Privacy voor merchants

Voor merchants die Shopify gebruiken voor hun winkel

Inleiding

Als je een merchant bent en Shopify gebruikt voor je bedrijfsvoering, of als leverancier of detailhandelaar meedoet aan Handshake, verzamelen en gebruiken we je persoonsgegevens om je ons platform en de daarop aangeboden diensten ter beschikking te stellen, en in het algemeen om je te helpen je bedrijf en je relatie met je klanten beter te beheren. Lees daarnaast ook ons algemene Privacybeleid, dat van toepassing is op iedereen van wie we gegevens verwerken.

Welke gegevens we over je verzamelen en waarom

We verzamelen persoonsgegevens wanneer je je aanmeldt voor Shopify, wanneer je ons platform gebruikt, of wanneer je ons op een andere manier informatie verstrekt. We kunnen ook gebruikmaken van externe dienstverleners (zoals Sift), bijvoorbeeld om ons te helpen accounts te controleren op fraude of andere zorgpunten. In het algemeen hebben we informatie over jou nodig om ons platform te kunnen gebruiken. Wij verwerken je persoonsgegevens om onze overeenkomst met jou uit te voeren of omdat het in ons gerechtvaardigd belang is om onze zakelijke relatie te onderhouden, risico's en fraude te voorkomen, effectieve diensten aan jou te verlenen, onze producten en diensten te verbeteren en om op jou te reageren. In sommige gevallen verwerken we jouw persoonsgegevens alleen met jouw toestemming.

Wat we verzamelen Hoe we gegevens gebruiken
Informatie die je ons over jezelf en je bedrijf verstrekt, zoals je naam, de namen van je personeelsleden of van andere personen die in verband staan met je bedrijf, je bedrijfsnaam, je adres, je e-mailadres en je telefoonnummer.
 • Om je toe te staan ons platform en andere gerelateerde diensten te gebruiken (bijv. om je identiteit te verifiëren, om contact met je op te nemen bij problemen met het platform, of om je facturen te sturen)
 • Om reclame te maken voor en je marketing te sturen over producten of functies
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Om frauduleus gebruik van onze diensten te voorkomen
Betaalgegevens die je ons verstrekt, zoals het nummer van je creditcard of betaalkaart, of je bankrekeningnummer. Als je Shopify Capital gebruikt, verzamelen we ook gegevens die je ons ter beschikking stelt over de bankrekeningen of financiële activa van je bedrijf.
Gegevens over hoe je toegang krijgt tot de websites van Shopify, je account en ons platform, met inbegrip van gegevens over je apparaat en je browser, je netwerkverbinding, je IP-adres, en hoe je navigeert door onze websites en ons platform. Bepaalde van deze gegevens verzamelen we rechtstreeks van je apparaat door middel van "cookies" of soortgelijke technologieën. Meer informatie over hoe we deze technologieën gebruiken, lees je in ons Cookiebeleid.
 • Om je ons platform en andere gerelateerde diensten ter beschikking te stellen en om ze te verbeteren (bijv. om te inventariseren hoe we de navigatie op ons platform makkelijker kunnen maken)
 • Om het platform voor jou te personaliseren (bijv. door je apps in onze App Store te laten zien waarvan we denken dat je ze nuttig zult vinden)
 • Om reclame te maken voor en je marketing te sturen over producten of functies
 • Om frauduleus gebruik van onze diensten te voorkomen
Als je Shopify Payments gebruikt, verzamelen we meer specifieke gegevens die je ons verstrekt over je bedrijf, waaronder je vestigingsadres, je bedrijfstype, het identificatienummer van je bedrijf, informatie over je bankrekening, je geboortedatum (als je als natuurlijk persoon ondernemer bent) en in sommige gevallen door de overheid uitgereikte identificatiegegevens (bijvoorbeeld je fiscaal identificatienummer of btw-nummer, of je identificatienummer voor de sociale zekerheid).
 • Om je Shopify Payments-account aan te maken en te beheren
 • Om je de Shopify Payments-diensten aan te bieden
 • Om te controleren op fraude en risico's
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals de regelgeving omtrent "ken-je-klant", antiwitwaswetgeving of antiterrorismewetten)
 • Om bewijsstukken voor belastingdoeleinden te verstrekken
Kopieën van door de overheid uitgereikte identiteitsdocumenten en/of een foto van jezelf waarin je je identiteitsdocument toont, die je ons verstrekt.
 • Indien we je identiteit moeten verifiëren (bijv. om je te beschermen tegen fraude of identiteitsdiefstal)
 • Om te verifiëren dat jij het echt bent, wanneer je contact met ons opneemt
 • Om ons te helpen de accounteigendom te bepalen of te bevestigen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
Als je bedrijf gebruikmaakt van Shop, kan het zijn dat je uit eigen beweging gegevens verstrekt over het ras, de etnische afkomst of de seksuele gerichtheid van de eigenaar van het bedrijf.
 • Om groepen van winkels uit te lichten met als doel het promoten van diverse ondernemingen

