Tích hợp nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và cổng thanh toán trực tuyến

Shopify không chỉ có mỗi Shopify Payments mà còn tích hợp hơn 100 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác trên toàn thế giới, giúp bạn đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.

Logo phương thức thanh toán trên Shopify xuất hiện khi khách hàng mua hàng trực tuyến bằng thẻ tín dụng.

Thông tin thanh toán theo quốc gia hoặc khu vực

Lọc các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có sẵn theo quốc gia hoặc khu vực.

    Giới thiệu về cổng thanh toán

    Bắt đầu dùng thử miễn phí ngay hôm nay!

    Bắt đầu dùng thử miễn phí