Shopify-segmentering

Lär känna och engagera din målgrupp

Förstå dina kunder bättre, gruppera dem i unika segment och skicka personanpassade e-postmeddelanden. Med Shopifys verktyg för kundsegmentering får du lojala kunder som stannar.

Logga in för att skapa segment

Segment som växer med dig

Gjorda för handel

Skapa högprioriterade målgrupper med språk som används inom handeln. Med ShopifyQL kan du förstå, gruppera och identifiera kunddata som segment.

Ingen kodning behövs

Skapa segment utan att behöva koda. Använd mallar eller praktiska handledningar för att skapa en ny kundgrupp från en idé.

Redo att skala upp

Du kan skapa enkla eller sofistikerade segment beroende på företagets behov, med allt från färdiga mallar till helt anpassade kundgrupper.

Dussintals attribut, oändliga möjligheter

Du kan dela in kunderna i grupper efter plats, taggar eller e-postadresser. Allt är möjligt för att skapa starkare relationer med dina målgrupper.

Produkt- och köpsegment

Du kan skapa marknadsföringsmeddelanden som tar hänsyn till vad dina kunder har köpt tidigare så att du skickar rätt budskap vid rätt tidpunkt.

Förutsägande egenskaper

Genom att dela in kunderna i segment utifrån sannolikheten för att de kommer att köpa mycket, ganska mycket eller lite kan du få en fingervisning om deras framtida köpbeteende.

Håll koll på och agera utifrån dina kunddata

Anpassa e-postmeddelanden och rabatter

Du kan skapa riktade e-postmeddelanden på enklaste sätt. Genom att använda insikter om din målgrupp kan du skapa budskap som passar dem och öka konverteringen.

Väx utan gränser

Du kan skapa hundratals segment med obegränsat antal kundposter. Med hjälp av segment får du större kundkännedom, vilket gynnar tillväxten.

Hantera data i Shopify

Du kan samla in, spara, kontrollera och aktivera dina data från en enda plattform och se till att företagets mest värdefulla tillgång är skyddad och säker.