Servicevoorwaarden

1. Accountvoorwaarden

 1. Als je toegang wilt krijgen tot de Diensten en deze wilt gebruiken, moet je je registreren voor een Shopify-account ("Account"). Daarvoor moet je je officiële naam opgeven, samen met je vestigingsadres, je telefoonnummer, een geldig e-mailadres en eventuele andere gegevens die we noodzakelijk achten. Shopify kan naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook je aanvraag voor een Account afwijzen en een bestaand Account annuleren.
 2. Om een Account te openen, moet je (i) minstens 18 jaar oud zijn en bovendien (ii) meerderjarig zijn in het rechtsgebied waar je woont en waar je de Diensten gebruikt.
 3. Je bevestigt dat je de door Shopify geleverde Diensten verkrijgt voor het uitvoeren van een zakelijke activiteit, en niet voor persoonlijke, familiale of huishoudelijke redenen.
 4. Je erkent dat Shopify als primaire methode om contact met je op te nemen het e-mailadres zal gebruiken dat je ons verstrekt bij het openen van een Account en dat je daarna eventueel hebt bijgewerkt ("Primair e-mailadres"). Je moet het Primaire e-mailadres dat je aan Shopify verstrekt regelmatig controleren, en je moet berichten kunnen ontvangen op en verzenden vanaf je Primaire e-mailadres. Je e-mailcommunicatie met Shopify kan alleen worden geverifieerd wanneer berichten worden verzonden van je Primaire e-mailadres.
 5. Je bent er zelf verantwoordelijk voor je wachtwoord veilig te houden. Shopify is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die het gevolg is van het feit dat je je Account en wachtwoord niet voldoende hebt beveiligd. We kunnen op elk moment om aanvullende beveiligingsmaatregelen vragen en behouden ons het recht voor om deze vereisten naar eigen goeddunken aan te passen.
 6. Technische ondersteuning voor de Diensten wordt uitsluitend verstrekt aan Shopify-gebruikers. Met vragen over de Servicevoorwaarden kun je terecht bij het ondersteuningsteam van Shopify.
 7. Je stemt ermee in geen enkel deel van de Diensten, het gebruik van de Diensten of toegang tot de Diensten te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shopify.
 8. Je stemt ermee in de technische beperkingen van de Diensten niet te omzeilen, terzijde te schuiven of te ontwijken, waaronder het verwerken van bestellingen buiten de Shopify-checkout, geen tools te gebruiken om functies of functionaliteiten in te schakelen die anders zijn uitgeschakeld in de Diensten, of de Diensten te decompileren, demonteren of anderszins te onderwerpen aan reverse engineering.
 9. Je stemt ermee in om je geen toegang te verschaffen tot de Diensten of enig materiaal of enige informatie van de Diensten te monitoren met behulp van robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen.
 10. Je erkent dat je Materialen zonder versleuteling doorgestuurd kunnen worden en dat er daarbij sprake kan zijn van (a) verzending over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen aan de gegevens om te voldoen aan de technische vereisten die worden gesteld door aangesloten netwerken of apparaten. "Materialen" betekent je Merken, auteursrechtelijk beschermde content, producten en diensten die je via de Dienst verkoopt (inclusief beschrijvingen en prijzen), en foto's, afbeeldingen, video's, grafische elementen, schriftelijke content, audiobestanden, code, informatie en alle andere gegevens die door jezelf of je gelieerde bedrijven worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld aan Shopify of haar gelieerde bedrijven.

2. Accountactivering

2.1 Winkeleigenaar

 1. Met inachtneming van artikel 2.1.2 is de persoon die zich voor de Dienst registreert door een Account te openen, de contractpartij ("Winkeleigenaar") wat betreft onze Servicevoorwaarden en de persoon die gemachtigd is elk overeenkomstig Account te gebruiken dat we in het kader van de Dienst aan de Winkeleigenaar kunnen verstrekken. Jij bent er verantwoordelijk voor dat de naam van de Winkeleigenaar (met inbegrip van de officiële naam van het bedrijf dat eigenaar is van de Winkel, voor zover dat van toepassing is) duidelijk wordt vermeld op de website van de Winkel.
 2. Als je je registreert voor de Diensten namens je werkgever, dan is je werkgever de Winkeleigenaar. Als je je registreert voor de Diensten namens je werkgever, moet je een e-mailadres gebruiken dat je door je werkgever is verstrekt en garandeer je dat je gemachtigd bent je werkgever ertoe te verbinden onze Servicevoorwaarden na te komen.
 3. Je Winkel op Shopify kan maar aan één Winkeleigenaar worden gekoppeld. Een Winkeleigenaar kan meerdere Winkels op Shopify hebben. Je stemt ermee in de Shopify-checkout te gebruiken voor jouw winkel. "Winkel" betekent de online winkel (die door Shopify of op een website van een externe partij wordt gehost) of een webshop die is gebouwd op de API voor webwinkels, of fysieke winkellocaties die zijn gekoppeld aan het Account.

2.2 Medewerkersaccounts

 1. Het door jou gekozen abonnement op Shopify kan je de mogelijkheid bieden een of meerdere medewerkersaccount ("Medewerkersaccounts") aan te maken waarmee andere mensen toegang kunnen krijgen tot het Account. Elk Medewerkersaccount moet zijn voorzien van de officiële naam en een geldig e-mailadres. Door middel van Medewerkersaccounts kunnen Winkeleigenaren machtigingen instellen zodat anderen aan hun Account kunnen werken, en daarbij instellen of Medewerkersaccounts al dan niet toegang hebben tot specifieke bedrijfsgegevens (aan Medewerkersaccounts kan bijvoorbeeld alleen toegang worden gegeven tot verkoopgegevens op de pagina Rapportage, en het wijzigen van algemene instellingen van de winkel door Medewerkersaccounts kan bijvoorbeeld worden geblokkeerd).
 2. De Winkeleigenaar (a) dient ervoor te zorgen dat zijn/haar werknemers, agenten en onderaannemers (onder meer via Medewerkersaccounts) deze Servicevoorwaarden naleven en (b) is verantwoordelijk voor elke schending van deze Servicevoorwaarden door de werknemers, agenten of onderaannemers van de Winkeleigenaar. De Winkeleigenaar erkent en stemt ermee in dat de Winkeleigenaar verantwoordelijk is voor het nakomen van al zijn/haar verplichtingen op grond van de overeenkomst, ongeacht of hij/zij dergelijke verplichtingen in sublicentie geeft of uitbesteedt aan een derde, waaronder gelieerde bedrijven of dochterondernemingen van de Winkeleigenaar.
 3. De Winkeleigenaar en de gebruikers van Medewerkersaccounts worden allemaal "Shopify-gebruiker" genoemd.

2.3 PayPal Express Checkout-accounts en Shopify Payments-accounts

 1. Nadat het registreren voor de Dienst voltooid is, maakt Shopify namens jou en met gebruik van je Primaire e-mailadres een PayPal Express Checkout-account aan. Afhankelijk van je locatie maakt Shopify mogelijk ook een Shopify Payments-account voor je aan.
 2. Je erkent dat PayPal Express Checkout en/of Shopify Payments je standaard-betalingsgateways worden en dat je er als Winkeleigenaar als enige voor verantwoordelijk bent deze accounts te activeren en te behouden. Als je deze betaalaccounts niet wilt behouden, ben je er zelf verantwoordelijk voor ze te deactiveren. Voor alle duidelijkheid geven we aan dat PayPal Express Checkout een Dienst van een externe leverancier is, zoals bedoeld in artikel 9.7.1 van deze Servicevoorwaarden.

2.4 Shop Pay

 1. Indien je bent aangemeld voor Shopify Payments, verschijnt Shop Pay automatisch als versneld afrekenen-optie op je betaalpagina nadat het registreren voor de Dienst voltooid is. Als je niet wilt dat Shop Pay in je Winkel wordt weergegeven, moet je het zelf verwijderen door je opties voor versneld afrekenen aan te passen in je Shopify-beheercentrum.
 2. Als je klanten Shop Pay hebben ingeschakeld, kunnen klanten in je Winkel op Shopify goederen en diensten kopen met gebruik van Shop Pay.
 3. Als je Shop Pay gebruikt in je Winkel op Shopify, ga je daarmee akkoord met de Gebruiksvoorwaarden voor merchants van Shop Pay, die door Shopify periodiek kunnen worden gewijzigd. Wanneer Shopify de Gebruiksvoorwaarden voor merchants van Shop Pay wijzigt, worden dergelijke wijzigingen van kracht vanaf de datum van publicatie. Door in je Winkel gebruik te blijven maken van Shop Pay nadat de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden voor merchants van Shop Pay zijn gepubliceerd, ga je akkoord met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden voor merchants van Shop Pay. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden voor merchants van Shop Pay, moet je Shop Pay verwijderen via het onderdeel versnelde checkouts in je Shopify-beheercentrum.

2.5 Apple Pay-account voor Safari

 1. Nadat het registreren voor de Dienst voltooid is, maakt Shopify namens jou een Apple Pay-account voor Safari ("Apple Pay") aan, met gebruik van de URL's en de bedrijfsnaam die je voor je Account hebt opgegeven. Afhankelijk van je locatie kan Shopify je Apple Pay-account voor je activeren. Anders moet je je Apple Pay-account zelf activeren vanuit je beheercentrum. Als je het Apple Pay-account niet wilt behouden, moet je het zelf deactiveren. Voor alle duidelijkheid geven we aan dat Apple Pay een Dienst van een externe leverancier is, zoals bedoeld in artikel 9.7.1 van deze Servicevoorwaarden.
 2. Als je een betalingsgateway gebruikt die door Apple Pay wordt ondersteund en je klanten Apple Pay hebben ingeschakeld op hun apparaat, kunnen klanten in je Winkel goederen en diensten kopen met gebruik van Apple Pay.
 3. Als je Apple Pay gebruikt in je Winkel, ga je daarmee akkoord met de Apple Pay Platform Web Merchant Terms and Conditions, die door Apple periodiek kunnen worden gewijzigd. Wanneer Apple de Apple Pay Platform Web Merchant Terms and Conditions wijzigt, wordt de herziene versie gepubliceerd op https://shopify.com/legal/apple-pay. Dergelijke wijzigingen aan de Apple Pay Platform Web Merchant Terms worden van kracht vanaf de datum van publicatie. Door in je Winkel gebruik te blijven maken van Apple Pay nadat de gewijzigde Apple Pay Platform Web Merchant Terms zijn gepubliceerd, ga je akkoord met de gewijzigde Apple Pay Platform Web Merchant Terms. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen van de Apple Pay Platform Web Merchant Terms, moet je je Apple Pay-account deactiveren en mag je Apple Pay niet meer gebruiken in je Winkel.

