We hebben ongeautoriseerde activiteiten in je account opgemerkt. Je Shopify-inloggegevens zijn mogelijk misbruikt. Wijzig zo snel mogelijk het wachtwoord van je account, en neem contact op met support als je hulp nodig hebt.