Tạo cửa hàng trước, chọn gói giá sau

Dùng thử Shopify miễn phí trong 14 ngày, không cần thẻ tín dụng

Basic

Phù hợp nhất với những doanh nghiệp thương mại điện tử mới có doanh số bán hàng tại cửa hàng không đáng kể

19 $mỗi tháng
Basic
Tính năng
Cửa hàng trực tuyến
Bao gồm trang web thương mại điện tử và blog.
Không giới hạn số lượng sản phẩm
Tài khoản nhân viên
Nhân viên có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify và Shopify POS.
2
Hỗ trợ 24/7
Kênh bán hàng
Bán hàng trên thị trường trực tuyến và mạng truyền thông xã hội (phạm vi cung cấp kênh bán hàng thay đổi tùy theo quốc gia).
Địa điểm kho hàng
Phân bổ hàng trong kho cho các cửa hàng bán lẻ, nhà kho, cửa hàng thời vụ hoặc bất cứ nơi nào bạn chọn lưu trữ sản phẩm.
lên đến 4
Tạo đơn hàng theo cách thủ công
Mã giảm giá
Chứng chỉ SSL miễn phí
Khôi phục giỏ hàng bị bỏ quên
Thẻ quà tặng
Báo cáo
Cơ bản
Phí giao hàng thực tính của bên thứ ba
Xem phí thực tính trên chính tài khoản của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba khi thanh toán.
Không
Phân khúc khách hàng
Lọc và phân nhóm khách hàng thành hàng trăm phân khúc.
Tự động hóa tiếp thị
Gửi email tự động với quy trình làm việc theo mẫu hoặc tùy chỉnh.
Thông tin liên hệ không giới hạn
Tự động hóa thương mại điện tử
Tự động hóa các tác vụ thủ công, tạo luồng công việc và phát triển công việc kinh doanh của bạn.
Không
Phí giao dịch
2,0%
Thương mại quốc tế
Quản lý thị trường quốc tế
Xác định thị trường theo từng khu vực địa lý để đảm bảo mang lại trải nghiệm mua hàng phù hợp cho khách hàng ở các vùng miền khác nhau.
Miền và thư mục con cho thị trường
Cung cấp địa chỉ web riêng cho từng thị trường. Các địa chỉ này đều được tối ưu hóa cho kết quả tìm kiếm và tự động chuyển hướng khách hàng đến đúng miền theo thị trường của họ.
Dịch ngôn ngữ
Dịch nội dung cửa hàng sang nhiều ngôn ngữ để mang lại trải nghiệm mua sắm quen thuộc cho khách hàng ở các thị trường khác nhau.
Định giá sản phẩm theo thị trường
Kiểm soát tốt hơn chiến lược định giá quốc tế của bạn bằng cách đặt giá cụ thể cho các sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm ở mỗi thị trường.
Thuế và thuế nhập khẩu
Ước tính và thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán để báo cho khách hàng tổng chi phí rõ ràng.
Không

Shopify

Phù hợp nhất với những doanh nghiệp bán hàng trực tuyến hoặc tại cửa hàng đang trên đà tăng trưởng