2.6 Google Pay

 1. Indien je je hebt aangemeld voor Shopify Payments, maakt Shopify, nadat het registreren voor de Dienst voltooid is, namens jou een Google Pay-account aan. Als je je Google Pay-account niet wilt behouden, ben je er zelf verantwoordelijk voor deze te deactiveren. Voor alle duidelijkheid geven we aan dat Google Pay een Dienst van een externe leverancier is, zoals bedoeld in artikel 9.7.1 van deze Servicevoorwaarden.
 2. Als je een betalingsgateway gebruikt die door Google Pay wordt ondersteund en je klanten Google Pay hebben ingeschakeld op hun apparaat, kunnen klanten in je Winkel goederen en diensten kopen met gebruik van Google Pay.
 3. Als je Google Pay gebruikt in je Winkel, ga je daarmee akkoord met de Google Pay API Terms of Service, die door Google periodiek kunnen worden gewijzigd. Wanneer Google de Google Pay API Terms of Service wijzigt, wordt de herziene versie gepubliceerd op https://payments.developers.google.com/terms/sellertos. Dergelijke wijzigingen aan de Google Pay API Terms of Service worden van kracht vanaf de datum van publicatie. Door in je Winkel gebruik te blijven maken van Google Pay nadat de gewijzigde Google Pay API Terms of Service zijn gepubliceerd, ga je akkoord met de gewijzigde Google Pay API Terms of Service. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen van de Google Pay API Terms of Service, moet je je Google Pay-account deactiveren en mag je Google Pay niet meer gebruiken in je Winkel.

2.7 Meta Pay

 1. Wanneer je je hebt aangemeld voor Shopify Payments en je registratie voor de Dienst is voltooid, maakt Shopify namens jou ook een Meta Pay-account aan. Als je je Meta Pay-account niet wilt behouden, moet je zelf je account deactiveren. Voor alle duidelijkheid: Meta Pay is een Dienst van een externe leverancier, zoals bedoeld in artikel 9.7.1 van deze Servicevoorwaarden.
 2. Als je een betalingsgateway gebruikt die door Meta Pay wordt ondersteund en je klanten Meta Pay hebben ingeschakeld op hun apparaat, kunnen klanten in je Winkel goederen en diensten kopen via Meta Pay.
 3. Als je Meta Pay gebruikt in je Winkel, betekent dit dat je ermee akkoord gaat te zijn gebonden aan de Meta Pay Merchant Terms and Conditions, die door Meta periodiek kunnen worden gewijzigd. Wanneer Meta de Meta Pay Merchant Terms and Conditions wijzigt, worden dergelijke wijzigingen van kracht vanaf de datum van publicatie door Meta. Door in je Winkel gebruik te blijven maken van Meta Pay nadat de gewijzigde Meta Pay Merchant Terms and Conditions zijn gepubliceerd, ga je akkoord met en aanvaard je de gewijzigde Meta Pay Merchant Terms and Conditions. Als je niet akkoord bent met de wijzigingen van de Meta Pay Merchant Terms and Conditions, deactiveer je je Meta Pay-account en gebruik je Meta Pay niet langer in je Winkel.

2.8 Amazon Pay

 1. Wanneer je registratie voor de Dienst is voltooid, je je hebt aangemeld voor Shopify Payments en je Amazon Pay hebt ingeschakeld in het Shopify-beheercentrum, maakt Shopify namens jou ook een Amazon Pay-account aan. Als je je Amazon Pay-account niet wilt behouden, moet je zelf je account deactiveren. Voor alle duidelijkheid: Amazon Pay is een Dienst van een externe leverancier, zoals bedoeld in artikel 9.7.1 van deze Servicevoorwaarden.
 2. Als je een betalingsgateway gebruikt die door Amazon Pay wordt ondersteund en je klanten Amazon Pay hebben ingeschakeld op hun apparaat, kunnen klanten in je Winkel goederen en diensten kopen via Amazon Pay.
 3. Door Amazon Pay te gebruiken in je Winkel, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de klantovereenkomst van Amazon Payments, Inc., die periodiek kan worden gewijzigd door Amazon. Als Amazon de klantovereenkomst van Amazon Payments, Inc. wijzigt, wordt de
 4. gewijzigde en aangepaste versie hier gepubliceerd: Klantovereenkomst van Amazon Payments, Inc.. Dergelijke wijzigingen aan de klantovereenkomst van Amazon Payments, Inc. zijn van kracht vanaf de datum van publicatie. Als je Amazon Pay in je Winkel blijft gebruiken nadat de gewijzigde klantovereenkomst van Amazon Payments, Inc. is gepubliceerd, geef je daarmee aan dat je akkoord
 5. gaat met de klantovereenkomst van Amazon Payments, Inc. Als je niet instemt met wijzigingen van de klantovereenkomst van Amazon Payments, Inc., deactiveer je je Amazon Pay-account en gebruik je Amazon Pay niet langer in je Winkel.

2.9 Domeinnamen

 1. Als je een domeinnaam aankoopt via Shopify, wordt je domeinregistratie standaard elk jaar automatisch verlengd zolang je Shopify-account actief blijft. Je gaat ermee akkoord dat je er verantwoordelijk voor bent de automatische verlenging uit te schakelen, als je dat wilt.

3. Rechten van Shopify

 1. De Diensten omvatten meerdere functies en functionaliteiten. Niet alle Diensten en functies kunnen altijd door alle merchants worden gebruikt, en we zijn er niet toe verplicht Diensten of functies ter beschikking te stellen in een bepaald rechtsgebied. Voor zover dat is toegelaten op grond van deze Servicevoorwaarden of toepasselijke wetgeving, behouden we ons te allen tijde het recht voor de Diensten om wat voor reden ook geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder dat we je daarvan vooraf kennis geven.
 2. Shopify controleert Materialen niet vooraf, en we kunnen naar eigen goeddunken Materialen weigeren op of verwijderen van om het even welk deel van de Dienst, bijvoorbeeld indien we naar eigen inzicht hebben vastgesteld dat de goederen of diensten die door jou via de Diensten worden aangeboden, of de Materialen die naar de Diensten zijn geüpload of geplaatst, inbreuk maken op ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik ("AUP") of op deze Servicevoorwaarden.
 3. Mondeling of schriftelijk wangedrag van welke aard ook (met inbegrip van dreigen met beledigingen of vergelding) gericht tegen een werknemer, lid of bestuurder van Shopify, leidt tot de onmiddellijke beëindiging van het Account.
 4. We behouden ons het recht voor onze Diensten aan je concurrenten aan te bieden, en beloven geen enkele exclusiviteit. Je gaat er verder mee akkoord dat werknemers en contractanten van Shopify tezelfdertijd klanten of merchants van Shopify kunnen zijn, en dat zij met jou de concurrentie kunnen aangaan, met dien verstande dat zij daarbij geen gebruik mogen maken van je Vertrouwelijke Gegevens (zoals bedoeld in artikel 6).
 5. Wanneer zich een geschil voordoet over de eigendom van een Account, behouden we ons het recht voor bewijsstukken op te vragen om de eigendom van het Account vast te stellen of te bevestigen. Als bewijsstuk kan onder meer worden gevraagd om een scan van je ondernemingsvergunning, een door de overheid verstrekt identiteitsdocument met een foto, de laatste vier cijfers van je creditcard zoals we die in onze bestanden hebben opgeslagen, of een bewijs van je status als werknemer van een organisatie.
 6. Shopify behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht de rechtmatige Accounteigendom vast te stellen en Accounts over te dragen aan de rechtmatige Winkeleigenaar. Als we niet redelijkerwijze kunnen bepalen wie de rechtmatige Winkeleigenaar is, behoudt Shopify zich het recht voor een Account tijdelijk te schorsen of uit te schakelen tot de betrokken partijen het geschil hebben opgelost, onverminderd enig andere recht waarover Shopify beschikt.

