleje eller distribuere Stripe Terminal-produktet til nogen tredjepart eller tillade nogen tredjepart at bruge Stripe Terminal-produktet;b. sikre, at brugen af Stripe Terminal-produktet i forbindelse med Stripe-tjenesterne overholder vilkårene i Stripe-tjenesteaftalen;c. sikre, at det kun er kompetente og uddannede medarbejdere (eller personer under deres supervision), der har tilladelse til at betjene eller bruge Stripe Terminal-produktet, og at der findes tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre Stripe Terminal-produktet, herunder data indsamlet af og opbevaret på Stripe Terminal-produktet;d. hvis Slutbruger sender Stripe Terminal-produktet, pakke produktet på passende og tilstrækkelig vis for at undgå skade under transport som et resultat af utilstrækkelig indpakning;e. bruge Stripe Terminal-produktet udelukkende til det formål, det er beregnet til, og i henhold til al relevant Stripe Terminal-dokumentation; ogf. bruge Stripe Terminal-produktet i overensstemmelse med alle Love, hvilke kan omfatte indenrigslove og internationale love relateret til brugen eller anskaffelsen af finansielle tjenester, meddelelser og forbrugerbeskyttelse, uretfærdig konkurrence, anonymitet, databeskyttelse, antispam og falsk annoncering.

2.2 Begrænsninger. For hvert Stripe Terminal-produkt, som Slutbruger køber fra Sælger, erklærer Slutbruger fra og med købsdatoen og garanterer under perioden, at denne ejer eller kontrollerer det pågældende Stripe Terminal-produkt, at denne ikke vil gøre følgende, eller tillade en anden person eller enhed at:a. bruge Stripe Terminal-produktet i noget andet land end det land, hvortil produktet blev sendt af eller på vegne af Sælger, bortset fra hvis Sælger på anden vis udtrykkeligt godkender dette skriftligt;b. hvis Stripe Terminal-produktet er registreret på en lokation, flytte Stripe Terminal-produktet til en ny lokation uden at registrere enheden på den nye lokation og downloade den lokale enhedskonfiguration;c. fremstille eller bruge nogen tekniske foranstaltninger i et forsøg på at erklære, at Stripe Terminal-produktet er placeret på en anden lokation end dets faktiske fysiske lokation;d. bruge Stripe Terminal-produktet til at give Slutbruger eller en anden person eller enhed mulighed for at drage nytte af evt. aktiviteter, der udtrykkeligt er forbudt af Stripe, herunder de aktiviteter, der er beskrevet i Stripe Restricted Business List, der findes på https://stripe.com/[country code]/restricted-businesses (hvor [country code] er landekoden på to bogstaver for det land, hvortil Stripe Terminal-produktet blev sendt til Slutbruger af eller på vegne af Sælger);e. bruge Stripe Terminal-produktet til ikke-kommerciel brug (herunder personlig eller familiemæssig brug eller husholdningsbrug);f. kopiere, genfremstille, genudgive, uploade, opslå, videresende, videresælge eller distribuere på nogen måde nogen form for data, indhold eller nogen som helst del af Stripe Terminal-produktet, bortset fra hvis det er udtrykkeligt tilladt i henhold til gældende Love;g. omgå evt. tekniske begrænsninger, der er implementeret i Stripe Terminal-produktet, eller aktivere funktionalitet, der er deaktiveret eller forbudt;h. rforetage reverse engineering eller forsøge at foretage reverse engineering af Stripe Terminal-produktet, bortset fra hvis det er udtrykkeligt tilladt i henhold til Love;i. udføre eller forsøge at udføre nogen form for handling, der kan forstyrre den normale drift af Stripe Terminal-produktet;j. bruge Stripe Terminal-produktet, direkte eller indirekte, på nogen form for svigagtig eller potentiel svigagtig måde; ellerk. sende Stripe Terminal-produktet uden for det land, hvortil produktet blev sendt til Slutbruger af eller på vegne af Sælger.

  1. Uautoriseret eller ulovlig brug. Hvis Stripe eller Sælger mistænker eller ved, at et Stripe Terminal-produkt bruges (a) til et uautoriseret, svigagtigt eller andet ulovligt formål, eller (b) på en måde, der udsætter Slutbruger, Sælger, Stripe eller andre for risici, der er uacceptable for Sælger, kan Stripe eller Sælger, som relevant, begrænse eller deaktivere funktionaliteten af Stripe Terminal-produktet, indtil Slutbruger beviser til Stripes eller Sælgers, som relevant, rimelige tilfredsstillelse, at Sælgers mistanke var ubegrundet, eller Slutbruger angiver tilstrækkelig forsikring over for Stripe eller Sælger, som relevant, at den uacceptable brug er blevet udbedret på passende vis og ikke vil ske igen.
  2. Ejerskab. I forholdet mellem Slutbruger på den ene side og Stripe og dennes Affiliates på den anden side accepterer Slutbruger, at Stripe og dennes Affiliates og licensgivere eksklusivt ejer alle rettigheder, al adkomst og interesse, herunder alle IP-rettigheder i hele verden (uanset om det er registreret eller ikke-registreret og inklusive rettigheder til brug), i og til Stripe Terminal-produkter, inklusive alle ændringer og forbedringer af Stripe Terminal-produkter.
  3. Terminal-enhedssoftware. Uanset om det modsatte er angivet i disse Slutbrugervilkår: (a) er Terminal-enhedssoftwaren licenseret i henhold til Enhedens slutbrugerlicensaftale, ikke solgt af Sælger under Købsaftalen for slutbruger; og (b) bliver ingen rettigheder om ejerskab til Terminal-enhedssoftwaren overført til Slutbruger under Købsaftalen for slutbruger.