49 $mỗi tháng
Shopify
Tính năng
Cửa hàng trực tuyến
Bao gồm trang web thương mại điện tử và blog.
Không giới hạn số lượng sản phẩm
Tài khoản nhân viên
Nhân viên có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify và Shopify POS.
5
Hỗ trợ 24/7
Kênh bán hàng
Bán hàng trên thị trường trực tuyến và mạng truyền thông xã hội (phạm vi cung cấp kênh bán hàng thay đổi tùy theo quốc gia).
Địa điểm kho hàng
Phân bổ hàng trong kho cho các cửa hàng bán lẻ, nhà kho, cửa hàng thời vụ hoặc bất cứ nơi nào bạn chọn lưu trữ sản phẩm.
lên đến 5
Tạo đơn hàng theo cách thủ công
Mã giảm giá
Chứng chỉ SSL miễn phí
Khôi phục giỏ hàng bị bỏ quên
Thẻ quà tặng
Báo cáo
Tiêu chuẩn
Phí giao hàng thực tính của bên thứ ba
Xem phí thực tính trên chính tài khoản của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba khi thanh toán.
Không
Phân khúc khách hàng
Lọc và phân nhóm khách hàng thành hàng trăm phân khúc.
Tự động hóa tiếp thị
Gửi email tự động với quy trình làm việc theo mẫu hoặc tùy chỉnh.
Thông tin liên hệ không giới hạn
Tự động hóa thương mại điện tử
Tự động hóa các tác vụ thủ công, tạo luồng công việc và phát triển công việc kinh doanh của bạn.
Phí giao dịch
1,0%
Thương mại quốc tế
Quản lý thị trường quốc tế
Xác định thị trường theo từng khu vực địa lý để đảm bảo mang lại trải nghiệm mua hàng phù hợp cho khách hàng ở các vùng miền khác nhau.
Miền và thư mục con cho thị trường
Cung cấp địa chỉ web riêng cho từng thị trường. Các địa chỉ này đều được tối ưu hóa cho kết quả tìm kiếm và tự động chuyển hướng khách hàng đến đúng miền theo thị trường của họ.
Dịch ngôn ngữ
Dịch nội dung cửa hàng sang nhiều ngôn ngữ để mang lại trải nghiệm mua sắm quen thuộc cho khách hàng ở các thị trường khác nhau.
Định giá sản phẩm theo thị trường
Kiểm soát tốt hơn chiến lược định giá quốc tế của bạn bằng cách đặt giá cụ thể cho các sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm ở mỗi thị trường.
Thuế và thuế nhập khẩu
Ước tính và thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán để báo cho khách hàng tổng chi phí rõ ràng.
Không

Advanced

Phù hợp nhất với những doanh nghiệp đang mở rộng quy mô và cần báo cáo nâng cao

299 $mỗi tháng
Advanced
Tính năng
Cửa hàng trực tuyến
Bao gồm trang web thương mại điện tử và blog.
Không giới hạn số lượng sản phẩm
Tài khoản nhân viên
Nhân viên có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify và Shopify POS.
15
Hỗ trợ 24/7
Kênh bán hàng
Bán hàng trên thị trường trực tuyến và mạng truyền thông xã hội (phạm vi cung cấp kênh bán hàng thay đổi tùy theo quốc gia).
Địa điểm kho hàng
Phân bổ hàng trong kho cho các cửa hàng bán lẻ, nhà kho, cửa hàng thời vụ hoặc bất cứ nơi nào bạn chọn lưu trữ sản phẩm.
lên đến 8
Tạo đơn hàng theo cách thủ công
Mã giảm giá
Chứng chỉ SSL miễn phí
Khôi phục giỏ hàng bị bỏ quên
Thẻ quà tặng
Báo cáo
Nâng cao
Phí giao hàng thực tính của bên thứ ba
Xem phí thực tính trên chính tài khoản của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba khi thanh toán.
Phân khúc khách hàng
Lọc và phân nhóm khách hàng thành hàng trăm phân khúc.
Tự động hóa tiếp thị
Gửi email tự động với quy trình làm việc theo mẫu hoặc tùy chỉnh.
Thông tin liên hệ không giới hạn
Tự động hóa thương mại điện tử
Tự động hóa các tác vụ thủ công, tạo luồng công việc và phát triển công việc kinh doanh của bạn.
Phí giao dịch
0,5%
Thương mại quốc tế
Quản lý thị trường quốc tế
Xác định thị trường theo từng khu vực địa lý để đảm bảo mang lại trải nghiệm mua hàng phù hợp cho khách hàng ở các vùng miền khác nhau.
Miền và thư mục con cho thị trường
Cung cấp địa chỉ web riêng cho từng thị trường. Các địa chỉ này đều được tối ưu hóa cho kết quả tìm kiếm và tự động chuyển hướng khách hàng đến đúng miền theo thị trường của họ.
Dịch ngôn ngữ
Dịch nội dung cửa hàng sang nhiều ngôn ngữ để mang lại trải nghiệm mua sắm quen thuộc cho khách hàng ở các thị trường khác nhau.
Định giá sản phẩm theo thị trường
Kiểm soát tốt hơn chiến lược định giá quốc tế của bạn bằng cách đặt giá cụ thể cho các sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm ở mỗi thị trường.
Thuế và thuế nhập khẩu
Ước tính và thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán để báo cho khách hàng tổng chi phí rõ ràng.
Giá cước và thông tin về tính năng của các gói Shopify
Tính năng theo từng gói