4. Jouw verplichtingen

 1. Je stemt ermee in om openbare contactgegevens, een terugbetalingsbeleid en termijnen voor het uitvoeren van bestellingen in je Shopify-winkel te publiceren.
 2. Je gaat ermee akkoord dat de Diensten geen marktplaats zijn en dat elke verkoopovereenkomst die je via de Diensten sluit een directe overeenkomst is tussen jou en de klant. Jij wordt geregistreerd als de verkoper voor alle items die je via de Diensten verkoopt. Je bent verantwoordelijk voor het maken en exploiteren van je Shopify-winkel, voor je Materialen, voor de goederen en diensten die je via de Diensten verkoopt, en voor alle aspecten van de transacties tussen jou en je klanten. Dit omvat onder meer het aan de klant in rekening brengen van de prijs van diens aankoop, terugbetalingen, retouren, verkoop- of klantenservice, frauduleuze transacties, wettelijk vereiste vermeldingen, naleving van regelgeving, vermeende of feitelijke inbreuk op toepasselijke wetgeving (met inbegrip van wetgeving inzake consumentenbescherming in elk rechtsgebied waar je producten of diensten te koop aanbiedt), of je niet-nakoming van de Servicevoorwaarden. Je garandeert dat je Winkel, je Materialen en de goederen en diensten die je via de Diensten verkoopt waarachtig, nauwkeurig en volledig zijn en dat je geen inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving of op rechten van derden. Voor alle duidelijkheid wordt gesteld dat Shopify niet optreedt als verkoper of merchant en geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor je Winkel of voor artikelen die via de Diensten aan klanten worden verkocht.
 3. Je bent als enige verantwoordelijk voor de goederen of diensten die je via de Diensten verkoopt (met inbegrip van de beschrijving, prijs, kosten en belastingen die je rekent, gebreken, wettelijk vereiste vermeldingen, naleving van regelgeving, aanbiedingen of promotionele content) en voor het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving.
 4. Je mag de Diensten van Shopify niet gebruiken voor onrechtmatige of ongeoorloofde doeleinden. Je mag bij het gebruik van de Dienst ook geen inbreuk maken op de wetgeving van je eigen rechtsgebied (waaronder wetgeving inzake auteursrecht), de voor jou geldende wetgeving van het rechtsgebied van je klant, of de wetgeving van Canada en de provincie Ontario. Je moet alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder alle verplichtingen inzake vergunningen of toelatingen die mogelijk nodig zijn voor het beheren van je winkel) naleven bij het gebruik van de Dienst en bij de uitvoering van verplichtingen op grond van deze Servicevoorwaarden.
 5. De API-voorwaarden zijn van toepassing op je toegang tot en gebruik van de Shopify API (zoals die daarin wordt gedefinieerd). Je bent zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden met gebruik van je API-accountgegevens (zoals gedefinieerd in de API-voorwaarden) en voor de beveiliging van je API-accountgegevens.
 6. Je stemt ermee in de Shopify-checkout te gebruiken voor alle verkopen gerelateerd aan je online winkel. "Shopify-checkout" verwijst naar de checkout-ervaring van Shopify waar Klanten hun verzendinformatie en betalingsgegevens kunnen invoeren nadat ze artikelen aan hun winkelwagen hebben toegevoegd en voordat ze een bestelling plaatsen, waaronder checkouts die via de Shopify-checkout-API worden uitgevoerd.

5. Betaling van Kosten en belastingen

 1. Je moet de kosten betalen van je abonnement op de Onlinediensten en/of de POS-diensten ("Abonnementskosten"), samen met enige andere toepasselijke kosten, waaronder de toepasselijke kosten die verband houden met de waarde van je verkopen via je Winkel, als je een andere betalingsprovider gebruikt dan Shopify Payments ("Transactiekosten"), en alle andere kosten in verband met je aankoop of gebruik van producten of diensten zoals Shopify Payments, POS-uitrusting, verzending, apps, Thema's, domeinnamen, Experts Marketplace of Diensten van externe leveranciers ("Extra kosten"). De Abonnementskosten, Transactiekosten en Extra kosten worden samen de "Kosten" genoemd.
 2. Je moet een geldige betaalmethode opgeven die je gebruikt om alle te betalen en terugkerende Kosten te betalen. Shopify brengt de toepasselijke Kosten in rekening via een geldige betaalmethode die je daarvoor autoriseert ("Geautoriseerde betaalmethode"), en Shopify blijft de Geautoriseerde betaalmethode gebruiken voor het in rekening brengen van de toepasselijke Kosten, tot de Diensten zijn beëindigd en alle verschuldigde Kosten volledig zijn betaald. Tenzij anders aangegeven, worden alle Kosten en andere betalingen in Amerikaanse dollar uitgedrukt en moeten alle bedragen in Amerikaanse dollar worden betaald.
 3. Abonnementskosten worden vooraf betaald en worden om de 30 dagen gefactureerd (waarbij elke dertigste dag een "Factuurdatum" is). Transactiekosten en Extra kosten worden periodiek in rekening gebracht, naar goeddunken van Shopify. Op elke Factuurdatum wordt gefactureerd voor alle onbetaalde Kosten die niet al eerder zijn gefactureerd. De Kosten worden vermeld op een factuur die naar het Primaire e-mailadres van de Winkeleigenaar wordt verstuurd. De factuur wordt ook weergegeven op de Account-pagina van het beheercentrum van je Winkel. Gebruikers beschikken over een termijn van ongeveer twee weken om problemen met de facturering van Abonnementskosten te melden en op te lossen.
 4. Als we de betaling van de Kosten niet kunnen verwerken met een Geautoriseerde betaalmethode, zullen we meerdere pogingen doen om de betaling met om het even welke Geautoriseerde betaalmethode te verwerken. Als we er niet in slagen om de betaling van de Kosten binnen 28 dagen te verwerken met een Geautoriseerde betaalmethode, kunnen we de toegang tot je Account en de Diensten opschorten en intrekken. Je Account zal worden geheractiveerd nadat je de openstaande Kosten hebt betaald, plus de Kosten die van toepassing zijn op je volgende factureringscyclus. Het is mogelijk dat je gedurende een periode van opschorting geen toegang hebt tot je Account of je webshop. Als de openstaande Kosten 60 dagen na de datum van opschorting niet zijn betaald, behoudt Shopify zich het recht voor om je Account te beëindigen in overeenstemming met Sectie 14.
 5. Alle Kosten zijn exclusief toepasselijke federale, provinciale, nationale, lokale of andere overheidsbelastingen op omzet, goederen en diensten (waaronder de belasting bedoeld in de Singaporese "Goods and Services Tax Act, Chapter 117A" en de Canadese "Harmonized sales tax") en andere lasten en kosten die nu of in de toekomst van kracht zijn of worden ("Belastingen").
 6. Jij bent aansprakelijk voor alle toepasselijke Belastingen uit of als gevolg van je abonnement op of aankoop van producten en diensten van Shopify. Voor zover Shopify je deze Belastingen in rekening brengt, worden ze berekend op basis van het belastingtarief dat geldt voor het factuuradres dat je aan ons hebt opgegeven. Deze bedragen worden opgeteld bij de Kosten voor de betreffende producten en diensten, en worden je in rekening gebracht via je Geautoriseerde betaalmethode. Als je vrijgesteld bent van het betalen van dergelijke Belastingen, moet je ons daarvan het bewijs leveren. In sommige rechtsgebieden betekent dit dat je een origineel en rechtsgeldig certificaat moet voorleggen waaruit de vrijstelling blijkt. Vrijstelling van belastingen geldt uitsluitend vanaf de datum waarop we een naar de mening van Shopify voldoende bewijs van je vrijstelling hebben ontvangen. Indien Shopify je geen Belastingen in rekening brengt, ben je er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of er Belastingen moeten worden betaald en om in voorkomend geval zelf Belastingen te betalen aan de betreffende belastingdiensten in je rechtsgebied.
 7. Voor alle duidelijkheid wordt gesteld dat alle bedragen die je krachtens deze Servicevoorwaarden aan Shopify verschuldigd bent, betaald moeten worden zonder enige aftrek of inhouding. Met uitzondering van Belastingen die je door Shopify in rekening worden gebracht en die namens jou aan de betreffende belastingdiensten worden overgemaakt, zijn alle wettelijk vereiste aftrekken en inhoudingen ten laste van jezelf en moet je deze afzonderlijk betalen aan de betreffende belastingdienst. Shopify is ertoe gerechtigd het volledige bedrag van de in deze Servicevoorwaarden bedoelde Kosten in rekening te brengen via je Geautoriseerde betaalmethode, zonder rekening te houden met eventueel vereiste aftrekken of inhoudingen.
 8. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het vaststellen, innen, afhouden, melden en overmaken van toepasselijke belastingen, heffingen, toeslagen en extra kosten die voortkomen uit of als gevolg van verkopen in je Shopify-winkel of je gebruik van de Diensten. Elke verkoopovereenkomst die je via de Diensten sluit, is een overeenkomst tussen jezelf en de klant.
 9. Je moet ervoor zorgen dat de locatie die je opgeeft in het beheercentrum van je Shopify-winkel, te allen tijde juist is. Als je naar een ander rechtsgebied verhuist, moet je je locatie meteen updaten in het beheercentrum.
 10. Shopify doet geen terugbetalingen.

