Laatst bijgewerkt: 6 november 2023

Privacybeleid van Shopify voor consumenten

1. Inleiding

Dit Privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens Shopify ontvangt en/of verwerkt (waaronder mogelijk het verzamelen, organiseren, structureren, opslaan, gebruiken of openbaar maken) wanneer je interactie hebt met Shopify of gebruik maakt van de Shopify Consumer Services, zoals gedefinieerd in de Servicevoorwaarden voor consumenten, waaronder ook wanneer je winkelt bij een merchant die het Shopify-platform gebruikt of daardoor wordt ondersteund ("Shopify-merchants" of "merchants"). Wij raden je aan om ook ons algemene privacybeleid te raadplegen, dat van toepassing is op iedereen van wie wij gegevens verwerken. Als bepalingen in dit beleid in strijd zijn met bepalingen uit het algemene privacybeleid, hebben de bepalingen in dit beleid voorrang.

2. Welke persoonsgegevens we ontvangen

Persoonsgegevens zijn alle informatie van of over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, maar omvatten geen samengevoegde of geanonimiseerde informatie. We ontvangen persoonsgegevens wanneer je Shopify of Shopify-services gebruikt of hiermee interactie hebt, waaronder mogelijk de volgende categorieën:

 1. Profiel- en contactgegevens: We ontvangen contactgegevens of andere profielgegevens wanneer je je aanmeldt voor of interactie hebt met de Shopify Consumer Services, waaronder mogelijk je naam, bezorgadres, e-mailadres, profielfoto of andere informatie die je ons verstrekt. We kunnen deze informatie koppelen aan de verschillende apparaten of accounts die je gebruikt wanneer je interactie hebt met Shopify of de Shopify Consumer Services gebruikt.
 2. Apparaatgegevens: We ontvangen informatie over de computers, telefoons en andere apparaten die je gebruikt om interactie te hebben met Shopify of de Shopify Consumer Services, inclusief IP-adres (dat kan worden gebruikt om de algemene locatie te bepalen), apparaat-ID's, cookie-ID's, de browser die je gebruikt, je netwerkverbinding of andere unieke identificatiegegevens of apparaatgegevens.
 3. Betaalgegevens: We ontvangen betaalgegevens wanneer je Shop Pay gebruikt of een aankoop doet via Shopify-services, zoals het kaartnummer en de vervaldatum van je pas.
 4. Gebruik van de Shopify Consumer Services: We ontvangen informatie over jouw gebruik van of interactie met de Shopify Consumer Services, ongeacht of je bent ingelogd bij Shopify, zoals je interacties met Shopify-merchants, de winkels die je bezoekt, de producten die je bekijkt, de productrecensies en -beoordelingen die je post en deelt, je bestelgeschiedenis, je interacties met Shop.app/search of andere marketingactiviteiten die gerelateerd zijn aan de Shopify Consumer Services, en de winkels die je als favoriet hebt gemarkeerd.
 5. Instellingen en privacyvoorkeuren: We ontvangen informatie over je instellingen en voorkeuren op Shopify en bij onze merchants, evenals informatie over je privacyinstellingen in je browser en apparaat.
 6. Communicatie met Shopify: We ontvangen informatie, waaronder de inhoud van berichten en e-mails, wanneer je communiceert met Shopify (zoals wanneer je een vraag stelt aan de klantenondersteuning, een enquête invult of deelneemt aan acties of onderzoek).
 7. Accounts op social media: Als je ervoor kiest om te linken naar, verbinding te maken met of in te loggen bij Shopify Consumer Services via een online service van een externe partij, geef je die service opdracht om ons bepaalde informatie over jou te sturen die door die service wordt beheerd, zoals je profielgegevens. Op het delen hiervan zijn de toepasselijke privacyverklaringen en je privacy-instellingen bij die service van toepassing.
 8. E-mail- en winkelservice-integraties: We ontvangen informatie uit e-mailberichten in de inbox die je aan je Shop-account koppelt, en informatie uit e-mailberichten die je naar de app verplaatst om in je bestelgeschiedenis te worden opgenomen. We gebruiken deze informatie niet voor reclame- of marketingdoeleinden.

3. Hoe we je persoonsgegevens gebruiken

Shopify gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, afhankelijk van hoe je interactie met ons hebt of welke Shopify-services je gebruikt en op basis van je activiteiten op alle apparaten waarop je inlogt of waarmee je interactie hebt met Shopify of Shopify-services:

 1. Het leveren, verbeteren en op maat maken van Shopify-services: Om je Shopify-services op maat te kunnen bieden, onder meer door je aankoopgeschiedenis en bestelstatus op één plek weer te geven, eenvoudige betaalopties te bieden tijdens het winkelen, producten, merchants en winkel(s) aan te bevelen en de producten die voor jou worden uitgelicht te personaliseren, en om de Shopify-services te verbeteren, onder andere op basis van je gebruik van de Shopify Consumer Services en activiteit bij onze merchant(s).
 2. Je privacyvoorkeuren en -instellingen bijhouden en implementeren: Om je instellingen en privacyvoorkeuren op Shopify en bij onze merchants bij te houden en te implementeren.
 3. Productonderzoek en -ontwikkeling uitvoeren: Om Shopify-services te ontwikkelen, testen en verbeteren, waaronder probleemoplossing voor onze producten en services, het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde Shopify-services en het analyseren van je gebruik van en interacties met Shopify-services.
 4. Shopify in de markt zetten, promoten en adverteren: Om Shopify-services op en buiten Shopify in de markt te zetten, te promoten en hiervoor te adverteren, waaronder voor gepersonaliseerde communicatie of advertenties met betrekking tot de Shopify-services op services van externe partijen.
 5. Advertenties op maat aanbieden aan onze merchants: Om advertentiediensten aan te bieden aan onze merchants, waaronder mogelijk ook gepersonaliseerde advertenties.
 6. Met jou communiceren: Om met jou te communiceren over Shopify-services, waaronder over productupdates, je account en wijzigingen in ons beleid en onze voorwaarden. We gebruiken je gegevens ook om jou te antwoorden wanneer je contact met ons opneemt.
 7. Verificatie, integriteit, beveiliging en bescherming bieden: Om je account te verifiëren, een veilige betaal- en winkelervaring te bieden, en kwaadwillig gedrag, frauduleuze activiteiten of onveilige ervaringen te detecteren, onderzoeken en voorkomen, beveiligingsbedreigingen aan te pakken, de openbare veiligheid te beschermen en Shopify-services te beveiligen voor jou en onze merchants.
 8. Wettelijke redenen: Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om te reageren op geldige juridische procedures, inclusief verzoeken van wetshandhavings- of overheidsinstanties, om onderzoek te doen naar of deel te nemen aan een civiele ´discovery´-procedure, rechtszaken of andere tegenstrijdige juridische procedures, en om mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid af te dwingen of te onderzoeken.

Shopify kan ook alle via de Shopify-services verzamelde informatie samenvoegen, de-identificeren en/of anonimiseren op een zodanige manier dat er redelijkerwijs geen informatie naar jou of je apparaat kan leiden. We kunnen dergelijke samengevoegde, gedeïdentificeerde of geanonimiseerde informatie voor welk doel dan ook gebruiken, inclusief bijvoorbeeld om de Shopify-service te verbeteren.

4. Hoe we je persoonsgegevens namens Shopify-merchants verwerken

Shopify verwerkt ook je persoonsgegevens van merchants waarmee je communiceert of waarbij je winkelt om merchants te helpen hun winkel(s) te runnen en om zakelijke diensten aan onze merchants te verlenen. Wanneer Shopify persoonsgegevens op deze manier verwerkt, handelen we in opdracht van de merchant en zijn de servicevoorwaarden en het privacybeleid van de merchant van toepassing, niet die van Shopify. Voor meer informatie over hoe merchants persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer je hun winkel(s) bezoekt en er aankopen doet, kun je de voorwaarden en het privacybeleid van de merchant raadplegen.

Daarnaast kunnen sommige merchants ons instrueren de persoonsgegevens die zij met ons delen te gebruiken voor gerichte advertenties voor deze en andere merchants die die services gebruiken op externe sites. Je kunt je mogelijk rechtstreeks op de site van die merchant afmelden voor het feit dat een merchant je gegevens voor deze doeleinden met ons deelt, bijvoorbeeld via het Global Privacy Control. We bieden je hier ook verschillende keuzes over hoe Shopify persoonsgegevens gebruikt die merchants met ons delen voor advertentiedoeleinden.

5. Externe partijen die mogelijk persoonsgegevens ontvangen

Afhankelijk van welke Shopify-services je gebruikt en waar je interactie mee hebt, kan Shopify persoonsgegevens aan de volgende categorieën externe partijen verstrekken:

 1. Verkopers: Shopify werkt met externe dienstverleners samen voor het leveren, ondersteunen en verbeteren van Shopify-services en de technische infrastructuur, voor zakelijke services zoals betalingsverwerking, waaronder met betrekking tot aankopen gedaan met gebruikmaking van Shopify-services, en voor marketing- en bedrijfsanalyse.
 2. Partners op het gebied van marketing, advertenties en analyse: We kunnen gebruik maken van externe partners op het gebied van marketing, advertenties en bedrijfsanalyse om advertenties op maat te leveren en ons te helpen begrijpen hoe mensen de Shopify-services en merchants gebruiken of hiermee interactie hebben. Deze partners kunnen informatie ontvangen over jouw gebruik van, of interactie met, Shopify-services, waaronder ook via cookies van derden of andere technologieën. We kunnen bijvoorbeeld informatie beschikbaar stellen aan externe advertentiebureaus om jou relevante advertenties of content aan te bieden en om onze advertentiecampagnes te beheren, verbeteren en de prestaties ervan te meten. Het leveren van gegevens aan externe partijen voor gepersonaliseerde advertenties kan beschouwd worden als 'delen' voor contextuele gepersonaliseerde advertenties of ‘gerichte advertenties’, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving. Je kunt je afmelden voor het delen van persoonsgegevens voor dit soort advertenties door de betreffende instellingen te gebruiken die je hier vindt. Zie je privacyrechten en -keuzes hieronder voor meer informatie.
 3. Verandering in zeggenschap: We kunnen persoonsgegevens delen met feitelijke of potentiële kopers, hun vertegenwoordigers en andere relevante deelnemers in, of tijdens onderhandelingen over, een verkoop, fusie, overname, herstructurering of wijziging in de zeggenschap waarbij alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten of activa van Shopify betrokken zijn, ook in verband met faillissement of soortgelijke procedures.
 4. Wettelijke redenen: We kunnen persoonsgegevens delen als dat nodig is om: (1) aan de toepasselijke wetgeving te voldoen of geldige juridische processen en procedures, waaronder ook van wetshandhavings- of overheidsinstanties, te onderzoeken, hierop te reageren of hieraan deel te nemen; (2) mogelijke schendingen van de servicevoorwaarden of het beleid af te dwingen of te onderzoeken; (3) potentiële fraude, misbruik of beschermings- en beveiligingsproblemen, inclusief dreigingen voor de openbare orde, op te sporen, te voorkomen of te onderzoeken; (4) aan onze verplichtingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te voldoen; (5) de rechten en eigendommen van ons en onze merchants en gebruikers te beschermen; en (6) geschillen op te lossen en overeenkomsten af te dwingen.
 5. Delen naar eigen inzicht: Wanneer je toestemming geeft, delen wij je informatie zoals beschreven op het moment van toestemming, bijvoorbeeld wanneer je verbinding maakt met een applicatie of website van een externe partij.

6. Externe partners en integraties

Delen van Shopify-services kunnen linken naar services van externe partijen. Shopify bezit of beheert deze externe partijen niet. Wanneer je met deze partijen communiceert en ervoor kiest om hun services te gebruiken, is je gebruik onderworpen aan het privacybeleid van die aanbieders.

7. Je privacyrechten en -keuzes

Afhankelijk van waar je woont, kan het zijn dat je bepaalde rechten hebt om je persoonsgegevens te beheren. Raadpleeg ons privacyportaal om je eventuele privacyrechten uit te oefenen. Afhankelijk van je jurisdictie kunnen de volgende rechten van toepassing zijn, behoudens bepaalde uitzonderingen:

 1. Toegang en overdraagbaarheid: Recht om tot toegang tot je persoonsgegevens te verzoeken.
 2. Correctie/rectificatie: Recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te corrigeren.
 3. (Permanente) verwijdering: Recht om persoonsgegevens over jou te verwijderen.
 4. Recht om je af te melden voor ‘delen’ voor contextuele gepersonaliseerde advertenties of gerichte advertenties. Recht om je af te melden voor het 'delen' van je persoonsgegevens voor contextuele gepersonaliseerde advertenties of gerichte advertenties (zoals verder beschreven in de sectie Externe partijen die mogelijk persoonsgegevens ontvangen).

Je kunt ook rechtstreeks via je instellingen in de app je accountgegevens bijwerken of verzoeken om je account te verwijderen of deactiveren. Mogelijk beschik je over aanvullende rechten. Raadpleeg ons algemene privacybeleid voor meer informatie.

8. Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens zolang we een voortdurende zakelijke noodzaak hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om de Shopify-services te leveren, om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten, voor beveiliging en fraudedetectie of -preventie, of in verband met back-up- of noodherstelprocessen), tenzij een andere bewaartermijn is toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.

De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten de volgende:

 1. De tijdsduur dat we een lopende relatie met je hebben en Shopify-services aan je leveren (bijvoorbeeld zolang je een account bij ons hebt of onze services blijft gebruiken);
 2. Of je je gegevens via je accounts wijzigt of verwijdert;
 3. Of Shopify een wettelijke verplichting heeft om de gegevens te bewaren (sommige wetten eisen bijvoorbeeld dat Shopify je transacties voor een bepaalde periode bewaart);
 4. Of dat bewaren raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot de handhaving van onze overeenkomsten, het oplossen van geschillen, de toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoek door toezichthouders).

9. Hoe je contact met ons kunt opnemen

Bezoek ons Privacyportaal om je rechten uit te oefenen. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot dit Privacybeleid kun je contact met ons opnemen.

10. Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid periodiek herzien om wijzigingen in onze verzameling en/of verwerking van persoonsgegevens te reflecteren. Het herziene privacybeleid zullen we op onze website plaatsen, met bovenin de datum achter 'Laatst bijgewerkt'.