Basic

Shopify

Advanced

Mức phí hằng tháng
19 $ mỗi tháng
49 $ mỗi tháng
299 $ mỗi tháng
Tính năng
Cửa hàng trực tuyến
Bao gồm trang web thương mại điện tử và blog.
Không giới hạn số lượng sản phẩm
Tài khoản nhân viên
Nhân viên có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify và Shopify POS.
2 5 15
Hỗ trợ 24/7
Kênh bán hàng
Bán hàng trên thị trường trực tuyến và mạng truyền thông xã hội (phạm vi cung cấp kênh bán hàng thay đổi tùy theo quốc gia).
Địa điểm kho hàng
Phân bổ hàng trong kho cho các cửa hàng bán lẻ, nhà kho, cửa hàng thời vụ hoặc bất cứ nơi nào bạn chọn lưu trữ sản phẩm.
lên đến 4 lên đến 5 lên đến 8
Tạo đơn hàng theo cách thủ công
Mã giảm giá
Chứng chỉ SSL miễn phí
Khôi phục giỏ hàng bị bỏ quên
Thẻ quà tặng
Báo cáo
Cơ bản Tiêu chuẩn Nâng cao
Phí giao hàng thực tính của bên thứ ba
Xem phí thực tính trên chính tài khoản của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba khi thanh toán.
Không Không
Phân khúc khách hàng
Lọc và phân nhóm khách hàng thành hàng trăm phân khúc.
Tự động hóa tiếp thị
Gửi email tự động với quy trình làm việc theo mẫu hoặc tùy chỉnh.
Thông tin liên hệ không giới hạn
Tự động hóa thương mại điện tử
Tự động hóa các tác vụ thủ công, tạo luồng công việc và phát triển công việc kinh doanh của bạn.
Không
Phí giao dịch
2,0% 1,0% 0,5%
Thương mại quốc tế
Quản lý thị trường quốc tế
Xác định thị trường theo từng khu vực địa lý để đảm bảo mang lại trải nghiệm mua hàng phù hợp cho khách hàng ở các vùng miền khác nhau.
Miền và thư mục con cho thị trường
Cung cấp địa chỉ web riêng cho từng thị trường. Các địa chỉ này đều được tối ưu hóa cho kết quả tìm kiếm và tự động chuyển hướng khách hàng đến đúng miền theo thị trường của họ.
Dịch ngôn ngữ
Dịch nội dung cửa hàng sang nhiều ngôn ngữ để mang lại trải nghiệm mua sắm quen thuộc cho khách hàng ở các thị trường khác nhau.
Định giá sản phẩm theo thị trường
Kiểm soát tốt hơn chiến lược định giá quốc tế của bạn bằng cách đặt giá cụ thể cho các sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm ở mỗi thị trường.
Thuế và thuế nhập khẩu
Ước tính và thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán để báo cho khách hàng tổng chi phí rõ ràng.
Không Không
Giải pháp dành cho doanh nghiệp lớn

Mang đến giải pháp cấp doanh nghiệp cho các thương nhân cần xử lý một lượng lớn đơn hàng và các doanh nghiệp lớn.

Tìm hiểu thêm về Shopify Plus

Starter

Bán sản phẩm thông qua các mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin chỉ với 5 $ USD mỗi tháng.

Tìm hiểu thêm về gói Starter

Mọi khoản thanh toán sẽ được lập hóa đơn theo đơn vị tiền tệ mà bạn chọn.

Tạo cửa hàng trước, chọn gói giá sau

Câu hỏi thường gặp

Shopify có tính phí thiết lập không?

Không. Chúng tôi không thu phí thiết lập trong bất kỳ gói giá nào.

Tôi có cần nhập thông tin thanh toán để đăng ký không?

Không. Bạn có thể đăng ký dùng Shopify trong 14 ngày mà không cần nhập thông tin thanh toán. Khi hết thời gian dùng thử hoặc khi bạn quyết định mở cửa hàng, bạn cần chọn một gói giá và nhập thông tin thanh toán.

Tôi muốn hủy tài khoản của mình lúc nào cũng được phải không?

Đúng vậy. Nếu bạn cho rằng Shopify không phải là nền tảng thương mại điện tử phù hợp nhất doanh nghiệp của mình thì bạn chỉ cần hủy tài khoản.

Hợp đồng với Shopify kéo dài bao lâu?

Toàn bộ các gói Shopify đều tính phí theo tháng, trừ khi bạn đăng ký gói hằng năm hoặc hai năm tính phí một lần.