6. Vertrouwelijkheid

 1. "Vertrouwelijke Gegevens" omvatten onder meer alle informatie die verband houdt met de bedrijfsactiviteiten van een partij en die niet openbaar is, waaronder specifieke bedrijfsgegevens, technische processen en formules, software, klantenlijsten, lijsten met potentiële klanten, namen, adressen en andere gegevens over klanten en potentiële klanten, productontwerpen, gegevens over verkoop en over kosten (met inbegrip van relevante administratiekosten), prijslijsten, en andere niet-gepubliceerde financiële gegevens, bedrijfsplannen en marketinggegevens, en enige andere vertrouwelijke en bedrijfseigen gegevens, ongeacht of deze al dan niet als vertrouwelijk of bedrijfseigen zijn aangemerkt. De Vertrouwelijke Gegevens van Shopify omvatten alle gegevens met betrekking tot Shopify zelf of de Diensten die je van ons ontvangt en die niet openbaar zijn, waaronder gegevens over onze beveiligingsprogramma's en -praktijken.
 2. Elk van de partijen stemt ermee in de Vertrouwelijke Gegevens van de andere partij uitsluitend te gebruiken voor zover dat nodig is om haar verplichtingen op grond van deze Servicevoorwaarden na te komen, en in overeenstemming met alle andere verplichtingen krachtens deze Servicevoorwaarden, waaronder dit artikel 6. Elk van de partijen stemt ermee in alle redelijke maatregelen te nemen (en minstens wezenlijk dezelfde maatregelen die ze neemt om haar eigen bedrijfseigen gegevens te beveiligen) om te voorkomen dat dergelijke Vertrouwelijke Gegevens worden gekopieerd, bekendgemaakt of gebruikt, anders dan (i) door haar werknemers, agenten en onderaannemers die toegang moeten hebben tot dergelijke Vertrouwelijke Gegevens om de verplichtingen van de partij op grond van deze Servicevoorwaarden na te kunnen komen, die dergelijke Vertrouwelijke Gegevens op de hier voorgeschreven wijze zullen behandelen, en die tegenover de partij minstens even strenge geheimhoudingsverplichtingen moeten naleven als deze die hierin zijn opgenomen; of (ii) om te voldoen aan wet- of regelgeving of om uitvoering te geven aan een uitspraak van een rechter die bevoegd is voor de partijen en voor het onderwerp van deze Servicevoorwaarden, met dien verstande dat (voor zover dat wettelijk is toegestaan) de partij die de Vertrouwelijke Gegevens heeft ontvangen de partij die ze heeft verstrekt hiervan onmiddellijk schriftelijk kennis geeft en alle commercieel gezien redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de verstrekte gegevens vertrouwelijk worden gehouden. Vertrouwelijke Gegevens omvatten niet gegevens waarvan de ontvangende partij kan bewijzen (A) dat ze op het moment van het verstrekken reeds openbaar waren of reeds bekend waren bij of in het bezit waren van de ontvangende partij; (B) dat ze door de ontvangende partij onafhankelijk zijn ontwikkeld, zonder gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke Gegevens van de andere partij, en zonder inbreuk te maken op enige bepaling van deze Servicevoorwaarden; of (C) dat ze na het verstrekken op rechtmatige wijze door de ontvangende partij zijn verkregen van een andere bron dan de verstrekkende partij, zonder hierbij inbreuk te maken op enige bepaling van deze Servicevoorwaarden.

7. Aansprakelijkheidsbeperking en vrijwaring

 1. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat Shopify en haar leveranciers voor zover dat wettelijk is toegestaan niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, voor gevolgschade of voor schadevergoeding bij wijze van boete, met inbegrip van winstderving, verlies van goodwill, gebruik of gegevens of andere immateriële schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van of de onmogelijkheid tot het gebruik van de Dienst of deze Servicevoorwaarden (zelfs indien deze voortkomt uit nalatigheid).
 2. Je stemt ermee in ons en (voor zover van toepassing) onze moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, partners van Shopify, bestuurders, leidinggevenden, (handels)agenten, werknemers en leveranciers te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor om het even welke vordering of eis van een derde, met inbegrip van redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand, die voortvloeit uit (a) de niet-nakoming door jou van deze Servicevoorwaarden of van de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen (met inbegrip van ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik); (b) een niet-nakoming door jou van enige bepaling van wet- of regelgeving of op de rechten van een derde; of (c) enig element van de transactie tussen jou en je Klant, waaronder terugbetalingen, frauduleuze transacties, feitelijke of vermeende inbreuk op toepasselijke wetgeving (met inbegrip van wetgeving inzake consumentenbescherming), of een niet-nakoming door jou van de Servicevoorwaarden.
 3. Je bent aansprakelijk voor elke niet-nakoming van de Servicevoorwaarden door je gelieerde bedrijven, agenten of onderaannemers, als betrof het een niet-nakoming van jou persoonlijk.
 4. Je gebruikt de Diensten geheel op eigen risico. De Diensten worden je verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden ("as is"), en voor zover ze beschikbaar zijn ("as available") zonder enige uitdrukkelijke, stilzwijgende of wettelijke garantie.
 5. Shopify garandeert niet dat de Diensten zonder onderbreking, tijdig, beveiligd of vrij van fouten zijn.
 6. Shopify garandeert niet dat de resultaten die kunnen worden behaald door het gebruik van de Diensten, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
 7. Shopify draagt geen verantwoordelijkheid voor je belastingverplichtingen in verband met het gebruik van de Diensten van Shopify.
 8. Shopify garandeert niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die je via de Diensten aankoopt of verkrijgt, zal voldoen aan je verwachtingen, of dat fouten in de Diensten zullen worden verholpen.

8. Intellectuele eigendom en je Materialen

8.1 Je Materialen

 1. Wij eisen de eigendom niet op van de Materialen die je aan Shopify verstrekt, maar hebben wel een licentie nodig op deze Materialen. Je verstrekt Shopify een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, rechtenvrije en wereldwijde licentie om alle Materialen die je in verband met de Diensten verstrekt te hosten, te gebruiken, te distribueren, naar buiten te brengen, te wijzigen, te runnen, te kopiëren, op te slaan, uit te voeren, openbaar te maken (waaronder met behulp van telecommunicatie), uit te zenden, te reproduceren, beschikbaar te stellen, weer te geven en te vertalen, en er afgeleide werken van te maken. We kunnen van onze rechten op grond van deze licentie gebruik maken om de Diensten te exploiteren, ter beschikking te stellen en te promoten en om onze rechten en verplichtingen krachtens de Servicevoorwaarden uit te oefenen. Je verklaart en waarborgt dat je wat betreft de Materialen beschikt over alle nodige rechten om deze licentie te verlenen. Je doet onherroepelijk ten gunste van Shopify afstand van alle persoonlijkheidsrechten waarover je inzake de Materialen zou kunnen beschikken, en je gaat ermee akkoord dat deze afstandsverklaring kan worden ingeroepen door iedereen die via Shopify rechten kan verkrijgen in de Materialen, waaronder iedereen aan wie Shopify rechten inzake de Materialen kan overdragen of verlenen (waaronder door een licentie of sublicentie).
 2. Als je reeds eigenaar was van de Materialen voordat je deze aan Shopify ter beschikking hebt gesteld, blijven deze Materialen van jou, ook al heb je ze naar je Shopify-winkel geüpload, onverminderd enig recht of enige licentie die wordt verleend in de Servicevoorwaarden of anderszins. Je kunt je Winkel op Shopify op elk moment verwijderen door je Account te verwijderen. Het verwijderen van je Shopify-winkel houdt niet de beëindiging in van enige rechten of licenties inzake de Materialen die Shopify nodig heeft in het kader van tijdens de Duur ontstane rechten of verplichtingen.
 3. Je stemt ermee in dat Shopify te allen tijde de Materialen die aan de Diensten zijn verstrekt kan controleren en verwijderen, maar Shopify is daartoe niet verplicht.
 4. Je verleent Shopify een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, rechtenvrije en wereldwijde licentie om de namen, merken, dienstmerken en logo's van je Winkel ("Je merken") te gebruiken om de Diensten te exploiteren, te verstrekken en te promoten en om onze rechten en verplichtingen krachtens de Servicevoorwaarden uit te oefenen. Deze licentie blijft bestaan na de beëindiging van de Servicevoorwaarden, voor zover Shopify deze licentie nodig heeft om rechten uit te oefenen of aan verplichtingen te voldoen die ontstaan zijn tijdens de Duur.

8.2 Intellectuele eigendom van Shopify

 1. Je stemt ermee in dat je geen al dan niet geregistreerde handelsmerken, logo's of dienstmerken van Shopify mag gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, het woordmerk SHOPIFY, het woordmerk SHOP, het woordmerk SHOP PAY en het merkdesign van de winkeltas met de 'S' ('Shopify-handelsmerken'), tenzij Shopify je daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Je stemt ermee in geen merken te gebruiken of aan te nemen die kunnen worden verward met de Shopify-handelsmerken. Je stemt ermee in dat varianten of een verkeerde spelling van de Shopify-handelsmerken kunnen worden verward met de Shopify-handelsmerken.
 2. Je stemt ermee in niet over te gaan tot de aankoop, de registratie of het gebruik van zoekmachine- of andere pay-per-click-trefwoorden (zoals Google Ads), handelsmerken, e-mailadressen, social-medianamen of domeinnamen (inclusief, maar niet beperkt tot, topleveldomeinen, subdomeinen en pagina-URL's) die het woord Shopify of Shopify-handelsmerken gebruiken of bevatten of die termen gebruiken of bevatten die kunnen worden verward met de Shopify-handelsmerken.
 3. Je erkent dat de Servicevoorwaarden je geen enkel recht verlenen om octrooien van Shopify te gebruiken.

