Đồng bộ danh mục sản phẩm

Các sản phẩm Shopify của bạn tự động đồng bộ với Facebook và Instagram để bạn có thể dễ dàng tạo quảng cáo và bài đăng có tính năng mua sắm.

Bán hàng tại nơi mọi người mua sắm

Tìm các tính năng phù hợp để tiếp thị và bán sản phẩm của bạn cho những người mua sắm trên Facebook và Instagram.

Cung cấp tính năng thanh toán một lần chạm

Cung cấp cho khách hàng lựa chọn thanh toán mà không cần rời khỏi Facebook hoặc Instagram.

Các công cụ mạnh mẽ giúp mở rộng quy mô doanh nghiệp của bạn

Cửa hàng trên Facebook

Tạo trải nghiệm mua sắm dễ dàng

Thiết kế riêng cửa hàng của bạn

Đưa giao diện cửa hàng Shopify sang Cửa hàng trên Facebook.

Tạo bộ sưu tập

Nhóm các mặt hàng trong kho hàng để giúp khách hàng tìm hiểu sản phẩm của bạn.

Quản lý cửa hàng trên tất cả các kênh

Cung cấp trải nghiệm mua sắm riêng cho Instagram và Facebook tại cùng một nơi.

Mua sắm trên Instagram

Chuyển những bài đăng và bản tin thành trải nghiệm mua sắm bằng cách gắn thẻ sản phẩm

Trưng bày thương hiệu và sản phẩm của bạn

Instagram là nơi sản phẩm của bạn có thể xuất hiện trước 1 tỷ người dùng luôn bắt kịp xu hướng mua sắm.

Loại bỏ những rào cản mua sắm

Bạn có thể tạo trải nghiệm mua sắm nhất quán trong ứng dụng, từ bước khám phá sản phẩm đến lúc thanh toán.

Bán hàng từ một kho hàng

Sử dụng một kho sản phẩm được đồng bộ với tất cả các kênh bán hàng của bạn.

Tìm hiểu thêm về bán hàng trên Facebook và Instagram

  • Không, bạn không cần Shopify để bán hàng trên Instagram và Facebook. Tuy nhiên, thương nhân Shopify có thể nhanh chóng đồng bộ hóa thông tin kho hàng, khách hàng và dữ liệu bán hàng của họ giữa Facebook, Instagram và Shopify. Bạn có thể quản lý mọi hoạt động kinh doanh của mình thông qua Internet ở cùng một nơi – trang quản trị Shopify.

  • Kết nối tài khoản Shopify và Facebook của bạn để đồng bộ danh mục sản phẩm với Facebook và Instagram. Sau đó, tìm kiếm khách hàng mới bằng các chiến dịch quảng cáo được tạo bằng Trình quản lý quảng cáo của Facebook. Khi bạn bắt đầu bán hàng thông qua quảng cáo và bài đăng trên mạng xã hội, bạn sẽ có thể quản lý các đơn hàng, hoạt động thanh toán và trả hàng trên Shopify.

  • Việc bán sản phẩm của bạn trên Facebook và Instagram với Shopify là không mất phí. Các kênh này đã được bao gồm trong gói Shopify của bạn.