Giá cước POS

Nhận được nhiều lợi ích hơn chỉ là một điểm bán hàng

Bạn đã có cửa hàng Shopify? Đăng nhập để thiết lập Shopify POS

Cách tính phí

Giá cước hàng tháng được tính dựa trên gói Shopify cùng với gói đăng ký POS mà bạn sử dụng. Hãy tìm lựa chọn phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Shopify POS Lite

Kèm theo toàn bộ Gói Shopify

 • Ứng dụng Shopify POS
 • Quản lý đơn hàng và sản phẩm
 • Hồ sơ khách hàng

Shopify POS Pro

Gói Shopify của bạn thêm 89 $ USD mỗi tháng cho mỗi địa điểm

Tất cả các tính năng của Shopify POS Lite cùng với:

 • Không giới hạn số lượng nhân viên của cửa hàng
 • Không giới hạn số lượng máy tính tiền
 • Quản lý hàng lưu kho thông minh
 • Vai trò và quyền của nhân viên
 • Tính năng bán hàng đa kênh
 • Phân tích tại cửa hàng

Shopify POS Pro đi kèm với các gói Shopify Plus.

Gói Shopify

Bao gồm các tính năng thương mại điện tử và quản lý hành chính

 • Advanced

  299 $ USD/tháng

 • Shopify

  79 $ USD/tháng

 • Basic

  29 $ USD/tháng

Gói đăng ký Shopify POS

Bao gồm các tính năng cần thiết để bán hàng trực tiếp

 • POS Pro
  89 $ USD/tháng cho mỗi địa điểm
 • POS Lite
  0 $/tháng

Mẫu hóa đơn hàng tháng

Dưới đây là bảng kê chi tiết chi phí Shopify hàng tháng cho một doanh nghiệp bán lẻ có hai cửa hàng.

Quản lý hành chính và thương mại điện tử
Shopify 79,00 $
Điểm bán hàng
Cửa hàng chính - POS Pro 89,00 $
Cửa hàng ở vị trí trung tâm - POS Pro 89,00 $
Cửa hàng thời vụ phục vụ thị trường dịp lễ - POS Lite 0,00 $
Tổng
Chi phí mỗi tháng 257,00 $ USD