9. Bijkomende Diensten

9.1 POS-Diensten

 1. Op je toegang tot en gebruik van de POS-diensten zijn, naast de voorwaarden die gelden voor de Diensten in het algemeen, de volgende voorwaarden van toepassing. De POS-diensten omvatten de Shopify POS-software ("POS-software"), de Shopify POS-website op https://shopify.com/pos, programma's, documentatie, apps, tools, online diensten en componenten, en de POS-hardware van Shopify ("POS-uitrusting"), die je door Shopify worden geleverd, en eventuele updates hiervan.
 2. Voor je toegang tot en gebruik van de POS-diensten heb je een actief en geldig Account nodig.
 3. Indien je POS-diensten gebruikt met Shopify Payments, kun je niet tegelijkertijd een andere betalingsverwerkingsdienst gebruiken. De betalingsgateway die wordt gebruikt voor je POS-diensten, moet dezelfde zijn als deze die je in voorkomend geval voor je Onlinediensten gebruikt.
 4. Je kunt je POS-diensten beëindigen zonder je Account of enige andere Diensten waarop je geabonneerd bent, te beëindigen. In dat geval ontvang je nog steeds facturen voor de Diensten (anders dan de beëindigde POS-diensten), en ben je daarvoor nog steeds betaling verschuldigd.
 5. Je gaat ermee akkoord de POS-diensten te gebruiken overeenkomstig alle procedures die periodiek door Shopify kunnen worden verstrekt.
 6. Hoewel voor de POS-diensten versleutelingstechnologie wordt gebruikt en het over het algemeen wettelijk verboden is dat externe partijen het verzenden van gegevens monitoren, kunnen we de beveiliging van de verbinding met de POS-diensten niet garanderen en zijn we niet aansprakelijk voor ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van gegevens die via de POS-diensten worden verzonden.
 7. POS-uitrusting moet worden gekocht en kan niet worden gehuurd. Op de aankoop van POS-uitrusting is de Overeenkomst voor POS-uitrusting, Overeenkomst voor POS-uitrusting en Retourbeleid, voor jouw land van toepassing. Nadat je voor de POS-uitrusting hebt betaald en we hebben bevestigd dat we de POS-uitrusting naar je hebben verstuurd, verkrijg je de eigendom van de hardwarecomponenten van de POS-uitrusting en ontvang je een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om alle in de POS-uitrusting geïnstalleerde POS-software (met inbegrip van alle updates) te gebruiken, uitsluitend met het oog op het gebruik van de POS-diensten. Retour en terugbetaling zijn niet van toepassing op de Chip- en Swipe-lezer, de Swipe-lezer met audio-plug en fysieke cadeaubonnen die zijn gekocht in de Shopify Hardware Store.
 8. De Kosten voor het gebruik van de POS-diensten worden vastgesteld op basis van het aantal locaties waarop je de POS-diensten gebruikt. Locaties worden vastgesteld aan de hand van het vestigingsadres en worden gebruikt om bestellingen te koppelen aan een specifiek vestigingsadres. Locaties worden toegevoegd via de Shopify-online beheerconsole van je Account. Het aantal locaties waarop POS-diensten worden gebruikt, wordt ook door ons gedetecteerd en in rekening gebracht als deel van je normale factureringscyclus. Indien het aantal locaties dat je hebt toegevoegd via de Shopify-online beheerconsole niet overeenstemt met het aantal locaties dat door Shopify is gedetecteerd, wordt het aantal locaties dat door Shopify is gedetecteerd als het juiste aantal beschouwd.

9.2 Shopify Shipping

 1. Je kunt in het Shopify-beheercentrum verzendlabels ("Shopify Shipping") kopen voor de levering van goederen die in je Shopify-winkel zijn aangekocht. Op je toegang tot en gebruik van Shopify Shipping zijn, naast deze Servicevoorwaarden, de Shopify Shipping-servicevoorwaarden van toepassing. Deze kun je vinden op (a) https://www.shopify.com/legal/terms-shipping-us als je vanuit de Verenigde Staten verzendt; (b) https://www.shopify.com/legal/terms-shipping-ca als je vanuit Canada verzendt; of (c) https://www.shopify.com/legal/terms-shipping-global als je vanaf een locatie buiten Canada of de Verenigde Staten verzendt.

9.3 Sms-berichten

 1. Met gebruik van de Diensten kun je bepaalde berichten naar je klanten verzenden via sms (bijvoorbeeld bestellingen via sms bevestigen) (de "Sms-diensten"). Je mag de Sms-diensten alleen gebruiken overeenkomstig deze Servicevoorwaarden, andere toepasselijke voorwaarden (waaronder de geldende versie van het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Nexmo Inc. en van het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Twilio), en de wetgeving van het rechtsgebied van waaruit je berichten verzendt en waarin je berichten worden ontvangen.

9.4 Theme Store

 1. Je kunt bepalen hoe je Shopify-Winkel eruit komt te zien door een template uit de Theme Store van Shopify te gebruiken (een "Thema"). Als je een Thema downloadt, wordt je een licentie verleend om het Thema voor slechts één Winkel te gebruiken. Je mag een Thema overzetten naar een tweede eigen Winkel, als je je eerste Winkel sluit. Om een Thema naar een tweede eigen Winkel over te zetten, moet je contact opnemen met het ondersteuningsteam van Shopify. Je mag een Thema niet overdragen of verkopen aan de Winkel van een andere persoon op Shopify of elders. Voor meerdere Winkels zijn meerdere downloads vereist, en voor elke download moet de toepasselijke vergoeding worden betaald. Shopify geeft geen garantie dat een bepaald Thema later opnieuw zal kunnen worden gedownload.
 2. Je kunt het Thema aanpassen aan je Winkel. Shopify kan naar eigen inzicht voettekst in een Thema toevoegen of wijzigen waarin wordt verwezen naar Shopify. Shopify kan het Thema aanpassen indien het naar de mening van Shopify een element bevat dat inbreuk maakt op het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Shopify of op enige andere bepaling van de Servicevoorwaarden, zelfs als je het Thema in die staat hebt ontvangen. Shopify kan het Thema indien nodig aanpassen aan technische wijzigingen en updates.
 3. De ontwerper van het Thema blijft eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Thema. Als je de rechten die je bij aankoop van een Thema zijn verleend niet eerbiedigt, kan de ontwerper juridische stappen tegen je ondernemen en kan Shopify, onverminderd enig ander recht waarover Shopify beschikt, maatregelen nemen, zoals het aanpassen of sluiten van je Winkel.
 4. Technische ondersteuning voor een Thema moet door de ontwerper worden geleverd. Shopify aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid om dergelijke ondersteuning te bieden. Shopify kan je helpen contact op te nemen met de ontwerper.​
 5. De gebruiker, en niet Shopify, is er zelf verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat de installatie van een nieuw Thema het huidige of al bestaande Thema of de gebruikersinterface van de gebruiker niet overschrijft of beschadigt.

9.5 Shopify Email

Je kunt vanuit je Account e-mailberichten opstellen en versturen, met gebruik van de e-maildiensten van Shopify (de "E-maildiensten"). In aanvulling op de bepalingen die van toepassing zijn op de Diensten in het algemeen (waaronder het Beleid voor aanvaardbaar gebruik en het Privacybeleid van Shopify), gelden voor je toegang tot en gebruik van de E-maildiensten de volgende voorwaarden:

 1. Shopify zet verschillende controlemiddelen in om de inhoud van e-mailberichten die je via de E-maildiensten verstuurt, voorafgaand aan het versturen te scannen ("Inhoudscontrole"). Dergelijke Inhoudscontrole is bedoeld om spam, phishing en andere kwaadaardige content die ingaat tegen deze Servicevoorwaarden of tegen het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Shopify (samen "Bedreigingen" genoemd), tegen te gaan. Door de E-maildiensten te gebruiken, verleen je Shopify uitdrukkelijk het recht om over te gaan tot deze Inhoudscontrole. Shopify garandeert niet dat de E-maildiensten gevrijwaard zijn van Bedreigingen, en elke merchant van Shopify is verantwoordelijk voor alle content die door hun betreffende Winkels wordt gegenereerd.
 2. DOOR E-MAILBERICHTEN OP TE STELLEN OF TE VERSTUREN VIA DE E-MAILDIENSTEN, GA JE ERMEE AKKOORD TE VOLDOEN AAN DE VOLGENDE VERPLICHTINGEN (DE "VERPLICHTINGEN INZAKE E-MAILDIENSTEN"). ALS JE DE VERPLICHTINGEN INZAKE E-MAILDIENSTEN NIET NALEEFT, KUNNEN SHOPIFY EN HAAR EXTERNE LEVERANCIERS JE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE E-MAILDIENSTEN OPSCHORTEN OF BEËINDIGEN.
 3. Je moet bij het gebruik van de E-maildiensten voldoen aan alle toepasselijke wetgeving. Dat omvat onder meer de wetgeving inzake spam of ongevraagde commerciële e-mail, privacy, beveiliging, onzedelijkheid, laster, intellectuele eigendom, pornografie, terrorisme, staatsveiligheid, kansspelen, bescherming van minderjarigen en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Je bent er zelf verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving die van toepassing is op je gebruik van de E-maildiensten en op de e-mailberichten die je via de E-maildiensten opstelt of verstuurt, te kennen en te begrijpen.
 4. Je moet bij het gebruik van de E-maildiensten het Privacybeleid van Shopify naleven. Je bent er zelf verantwoordelijk voor het Privacybeleid dat van toepassing is op je gebruik van de E-maildiensten en op de e-mailberichten die je via de E-maildiensten opstelt of verstuurt, te raadplegen en te begrijpen.
 5. Je neemt alle in het handelsverkeer redelijk geachte maatregelen om geen gevoelige persoonsgegevens te versturen via de E-maildiensten, zoals medische gegevens of gegevens over de gezondheidstoestand van een persoon, gegevens over ras of etnische afkomst of over politieke opvattingen en religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of andere gevoelige gegevens (samen "Gevoelige gegevens" genoemd). Je bent er zelf verantwoordelijk voor je verplichtingen inzake Gevoelige gegevens te raadplegen en te begrijpen.
 6. Bij je gebruik van de E-maildiensten moet je alle toepasselijke richtlijnen van Shopify volgen. Hierna volgen voorbeelden van praktijken die in kunnen gaan tegen de Verplichtingen inzake e-maildiensten, als je via de E-maildiensten e-mailberichten opstelt of verstuurt:
  1. het gebruik van niet op toestemming gebaseerde e-maillijsten (d.w.z. lijsten met geadresseerden die niet elk door middel van een duidelijke actieve handeling uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van e-mailberichten van jou);
  2. het gebruik van aangekochte of gehuurde e-maillijsten;
  3. het gebruik van e-mailadressen, domeinnamen of mailservers van derden zonder de benodigde toestemming;
  4. het versturen van e-mails naar niet-specifieke adressen (bijv. webmaster@domain.com of info@domain.com);
  5. het versturen van e-mailberichten die leiden tot een onaanvaardbaar hoog aantal klachten over spam of ongevraagde commerciële e-mail (zelfs als de e-mailberichten zelf geen spam of ongevraagde commerciële e-mail zijn);
  6. het niet opnemen van een werkende "afmeld"-link in elk e-mailbericht, waarmee de geadresseerde zichzelf voor de e-maillijst kan afmelden;
  7. het niet binnen 10 dagen na ontvangst ervan voldoen aan een verzoek van een geadresseerde om verwijderd te worden van je e-maillijst;
  8. het niet opnemen van een link naar het op dat moment geldende privacybeleid dat van toepassing is op dat e-mailbericht;
  9. het verbergen van de herkomst of het onderwerp van een e-mailbericht of het vervalsen of manipuleren van het e-mailadres van de afzender, de onderwerpregel, kopteksten of de gegevens inzake transmissie van een e-mailbericht;
  10. het niet opnemen van een geldig fysiek postadres of van een link naar die gegevens in elk e-mailbericht; of
  11. het versturen van "junkmail", "kettingbrieven", "piramideconstructies", aansporingen (bijv. coupons, kortingen, prijzen of andere aansporingen) of ander materiaal in een e-mailbericht waarmee een ontvanger wordt aangemoedigd het e-mailbericht naar een andere ontvanger door te sturen.
 7. Als jij of een klant op de hoogte raakt van een inbreuk op de Verplichtingen inzake e-maildiensten of een dergelijke inbreuk vermoedt, vragen we je dat te melden via abuse@shopify.com. Shopify bepaalt naar eigen inzicht of de Verplichtingen inzake e-maildiensten zijn nageleefd.
 8. Voor de E-maildiensten van Shopify wordt gebruikgemaakt van Externe leveranciers, waaronder SendGrid (van Twilio). Op je gebruik van de E-maildiensten is het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van SendGrid van toepassing, zoals dat periodiek door SendGrid kan worden gewijzigd.

