Tích hợp nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và cổng thanh toán trực tuyến

Shopify không chỉ có Shopify Payments mà còn tích hợp hơn 100 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác trên toàn thế giới, giúp bạn đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.

Dùng thử Shopify miễn phí, khám phá tất cả công cụ và dịch vụ
để khởi động, vận hành và phát triển doanh nghiệp.

Thông tin thanh toán theo quốc gia hoặc khu vực

Tìm hiểu thêm về nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tại từng quốc gia/khu vực

Tìm hiểu thêm về cổng thanh toán

  • Cổng thanh toán là một cơ chế giao tiếp thông tin giao dịch giữa khách hàng và thương nhân. Cổng thanh toán hỗ trợ khả năng xử lý thanh toán kỹ thuật số và thẻ tín dụng. Các cổng thanh toán trực tuyến là phần mềm hoạt động dựa trên đám mây, còn cổng bán lẻ trực tiếp thường được bao gồm trong hệ thống POS.

  • Bạn cần cổng thanh toán để chấp nhận thanh toán bảo mật bằng thẻ tín dụng và ghi nợ từ khách hàng, cả trực tuyến lẫn trực tiếp. Cổng thanh toán đảm bảo dữ liệu thanh toán được truyền bảo mật từ khách hàng đến thương nhân, bảo vệ mọi bên liên quan.

  • Có ba loại cổng thanh toán:

    1. Trung gian: Cổng thanh toán đưa khách hàng ra khỏi trang web của bạn và đến trang cổng thanh toán. Sau khi thực hiện thanh toán, cổng thanh toán chuyển hướng họ về trang của bạn đến bước phù hợp trong quá trình thanh toán. Cổng thanh toán trung gian còn được gọi là cổng thanh toán chuyển hướng.
    2. Tự thực hiện: Thương nhân thu thập thông tin thanh toán từ khách hàng trên trang web của họ và gửi dữ liệu đó về cổng thanh toán bên thứ ba trong hệ thống xử lý. Quá trình xử lý thanh toán diễn ra bên ngoài trang web.
    3. Tại chỗ: Thương nhân vừa thu thập, vừa xử lý thanh toán trên trang web. Thường được các doanh nghiệp lớn vận dụng, vì phương pháp này đòi hỏi cao về mặt kỹ thuật và bảo trì.

  • Phí cổng thanh toán tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Mỗi cổng thanh toán tự đặt ra mức phí và có các cấu trúc phí khác nhau. Việc tích hợp cổng thanh toán với Shopify không tốn chi phí.