Het Duurzaamheidsfonds van Shopify

BLIJF OP DE HOOGTE

Het Duurzaamheidsfonds van Shopify

BLIJF OP DE HOOGTE

Werk je aan een project om klimaatverandering tegen te gaan?

Waar we naar op zoek zijn:

Of je oplossing nog op de tekentafel ligt of al op de markt is gebracht: we nemen alle projecten in overweging, zolang je maar een manier hebt gevonden om CO₂ op te slaan zonder dat het vrijkomt in de atmosfeer. Ook oplossingen voor de tijdelijke opslag van grote hoeveelheden CO₂ zijn welkom. Daarmee winnen we namelijk kostbare tijd zolang er nog geen grootschalige technologieën voor langdurige koolstofverwijdering bestaan.

Hieronder lees je meer over ons fonds, onze benadering en waar we op letten.

Illustratie van de opwekking van duurzame energie

Met ons Duurzaamheidsfonds willen we klimaatverandering tegengaan

We willen nu de uitstoot terugdringen en aanpakken, en tegelijkertijd steun bieden aan de hoognodige opkomende technologieën waarmee we de hevigste effecten van klimaatverandering kunnen beperken.

Sinds 2020 heeft Shopify 32 miljoen USD beschikbaar gesteld aan 22 bedrijven in negen verschillende verticals, die zich bezighouden met bijvoorbeeld verwijderingsstrategieën in de oceaan, Direct Air Capture en koolstofopslag in de bodem. Benieuwd hoe we oplossingen beoordelen, bedrijven uitkiezen en onze contracten opstellen? Lees dan het Shopify-playbook De markt voor koolstofverwijdering een impuls geven (deze artikelen zijn alleen in het Engels beschikbaar).

Wat ontbreekt er nog?

Illustratie van een wereldbol

Als het weer tijd is voor nieuwe aanmeldingen, is ons doel om opkomende oplossingen in alle verticals in het vizier te krijgen en ons fonds uit te breiden met nieuwe bedrijven. We willen elke euro doelgericht uitgeven. Daarom moeten we precies weten welke veelbelovende oplossingen de steun van Shopify kunnen gebruiken, zodat we hindernissen kunnen wegnemen en er sneller vooruitgang geboekt kan worden.

Alle soorten oplossingen in iedere fase van de ontwikkeling zijn welkom

Illustratie van een megafoon

We nemen alle projecten in overweging, zolang je maar een manier hebt gevonden om CO₂ op te slaan zonder dat het vrijkomt in de atmosfeer. Ook oplossingen voor de tijdelijke opslag van grote hoeveelheden CO₂ zijn welkom. Daarmee winnen we namelijk kostbare tijd zolang er nog geen grootschalige technologieën voor langdurige koolstofverwijdering bestaan. We staan open voor alle oplossingen, of ze nu nog op de tekentafel liggen of al op de markt gebracht zijn.

Illustratie van een biomassacentrale

We letten op 4 belangrijke punten

We nemen alles in overweging, zolang het project maar kan worden opgeschaald en echt iets bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering.

Baten voor het klimaat

Het project heeft gedurende de levensduur netto een negatieve CO₂-uitstoot (oftewel: er wordt minder CO₂ uitgestoten dan er wordt afgevangen en opgeslagen)

Schaalbaarheid

Het project of de oplossing kan echt iets bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en is op de langere termijn ook betaalbaar

Implementatie is afhankelijk van de vrijwillige markt

Het project kan draaien op de verkoop van CO₂-credits

Bijkomende voordelen

Projecten die bijdragen aan sociale gelijkheid en die andere positieve milieueffecten hebben

De voordelen van je aanmelding

Een kring die uit 3 pijlen bestaat

Geen standaardverhaal

Voor een zo groot mogelijke impact geven we samen invulling aan onze partnerschappen en aankoopovereenkomsten. We kopen voor meerdere jaren in en hanteren flexibele voorwaarden, zodat de weg vrij ligt om van jouw project een zakelijk succes te maken.

Contact met andere klanten

Shopify heeft een groot netwerk van bedrijven die koolstofverwijdering willen afnemen. Dankzij de bedrijven in ons Duurzaamheidsfonds krijgen onze merchants bovendien toegang tot klimaatoplossingen, via aanbiedingen en onze Planet-app. De bedrijven in het fonds komen dus in contact met miljoenen merchants op het platform van Shopify.

Vroegtijdig een inkomstenstroom

Shopify koopt al CO₂-credits voordat een bedrijf helemaal klaar is voor de open markt. Met deze vroegtijdige inkomsten van een gerenommeerde koper krijgen bedrijven toegang tot betere financieringsrondes, subsidies en oplossingen voor kapitaalfinanciering.

Marktinzichten

Shopify is uitstekend ingevoerd in de vrijwillige koolstofmarkt. We weten wat de klant wil. Met waardevolle inzichten en adviezen helpen we bedrijven aan een gedegen businesscase en aanpak om effectief te kunnen meedraaien in de veranderlijke vrijwillige markt.

Dit mag je verwachten

We accepteren momenteel geen aanmeldingen voor het Duurzaamheidsfonds van Shopify.

De aanmelding bestaat meestal uit twee delen: een formulier en een diapresentatie. Het proces neemt niet veel tijd in beslag, want we hebben liever dat je je richt op het opzetten van je bedrijf. Naast de gebruikelijke contactgegevens willen we meer weten over je methode en wat je wilt bereiken.

We willen graag dat je de diapresentatie met plezier maakt. Neem er bijvoorbeeld foto's, afbeeldingen en links naar andere informatiebronnen in op... alles wat nodig is om te zorgen dat we goed inzicht krijgen in de wetenschap achter je benadering, de weg naar opschaling en waarom je graag met ons wilt samenwerken.

We beoordelen alle aanmeldingen op baten voor het klimaat, schaalbaarheid, afhankelijkheid van de vrijwillige markt en bijkomende voordelen, en vragen kandidaten die een goede kans maken dan om uitgebreide informatie in te dienen. Daarna volgen eindgesprekken, maken we een keuze en ondertekenen we koopovereenkomsten met de geselecteerde bedrijven.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg een seintje zodra de aanmeldingen weer worden geopend:

BLIJF OP DE HOOGTE