9.6 Shop-app

 1. De Shop-app is een applicatie van Shopify die ter beschikking wordt gesteld aan Merchants die daarvoor in aanmerking komen (zoals hieronder gedefinieerd) (de "Shop-app", hier nader beschreven), om in contact te komen met klanten die de Shop-app gebruiken (elk een "Gebruiker van de Shop-app").
 2. De Shop-app wordt geacht deel uit te maken van de Diensten, en alle voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten zijn ook van toepassing op de Shop-app. Zonder hieraan afbreuk te doen, en onverminderd deze Servicevoorwaarden en alle toepasselijke richtlijnen en beleidslijnen, behoudt Shopify zich te allen tijde het recht voor een Merchant toegang te weigeren tot de gehele of gedeeltelijke Shop-app, om welke reden ook en zonder voorafgaande kennisgeving. Enkel Merchants die voldoen aan alle vereisten en die geen verboden producten verkopen (zoals bedoeld in de geldende versie van de Shop-richtlijnen voor merchants, kunnen toegang krijgen tot en gebruikmaken van de Shop-app-Diensten (“In aanmerking komende Merchants”).
 3. We kunnen je Materialen, waaronder je dienst- of productvermeldingen, je merken en enige andere content, data of informatie van je Shopify-winkel weergeven in de Shop-app. Hoewel Gebruikers van de Shop-app rechtstreeks in de Shop-app kunnen winkelen, wordt de transactie afgerond in je Shopify-winkel. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat artikel 7 (Beperking van Aansprakelijkheid) en artikel 8 (Intellectuele eigendom) van toepassing zijn op het gebruik van je Materialen in de Shop-app en op jouw aansprakelijkheid voor je Materialen en voor de aankopen die via je Shopify-winkel worden gedaan.
 4. Je Materialen en je gebruik van de Shop-app moeten te allen tijde voldoen aan onze Shop-richtlijnen voor merchants, deze Servicevoorwaarden, de Bijkomende voorwaarden, alle toepasselijke beleidslijnen en richtlijnen, en de toepasselijke wetgeving.
 5. Zoals dat voor andere aspecten van de Dienst het geval is, rust op Shopify geen enkele verplichting om tussenbeide te komen in eventuele geschillen tussen jou en je klanten (met inbegrip van gebruikers van de Shop-app).
 6. In de Shop-app wordt content gerangschikt op basis van factoren zoals de relevantie voor een zoekopdracht of voor de interesses van een gebruiker, de kwaliteit van het beeldmateriaal, de kwaliteit van het domein en hoe vaak andere gebruikers interactie hebben gehad met de content. Meer informatie over hoe content wordt weergegeven in de Shop-app, kun je vinden op de pagina's van het Helpcentrum voor de Shop-app.
 7. Als je niet wilt dat je Materialen in de Shop-app worden aangeboden, moet je deze Dienst zelf beheren of deactiveren. Als je het Shop-app-verkoopkanaal hebt geïnstalleerd, lees dan deze instructies. Als je het Shop-app-verkoopkanaal nog niet hebt geïnstalleerd in je Shopify-winkel, kun je het hier installeren. Indien het Shop-app-verkoopkanaal momenteel niet wordt ondersteund in je land, neem dan contact op met het ondersteuningsteam om je Materialen van de Shop-app te verwijderen. Let erop dat, als je je Materialen van de Shop-app verwijdert, Gebruikers van de Shop-app die iets kopen in je Shopify-winkel hun aankoop kunnen blijven bekijken, beheren en opvolgen in de Shop-app. Als je je Shopify-account verwijdert, worden je materialen ook verwijderd uit de Shop-app.

9.7 Diensten van externe leveranciers, Experts en Experts Marketplace

 1. Shopify kan je periodiek software, applicaties ("Apps"), producten, diensten of links naar websites van externe leveranciers (samen "Diensten van externe leveranciers") aanbevelen, je er toegang toe geven of ze inschakelen, met de bedoeling dat je ze in overweging neemt of gebruikt, onder meer via de Shopify App Store of de Experts Marketplace. Deze Diensten van externe leveranciers worden louter gemakshalve ter beschikking gesteld. Als je jezelf toegang verschaft tot dergelijke Diensten van externe leveranciers of ze aankoopt of gebruikt, roep je daarmee uitsluitend een relatie in het leven tussen jou en de betreffende externe dienstverlener ("Externe leverancier"). Je gaat, naast deze Servicevoorwaarden, ook akkoord met de bijkomende voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten die je aankoopt van of worden geleverd door Externe leveranciers.
 2. Shopify Experts is een online gids van onafhankelijke derden ("Experts") die je kunnen helpen je Shopify-winkel te maken en te exploiteren.
 3. Je kunt ofwel direct, ofwel via de Experts Marketplace, Experts inschakelen en met hen samenwerken. Experts Marketplace beveelt je Experts aan die je kunnen helpen met verschillende aspecten van je Winkel. Door Experts Marketplace te gebruiken, kun je direct via je Accountbeheer Experts vinden, inhuren en met hen communiceren.
 4. Als je gebruikmaakt van Diensten van externe leveranciers die via de Diensten, Shopify Experts, Experts Marketplace of de website van Shopify worden aangeboden, doe je dit geheel naar eigen keuze en op eigen risico, en ben je er zelf verantwoordelijk voor de voorwaarden en/of het privacybeleid van dergelijke Diensten van externe leveranciers te raadplegen voordat je ze gebruikt. In bepaalde gevallen kan Shopify een omzetaandeel ontvangen van Externe leveranciers die Shopify aan je heeft aanbevolen of die je anderszins inschakelt via je gebruik van de Diensten, Shopify Experts, Experts Marketplace of de website van Shopify.
 5. We doen geen uitspraken over en geven je geen garanties wat betreft Diensten van externe leveranciers. Je erkent dat Shopify geen zeggenschap heeft over Diensten van externe leveranciers en tegenover jou of anderen niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld voor deze Diensten van externe leveranciers. Het feit dat Diensten van externe leveranciers ter beschikking worden gesteld op websites van Shopify, waaronder de Shopify App Store of in de Experts Marketplace, of de integratie of het mogelijk maken van dergelijke Diensten van externe leveranciers in de Diensten, houdt geen uitdrukkelijke of stilzwijgende aanbeveling, autorisatie, steun of connectie door of met Shopify in. Shopify garandeert de beschikbaarheid van Diensten van externe leveranciers niet, en je erkent dat Shopify de toegang tot een Dienst van een externe leverancier op elk moment en geheel naar eigen inzicht kan uitschakelen, zonder voorafgaande kennisgeving daarvan aan jou. Shopify is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het stopzetten of opschorten van toegang tot Diensten van externe leveranciers, of voor het uitschakelen van deze Diensten. Shopify raadt je ten zeerste aan het advies te vragen van een deskundige voordat je Diensten van externe leveranciers gaat gebruiken of je hierop gaat rekenen, zodat je er zeker van kunt zijn dat ze beantwoorden aan wat je nodig hebt. In het bijzonder zijn tools voor het berekenen van de belastingen die je aan je klanten in rekening moet brengen uitsluitend bedoeld ter informatie, en niet ter vervanging van onafhankelijk belastingadvies.
 6. Als je Diensten van externe leveranciers installeert of inschakelt om ze te gebruiken met de Diensten, geef je ons toestemming de betreffende Externe leverancier toegang te geven tot je gegevens en tot andere Materialen, en de betreffende Externe leverancier toe te staan alles te doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat de Dienst van de externe leverancier goed werkt met de Diensten. Het uitwisselen van gegevens of van andere Materialen en elke andere interactie tussen jezelf en de Externe leverancier, is uitsluitend een zaak tussen jezelf en deze Externe leverancier. Shopify is niet verantwoordelijk voor enige verstrekking, wijziging of verwijdering van je gegevens of van andere Materialen, of voor enig daarmee verband houdend door jou geleden verlies of schade die het gevolg is van de toegang door een Externe leverancier of een Dienst van een externe leverancier tot je gegevens of andere Materialen. Google Maps is een Dienst van een externe leverancier, die binnen de Diensten wordt gebruikt. Je mag de Diensten uitsluitend gebruiken als je akkoord gaat met de "Google Maps and Earth Enterprise Universal Acceptable Use Policy", de Aanvullende servicevoorwaarden voor Google Maps/Google Earth, en het Privacybeleid van Google, zoals deze door Google periodiek kunnen worden aangepast.
 7. Je gaat ermee akkoord (i) dat, als je een verzoek tot ondersteuning of andere informatie plaatst op de Experts Marketplace, een of meerdere Experts contact met je kunnen opnemen via het Primaire e-mailadres (of via een ander e-mailadres dat je hebt opgegeven) en via het e-mailadres van de betreffende gebruiker; en (ii) dat Shopify alle e-mailberichten tussen jezelf en de Experts die via de Experts Marketplace worden uitgewisseld of die (rechtstreeks of onrechtstreeks) vanuit de Experts Marketplace als antwoord worden verstuurd (elk een "Antwoord"), ontvangt. Je gaat er verder mee akkoord dat Shopify je contactgegevens en de achtergrondinformatie die je via de Experts Marketplace verstrekt, kan doorsturen aan Experts. Het kan zijn dat Experts toegang nodig hebben tot bepaalde pagina's voor het beheer van je Shopify-winkel. Jij bepaalt tot welke pagina's de Experts toegang krijgen.
 8. De relatie tussen jou en enige Externe leverancier bestaat uitsluitend tussen jou en de betreffende Externe leverancier. Op Shopify rust geen enkele verplichting om tussenbeide te komen in eventuele geschillen tussen jou en een Externe leverancier.
 9. Shopify is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade of gevolgschade, schadevergoeding als boete, of enige andere schade van welke aard ook, die voortvloeit uit een Dienst van een externe leverancier of uit je contractuele relatie met enige Externe leverancier, waaronder een Expert. Deze beperkingen gelden ook wanneer Shopify op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De hier vermelde beperkingen gelden in de ruimst mogelijke mate waarin zij rechtens zijn toegestaan.
 10. Je stemt ermee in ons en (voor zover van toepassing) onze moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, partners van Shopify, bestuurders, handelsagenten, werknemers en leveranciers te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, met inbegrip van redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand, die voortvloeien uit je gebruik van een Dienst van een externe leverancier of je relatie met een Externe leverancier.

