Shopify Segmentation

Tìm hiểu và thu hút khách hàng

Hiểu rõ khách hàng hơn, chia nhóm khách hàng theo từng phân khúc và gửi tới họ những thông điệp cá nhân hóa để giúp giữ chân họ suốt đời nhờ công cụ tạo phân khúc khách hàng của Shopify.

Đăng nhập để tạo phân khúc

Các phân khúc sẽ phát triển song hành cùng doanh nghiệp

Được thiết kế cho thương mại

Sử dụng ngôn ngữ thương mại để tạo các nhóm khách hàng được nhắm mục tiêu hiệu quả. ShopifyQL cho phép bạn tìm hiểu, chia nhóm và khám phá dữ liệu khách hàng của mình ở cấp phân khúc.

Không cần lập trình

Xây dựng phân khúc mà không cần viết mã lập trình. Sử dụng các mẫu hoặc hướng dẫn hỗ trợ để đi từ ý tưởng đến xây dựng nhóm khách hàng mới.

Sẵn sàng mở rộng quy mô

Từ các mẫu được tạo sẵn đến các nhóm có thể tùy chỉnh toàn bộ, bạn có thể tạo những phân khúc đơn giản hoặc phức tạp tùy theo nhu cầu kinh doanh riêng của mình.

Hàng chục thuộc tính, vô vàn khả năng

Phân nhóm khách hàng theo vị trí địa lý, thẻ hoặc thậm chí theo địa chỉ email. Mỗi thuộc tính là một khả năng giúp xây dựng mối liên kết mạnh mẽ hơn với khách hàng.

Phân khúc sản phẩm và mua hàng

Tạo thông điệp tiếp thị dựa vào những gì khách hàng đã mua trước đây và gửi cho họ thông điệp phù hợp vào đúng thời điểm.

Thuộc tính dự đoán và hành trình

Hiểu thói quen chi tiêu trong tương lai của khách hàng bằng cách chia họ thành các phân khúc dựa trên tiềm năng chi tiêu cao, trung bình hoặc thấp.

Làm chủ và hành động dựa trên dữ liệu khách hàng

Cá nhân hóa email và các chương trình giảm giá

Tạo email nâng cao với công sức tối thiểu. Biến những hiểu biết về khách hàng của bạn thành những thông điệp phù hợp với họ, khuyến khích gia tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Phát triển không giới hạn

Xây dựng hàng trăm phân khúc và lưu giữ hồ sơ khách hàng không giới hạn. Sử dụng các phân khúc để khám phá thông tin chuyên sâu về khách hàng giúp thúc đẩy tăng trưởng.

Quản lý dữ liệu trong Shopify

Thu thập, lưu trữ, làm chủ và kích hoạt tất cả dữ liệu của bạn từ một nền tảng duy nhất. Đảm bảo tài sản có giá trị nhất của doanh nghiệp bạn được bảo vệ và an toàn.