Có gói nào đi kèm ưu đãi giảm giá không?

Có, chúng tôi giảm giá 10% khi bạn đăng ký gói hằng năm và giảm giá 20% khi bạn chọn gói hai năm, nếu bạn thanh toán trước.

Sau này tôi muốn chuyển sang gói khác thì có được không?

Không thành vấn đề! Bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp gói của mình bất cứ lúc nào.

Shopify có tuân thủ tiêu chuẩn PCI hay có giấy chứng nhận PCI không?

Có. Shopify được chứng nhận tuân thủ PCI DSS Cấp độ 1, nghĩa là mọi dữ liệu và thông tin về khách hàng của bạn đều được bảo mật cực kỳ an toàn.

Sản phẩm nào tôi bán ở cửa hàng thì trên mạng cũng phải có à?

Không, bạn có thể lựa chọn sản phẩm bán nào sẽ trên mạng, sản phẩm nào bán tại cửa hàng, hoặc bán ở cả hai nơi.

Nếu tôi dùng thẻ tín dụng thì mức phí là bao nhiêu?

Nếu bạn chọn nhập số thẻ tín dụng thay vì sử dụng đầu đọc thẻ tín dụng của Shopify, thì bạn sẽ chịu mức phí bằng với phí thanh toán trực tuyến.

Tôi có thể dùng tên miền của mình không?

Có. Bạn có thể mua tên miền trong Shopify hoặc sử dụng một tên miền sẵn có mà bạn sở hữu. Chúng tôi cũng cung cấp tên miền myshopify.com miễn phí cho tất cả các cửa hàng tại thời điểm đăng ký.

Phí băng thông là bao nhiêu?

Không có phí băng thông. Tất cả các gói Shopify đều mở băng thông không giới hạn và miễn phí.

Tôi có cần dịch vụ lưu trữ trang web không?

Tất cả các gói Shopify đều cung cấp dịch vụ lưu trữ thương mại điện tử bảo mật, không giới hạn. Bạn cũng có thể dùng Nút Mua để thêm tính năng giao dịch thương mại điện tử vào một trang web bất kỳ.

Shopify POS là gì?

Shopify POS là một ứng dụng dành cho thiết bị iOS và Android mà bạn có thể dùng khi giao dịch tại một cửa hàng thực tế hoặc cửa hàng popup (dựng lên trong thời gian ngắn). Bạn có thể tìm sản phẩm, xử lý đơn hàng, nhận tiền thanh toán, quẹt thẻ tín dụng, lập biên lai và quản lý mọi công việc bằng iPad hoặc thiết bị di động. Shopify POS giúp bạn thực hiện toàn bộ quá trình quản lý phía sau cánh gà cho cửa hàng trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể truy cập vào trang này bằng bất kỳ trình duyệt nào.

Tôi có thể kết hợp cửa hàng trực tuyến trên Shopify vào Shopify POS hay không?

Có. Cửa hàng trực tuyến Shopify tự động đồng bộ với Shopify POS nên bạn sẽ quản lý được toàn bộ doanh nghiệp tại một trang quản trị. Những điểm cập nhật về sản phẩm hoặc hàng trong kho mà bạn áp dụng trên trang quản trị Shopify sẽ ngay lập tức có hiệu lực trong Shopify POS.

Tôi có thể dùng Shopify POS hay không nếu tôi đang dùng nhiều máy tính tiền cùng một lúc?

Có. Bạn có thể cài đặt Shopify POS trên nhiều thiết bị và sẽ không phải chịu bất cứ khoản phụ phí nào. Hoạt động của cửa hàng trên tất cả thiết bị đều sẽ đồng bộ hóa với trang quản trị Shopify.

Tôi có thể dùng Shopify POS hay không nếu đang ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ/Canada?

Bạn có thể dùng ứng dụng Shopify POS trên khắp thế giới. Chỉ có hai điều quan trọng cần lưu ý:

Tôi có thể mua máy tính tiền, máy in biên lai và trang thiết bị khác ở đâu?

Bạn có thể mua bộ trang thiết bị và các trang thiết bị riêng lẻ mà Shopify hỗ trợ trên Cửa hàng trang thiết bị Shopify ở Canada, Vương quốc Anh, IrelandHoa Kỳ lục địa. Nếu bạn không sống tại các quốc gia này, trang thiết bị hỗ trợ sẽ do đại lý được ủy quyền cung cấp.