9.8 Bètadiensten

 1. Shopify kan je af en toe en geheel naar eigen inzicht uitnodigen om op proef bèta- of pre-release-functies te gebruiken die nog in ontwikkeling zijn en nog niet beschikbaar zijn voor alle merchants ("Bètadiensten"). Bètadiensten maken geen deel uit van de Diensten. Op Bètadiensten kunnen bijkomende voorwaarden van toepassing zijn, die Shopify je zal verstrekken voorafgaand aan je gebruik van de Bètadiensten. Dergelijke Bètadiensten en alle daarmee verband houdende conversaties en materialen worden geacht Vertrouwelijke Gegevens van Shopify te zijn, waarop de bepalingen inzake vertrouwelijkheid in deze overeenkomst van toepassing zijn. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, ga je ermee akkoord dat je geen publieke uitspraken zult doen of je deelname aan de Bètadiensten op een andere manier bekend zult maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shopify. Shopify garandeert niet dat de Bètadiensten zullen werken. Shopify kan de Bètadiensten op elk moment naar eigen inzicht stopzetten. Shopify is niet aansprakelijk voor schade of benadeling voortvloeiend uit of in verband met een Bètadienst. De Bètadiensten werken misschien anders dan de uiteindelijke versie. Shopify kan geheel naar eigen inzicht besluiten Bètadiensten te wijzigen of geen uiteindelijke of commerciële versie hiervan uit te brengen.

9.9 Shopify Pixel Manager

Shopify biedt je de mogelijkheid pixels toe te voegen aan je Shopify-winkel zodat jij (of een externe partij) evenementen van klanten kunt volgen (de "Shopify Pixel Manager"). Je kunt je pixels beheren vanuit de gebruikersinterface in de beheerconsole van je Shopify-winkel.

 1. Naast de voorwaarden die van toepassing zijn op je gebruik van de Diensten in het algemeen (waaronder deze Servicevoorwaarden en het Beleid voor aanvaardbaar gebruik en het Privacybeleid van Shopify), zijn de volgende voorwaarden van toepassing op je toegang tot en gebruik van de Shopify Pixel Manager: a. Je zult alle toepasselijke wetten naleven en alle noodzakelijke toestemmingen verkrijgen van iedere sitebezoeker en klant van wie je evenementen volgt; b. Indien je Shopify voorziet van gegevens die zijn verzameld met behulp van pixels, waaronder namen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere gegevens waarmee iemand persoonlijk kan worden geïdentificeerd, zul je alle noodzakelijke rechten en toestemmingen verkrijgen voordat je Shopify voorziet van de voornoemde informatie; c. Je stemt ermee in dat Shopify naar eigen goeddunken pixels mag uitschakelen die Shopify als kwaadaardig aanmerkt; en d. Je zult geen pixels gebruiken, en zult externe partijen niet toestaan om pixels te gebruiken; i. om onwettige, inbreukmakende, lasterlijke of anderszins schadelijke activiteiten te ontplooien of te bevorderen; of ii. om enig aspect van de Diensten uit te schakelen, te verstoren of te omzeilen.

 2. Shopify kan informatie verzamelen die verband houdt met de Shopify Pixel Manager, zoals hoe pixels worden gebruikt en hoe en welke scripts worden toegevoegd. Shopify kan deze gegevens gebruiken om de Shopify Pixel Manager te verbeteren, te onderhouden, te beschermen en verder te ontwikkelen.

10. Feedback en recensies

Shopify is geïnteresseerd in je ideeën en suggesties over verbeteringen en toevoegingen aan de Diensten. Het aan Shopify verstrekken van een idee, suggestie of daarmee verband houdend materiaal, of een recensie van de Diensten, van Diensten van een externe leverancier of van Externe leveranciers (samen "Feedback" genoemd) kan in geen geval leiden tot een geheimhoudingsplicht of een vergoeding van Shopify. Door Shopify Feedback te verstrekken (hetzij direct aan Shopify of door de Feedback te plaatsen op een door Shopify gehoste pagina of forum), doe je afstand van alle rechten inzake de Feedback en ga je ermee akkoord dat Shopify de Feedback zoals je die hebt verstrekt of zoals die door Shopify is aangepast, naar eigen inzicht kan implementeren en gebruiken, zonder dat daarvoor toestemming of een licentie moet worden verkregen van jou of van een externe partij. Recensies die je aan Shopify verstrekt over een Dienst van een externe leverancier of over een Externe leverancier, moeten voor zover je dat bekend is juist zijn, en mogen niet onrechtmatig, onzedelijk, bedreigend of lasterlijk zijn, de privacy schenden, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, of anderszins laakbaar zijn of schadelijk zijn jegens externe partijen. Shopify behoudt zich het recht voor Feedback over Diensten van externe leveranciers of over Externe leveranciers te verwijderen of te bewerken, maar is daartoe niet verplicht en doet ook geen geregelde controle van geplaatste Feedback.

11. DMCA-procedure voor kennisgeving en verwijdering

Shopify ondersteunt de bescherming van intellectuele eigendom, en vraagt de merchants van Shopify om hetzelfde te doen. We reageren op alle kennisgevingen van vermeende inbreuken op het auteursrecht. Indien iemand van mening is dat een van onze merchants inbreuk maakt op hun intellectuele eigendomsrechten, kunnen zij via een formulier dat we ter beschikking stellen een DMCA-kennisgeving sturen naar de persoon bij Shopify die daarvoor aangewezen is. Nadat we een DMCA-kennisgeving hebben ontvangen, kunnen we de Materialen waarvan wordt gesteld dat zij inbreuk maken op een auteursrecht, verwijderen of de toegang ertoe uitschakelen. Nadat we hem of haar op de hoogte hebben gebracht van het verwijderen, kan de merchant, via het formulier dat wij ter beschikking stellen, bezwaar maken tegen de klacht door een tegenkennisgeving te sturen. De oorspronkelijke klager beschikt dan over een termijn van 14 werkdagen nadat we de tegenkennisgeving hebben ontvangen om een rechterlijk bevel te vragen dat de merchant belet de inbreukmakende activiteit voort te zetten. Zoniet plaatsen we de Materialen terug. Meer informatie over het melden van schending van intellectuele eigendomsrechten.

12. Privacy en gegevensbescherming

 1. Shopify zet zich er ten volle voor in de privacy van jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van je klanten te beschermen. Door de Dienst te gebruiken, stem je ermee in dat het Privacybeleid van Shopify van toepassing is op het verzamelen, gebruiken en verstrekken van deze persoonsgegevens door Shopify.

 2. Voor zover Shopify als een "verwerker" of "dienstverlener" onder bepaalde privacy- of beschermingswetten persoonsgegevens van je klanten verwerkt, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU of het VK en de California Consumer Privacy Act van de VS, is het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door Shopify ook onderworpen aan ons Addendum over gegevensverwerking.

13. Contractpartij van Shopify

 1. Als het factuuradres van je Winkel gelegen is in de Verenigde Staten of in Canada, is dit artikel 13.1 op jou van toepassing:

  1. Met "Contractpartij van Shopify" wordt Shopify Inc. bedoeld, een Canadese vennootschap met adres 151 O’Connor Street, Ground floor, Ottawa, Ontario, K2P 2L8, Canada.

  2. De partijen gaan er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee akkoord dat de rechtbanken van de Canadese provincie Ontario bij uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen van alle geschillen of vorderingen uit of in verband met de Servicevoorwaarden. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Servicevoorwaarden en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Als het factuuradres van je Winkel gelegen is in de regio Azië/Pacific (met inbegrip van Australië, Nieuw-Zeeland, China, Japan en Singapore), is dit artikel 13.2 op jou van toepassing:

  1. Met "Contractpartij van Shopify" wordt Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. bedoeld, een vennootschap opgericht naar het recht van Singapore, met adres 77 Robinson Road, #13-00 Robinson 77, Singapore 068896.

