Privacy voor Shopify-partners

Voor Shopify-partners die apps ontwikkelen, winkels maken, merchants doorverwijzen, of merchants helpen hun winkel te beheren

Inleiding

Als je deelneemt aan het Shopify Partner-programma (bijvoorbeeld door apps of thema's te ontwikkelen die door merchants op Shopify kunnen worden gebruikt, door op te treden als affiliate die potentiële merchants naar ons doorverwijst, of door merchants te helpen hun winkel te maken of te beheren), verzamelen en gebruiken we je persoonsgegevens zodat je ons platform en de diensten daarop kunt gebruiken, en algemeen gesproken om je te helpen samen te werken met onze merchants. Lees daarnaast ook ons algemene Privacybeleid, dat van toepassing is op iedereen van wie we gegevens verwerken.

Welke gegevens we over je verzamelen en waarom

Wanneer je je aanmeldt als Shopify-partner of -affiliate of op een andere manier persoonsgegevens aan ons verstrekt, verzamelt Shopify de volgende persoonsgegevens over jou. We verwerken je persoonsgegevens om ons contract met jou uit te voeren of omdat het in ons gerechtvaardigd belang is om onze zakelijke relatie te onderhouden, risico en fraude te voorkomen, effectieve diensten aan jou te verlenen, onze producten en diensten te verbeteren en op jou te kunnen reageren. In sommige gevallen verwerken we je persoonsgegevens alleen met jouw toestemming.

Wat we verzamelen Hoe we gegevens gebruiken
Informatie die je over jezelf en je bedrijf verstrekt, zoals je naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Om je toe te staan ons platform en andere gerelateerde diensten te gebruiken (bijv. om je identiteit te verifiëren, om contact met je op te nemen bij problemen met het platform, of om je facturen te sturen)
 • Om reclame te maken voor en je marketing te sturen over producten of functies
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
Betaalgegevens die je verstrekt, zoals het nummer van je creditcard of betaalkaart, of je bankrekeningnummer.
 • Om betalingen die jij uitvoert te verwerken, of om betalingen aan jou over te maken
Gegevens over hoe je toegang krijgt tot de websites van Shopify, je account en ons platform, met inbegrip van gegevens over je apparaat en je browser, je netwerkverbinding, je IP-adres, communicatie met merchants, en hoe je navigeert door onze websites en ons platform. Bepaalde van deze gegevens verzamelen we rechtstreeks van je apparaat door middel van "cookies" of soortgelijke technologieën. Meer informatie over hoe we deze technologieën gebruiken, lees je in ons Cookiebeleid.
 • Om je ons platform en andere gerelateerde diensten ter beschikking te stellen en om ze te verbeteren (bijv. om te inventariseren hoe we de navigatie op ons platform makkelijker kunnen maken)
 • Om het platform voor jou te personaliseren (bijv. door je apps in onze App Store te laten zien waarvan we denken dat je ze nuttig zult vinden)
 • Om reclame te maken voor en je marketing te sturen over producten of functies
Kopieën van door de overheid uitgereikte identiteitsdocumenten die je ons verstrekt.
 • Indien we je identiteit moeten verifiëren (bijv. om je te beschermen tegen fraude of identiteitsdiefstal)
 • Om te verifiëren dat jij het echt bent, wanneer je contact met ons opneemt
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wanneer en waarom we je gegevens met anderen delen

Het is nodig om je persoonsgegevens door te sturen aan bedrijven die ons helpen je onze diensten te leveren, en om je in contact te brengen met merchants waarvan we denken dat ze geïnteresseerd kunnen zijn in je diensten. We verstrekken je persoonsgegevens ook aan anderen:

 • om mogelijke fraude, situaties die een potentiële bedreiging inhouden voor de fysieke integriteit van personen, onrechtmatige activiteiten of inbreuken op contractuele bepalingen (zoals onze Servicevoorwaarden) of onze beleidslijnen (waaronder ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik) te voorkomen of te onderzoeken

 • om ons te helpen bij onze marketing- en advertentieactiviteiten

 • om betalingen die jij uitvoert te verwerken, of om betalingen aan jou over te maken

 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om gevolg te geven aan rechterlijke bevelen, dagvaardingen, bevelschriften of soortgelijke eisen van bevoegde overheden (je leest er meer over in ons Beleid voor toegangsaanvragen van de overheid)

 • in verband met aankoop of verkoop van een bezitting, verkoop, aankoop of fusie van aandelen, een faillissement of een andere zakelijke transactie of reorganisatie zullen wij je persoonsgegevens delen met een potentiële koper, verkoper, nieuwe eigenaar of andere relevante externe partij voor zover dit nodig is tijdens de onderhandelingen over of in verband met een wijziging van de zeggenschap over de onderneming, zoals een herstructurering, een fusie of verkoop van onze bezittingen

Jouw rechten met betrekking tot je gegevens

Je kunt veel van je persoonsgegevens direct via het Shopify-beheercentrum inzien en corrigeren. Voor informatie die je niet rechtstreeks via het Shopify-beheercentrum kunt inzien of corrigeren, kun je een verzoek indienen via ons online portaal. In ons Algemene Privacybeleid vind je meer informatie.

Nadat je je hebt aangemeld voor het Partner-programma, blijf je aangemeld voor dat programma tot je ons laat weten dat je dat niet meer wilt. Dien een verzoek in via ons online portaal als je wilt dat we je persoonsgegevens verwijderen. Houd er rekening mee dat we je persoonsgegevens kunnen anonimiseren nadat je je account hebt gesloten en dat we samengetelde, niet-identificeerbare gegevens zullen blijven gebruiken om onze diensten beter te maken. Let erop dat sommige rechten van betrokkenen alleen in bepaalde omstandigheden gelden, en dat al deze rechten wettelijk beperkt kunnen zijn.

Merchants die je diensten gebruiken

Shopify-partners leveren meerdere cruciale diensten aan onze merchants. Wanneer merchants zich aanmelden om je diensten te gebruiken (bijvoorbeeld wanneer ze een app installeren die jij hebt gemaakt), verstrekken we hun persoonsgegevens aan jou in opdracht van de merchants. In dat geval handelen wij namens onze merchants. Jij bent er verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van onze merchants te beschermen en die te verwerken op een veilige manier en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, onze Partner-programmaovereenkomst, de [API-licentie- en -gebruiksvoorwaarden]/be/legal/api-terms) en alle andere voorwaarden die van toepassing zijn op andere diensten van Shopify die je misschien gebruikt. Shopify vereist ook dat je aan merchants een duidelijk en transparant privacybeleid voorlegt zodat ze kunnen begrijpen hoe je omgaat met privacy en hoe je de persoonsgegevens verwerkt die ze jou verstrekken. Als je een app ontwikkelt en die wilt laten opnemen in de App Store van Shopify, moet voor die app ook een privacybeleid worden opgesteld. Om je daarbij te helpen, stellen we een voorbeeld van een privacybeleid voor een app ter beschikking die je als uitgangspunt kunt gebruiken om uit te leggen welke gegevens je verzamelt en hoe je die gegevens gebruikt en verstrekt.