  2. De partijen gaan er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Singapore bij uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen van alle geschillen die voortkomen uit of in verband met de Servicevoorwaarden, en dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband met de Servicevoorwaarden aan deze rechtbanken moeten worden voorgelegd. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Servicevoorwaarden en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Als het factuuradres van je Winkel gelegen is in de EMEA-regio of in een ander rechtsgebied dat niet is opgenomen in artikel 13.1 of 13.2, met inbegrip van Europa en Rusland, het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Amerika, het Caribische gebied of Mexico, is dit artikel 13.3 op jou van toepassing:

  1. Met "Contractpartij van Shopify" wordt Shopify International Limited bedoeld, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht in Ierland onder het inschrijvingsnummer 560279, met statutaire vestiging op het adres 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland, btw-nummer IE 3347697KH, waarvan de website te vinden is op https://shopify.com/.

  2. Je gaat er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee akkoord alle geschillen die kunnen voortkomen uit of in verband met de geldigheid, uitvoering, uitleg of nakoming van deze Servicevoorwaarden voor te leggen aan de rechtbanken van Ierland, die in deze bevoegd zijn, en je doet onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van elk bezwaar met als argument dat een rechtszaak, actie of procedure door Shopify in een ander rechtsgebied is voorgelegd. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Servicevoorwaarden en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

14. Duur en beëindiging

 1. Deze Servicevoorwaarden treden in werking op de datum waarop je je registratie voor het gebruik van een Dienst hebt voltooid en blijven van kracht tot zij door ons worden beëindigd overeenkomstig het volgende ("Duur").

 2. Je kunt te allen tijde je Account opzeggen en de Servicevoorwaarden beëindigen door contact op te nemen met het ondersteuningsteam van Shopify en de instructies te volgen die zij je sturen.

 3. Zonder afbreuk te doen aan enig ander verhaalsrecht, kan Shopify zonder kennisgeving, op elk moment en om welke reden ook overgaan tot het opschorten of beëindigen van je Account of van de Servicevoorwaarden, voor zover dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld wanneer we (op grond van een veroordeling, schikking, escrow- of verzekeringsonderzoek of anderszins) vermoeden dat je je hebt ingelaten met frauduleuze activiteiten in verband met het gebruik van de Diensten. Het beëindigen van de Servicevoorwaarden doet geen afbreuk aan rechten en verplichtingen die zijn ontstaan voorafgaand aan de datum van de beëindiging.

 4. Na beëindiging van de Diensten door een van de partijen, voor om het even welke reden:

  1. verstrekt Shopify je niet langer de Diensten, en heb je niet langer toegang tot je Account;

  2. heb je geen recht op enige terugbetaling van enige Kosten (pro rata of anderszins), tenzij anders is bepaald in deze Servicevoorwaarden;

  3. zijn alle openstaande bedragen die je aan Shopify verschuldigd bent voor het gebruik van de Diensten tot de ingangsdatum van de beëindiging, onmiddellijk en volledig verschuldigd; en

  4. halen we je Shopify-winkel offline.

 5. Als je via Shopify een domeinnaam hebt aangekocht, wordt deze niet langer automatisch verlengd nadat je hebt opgezegd. Na de beëindiging ben je er zelf verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot je domein zelf te regelen met de domeinprovider.

 6. Als je ons op de datum waarop de Dienst wordt beëindigd nog Kosten verschuldigd bent, ontvang je per e-mail nog een laatste factuur. Nadat deze factuur volledig is betaald, wordt je niets meer in rekening gebracht.

15. Wijzigingen

 1. We behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden te allen tijde en geheel naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Indien wijzigingen wezenlijk nadelige gevolgen hebben voor je gebruik van de Diensten of voor je rechten op grond van de Servicevoorwaarden, sturen we je met een redelijke termijn een kennisgeving vooraf van dergelijke wijzigingen door een e-mailbericht naar het Primaire e-mailadres, een melding in het Shopify-beheercentrum, of via een soortgelijk kanaal. Shopify kan echter te allen tijde wijzigingen aanbrengen die wezenlijk nadelige gevolgen hebben voor je gebruik van de Diensten of voor je rechten op grond van de Servicevoorwaarden die meteen van kracht worden, (i) als dat nodig is op grond van wet- of regelgeving, ter voorkoming van fraude of misbruik, of om veiligheidsredenen; of (ii) om producten of activiteiten te blokkeren die wij onveilig, ongepast of beledigend vinden. Tenzij anders vermeld in onze kennisgeving (indien daarvan sprake is), wordt elke wijziging aan de Servicevoorwaarden onmiddellijk na publicatie van de gewijzigde Servicevoorwaarden op deze locatie van kracht. Als je de Diensten blijft gebruiken nadat de gewijzigde Servicevoorwaarden zijn gepubliceerd of we je in voorkomend geval kennis hebben gegeven, betekent dit dat je akkoord gaat met de gewijzigde Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen van de Servicevoorwaarden, mag je de Diensten niet blijven gebruiken.

 2. Shopify kan de Kosten voor de Diensten periodiek wijzigen. We brengen je hier 30 dagen vooraf van op de hoogte door een e-mailbericht naar het Primaire e-mailadres, een melding in het Shopify-beheercentrum, of via een soortgelijk kanaal. Shopify is tegenover jou of enige derde niet aansprakelijk voor enige gehele of gedeeltelijke aanpassing, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

16. Algemene bepalingen

 1. De Servicevoorwaarden, met inbegrip van alle documenten die door verwijzing in de Servicevoorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Shopify en bepalen je gebruik van de Diensten en van je Account. Ze treden in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen jou en Shopify (waaronder vorige versies van de Servicevoorwaarden).

 2. Het feit dat de Shopify een recht of bepaling van de Servicevoorwaarden niet uitoefent of niet afdwingt, houdt geen afstand in van dit recht of van deze bepaling. Indien enige bepaling van de Servicevoorwaarden, met inbegrip van alle voorwaarden en andere documenten die door verwijzing in de Servicevoorwaarden zijn opgenomen, door een bevoegde rechtbank strijdig met het recht wordt bevonden, wordt deze bepaling zo gewijzigd en uitgelegd dat de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling het beste en voor zover dit wettelijk is toegestaan, worden bereikt, en blijven de overige bepalingen van de Servicevoorwaarden volledig van kracht.

 3. Naast Shopify en haar gelieerde bedrijven, jijzelf en mensen die krachtens deze Servicevoorwaarden toegang hebben tot de Diensten van Shopify, beschikt geen enkele persoon of entiteit die geen partij is bij deze Servicevoorwaarden over enig recht om enige bepaling van deze Servicevoorwaarden af te dwingen, ongeacht of deze persoon of entiteit bij naam is genoemd, deel uitmaakt van een groep of beantwoordt aan een bepaalde beschrijving, tenzij anders bepaald in deze Servicevoorwaarden. Voor alle duidelijkheid wordt gesteld dat dit geen afbreuk doet aan de rechten van toegelaten rechtverkrijgenden van deze Voorwaarden.

 4. De Servicevoorwaarden worden toegepast en uitgelegd overeenkomstig de daarop betrekking hebbende wetgeving van de Canadese provincie Ontario en van Canada, uitgezonderd de daarin opgenomen regels voor internationaal privaatrecht.

 5. Indien een vertaling van deze Servicevoorwaarden onverenigbaar is met de Engelstalige versie ervan, geldt de meest recente Engelstalige versie van de Servicevoorwaarden, te vinden op ​https://www.shopify.com/legal/aup​. Alle geschillen uit of in verband met deze Servicevoorwaarden worden in de Engelse taal behandeld, tenzij Shopify geheel naar eigen inzicht anders bepaalt of tenzij toepasselijke wetgeving anders voorschrijft.

 6. Alle bepalingen van de Servicevoorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan de partijen bij de Servicevoorwaarden en hun respectieve erfgenamen, rechtsopvolgers, toegelaten rechtverkrijgenden en wettelijke vertegenwoordigers. Shopify heeft het recht deze Servicevoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aan jou of toestemming door jou over te dragen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shopify, die geheel naar eigen inzicht van Shopify kan worden gegeven of geweigerd, is het je niet toegestaan de Servicevoorwaarden of je rechten of verplichtingen op grond van de Servicevoorwaarden aan derden over te dragen.

 7. Indien enige bepaling van deze Servicevoorwaarden om wat voor reden ook geheel of gedeeltelijk ongeldig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft deze ongeldigheid, onrechtmatigheid of niet-afdwingbaarheid geen gevolgen voor de andere bepalingen (of voor het niet-getroffen deel van de bepaling) van de Servicevoorwaarden en worden de Servicevoorwaarden uitgelegd alsof deze ongeldige, onrechtmatige of niet-afdwingbare (gedeeltelijke) bepaling nooit deel heeft uitgemaakt van de Servicevoorwaarden.

 8. Bij beëindiging worden ook alle gerelateerde rechten en verplichtingen krachtens de Servicevoorwaarden onmiddellijk beëindigd, met uitzondering van je verplichtingen in verband met transacties die zijn aangegaan voorafgaand aan de beëindiging en alle verplichtingen die zijn ontstaan vóór of als gevolg van de beëindiging. De bepalingen van de artikelen 1 (Voorwaarden voor een Account), 5 (Betaling van Kosten), 6 (Vertrouwelijkheid), 7 (Aansprakelijkheidsbeperking en vrijwaring), 8.1 (Intellectuele eigendom en je Materialen), 9.7(8)-(10) (Diensten van externe leveranciers, Experts en Experts Marketplace), 10 (Feedback en recensies), 12 (Privacy en gegevensbescherming), 13 (Contractpartij van Shopify), 14 (Annulering en beëindiging), 15(1) (Wijzigingen) en 16 (Algemene bepalingen) blijven van kracht na afloop of beëindiging van deze Servicevoorwaarden.


Shopify Inc.
151 O’Connor Street, Ground floor
Ottawa, ON K2P 2L8
Canada