We werken ook samen met bedrijven die ons informatie doorsturen over bestaande of eventueel toekomstige merchants, bijvoorbeeld om ons te beschermen tegen fraude of wanneer we een evenement sponsoren.

Wanneer en waarom we je gegevens met anderen delen

Een bedrijf leiden is een moeilijke opdracht. We werken samen met meerdere partners die ons helpen je verschillende diensten aan te bieden die je bedrijf ondersteunen. Soms verstrekken we je persoonsgegevens aan deze partners, zodat we je de diensten van Shopify kunnen leveren.

We verstrekken je persoonsgegevens ook aan anderen:

 • om mogelijke fraude, situaties die een potentiële bedreiging inhouden voor de fysieke integriteit van personen, onrechtmatige activiteiten of inbreuken op contractuele bepalingen (zoals onze Servicevoorwaarden) of onze beleidslijnen (waaronder ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik) te voorkomen of te onderzoeken
 • om ons te helpen bij onze marketing- en advertentieactiviteiten
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om gevolg te geven aan rechterlijke bevelen of soortgelijke eisen van bevoegde overheden (je leest er meer over in ons Beleid voor toegangsaanvragen van de overheid)
 • in verband met aankoop of verkoop van een bezitting, verkoop, aankoop of fusie van aandelen, een faillissement of een andere zakelijke transactie of reorganisatie zullen wij je persoonsgegevens delen met een potentiële koper, verkoper, nieuwe eigenaar of andere relevante externe partij voor zover dit nodig is tijdens de onderhandelingen over of in verband met een wijziging van de zeggenschap over de onderneming, zoals een herstructurering, een fusie of verkoop van onze bezittingen.

Bijna elke merchant die het platform van Shopify gebruikt, maakt voor hun bedrijf daarnaast ook gebruik van diensten die niet van Shopify afkomstig zijn (bijv. apps uit de Shopify App Store, verkoopkanalen, betalingsgateways of bezorgdiensten).

Shopify heeft geen zeggenschap over hoe deze diensten je persoonsgegevens gebruiken. Je moet dus voor elke andere dienst die je gebruikt, nagaan of deze voldoet aan je verwachtingen op het gebied van privacy. Wanneer je ervoor kiest diensten te gebruiken die niet van Shopify afkomstig zijn, kun je naar de pagina "App-gegevens" in het Shopify-beheercentrum gaan om te zien in welke mate apps toegang hebben tot je gegevens of tot de gegevens van je winkel.

Jouw rechten met betrekking tot je gegevens

Je kunt veel van je persoonsgegevens direct via het Shopify-beheercentrum inzien en corrigeren. Voor informatie die je niet rechtstreeks via het Shopify-beheercentrum kunt inzien of corrigeren, kun je een verzoek indienen via ons online portaal. In ons algemene privacybeleid vind je meer informatie. Houd er rekening mee dat sommige rechten van betrokkenen alleen in bepaalde omstandigheden gelden, en dat al deze rechten wettelijk beperkt kunnen zijn.

Hoelang we je persoonsgegevens bewaren

Omdat we je persoonsgegevens nodig hebben om je de diensten van Shopify aan te kunnen bieden, bewaren we je persoonsgegevens over het algemeen zolang je producten of diensten van Shopify gebruikt. Als je je winkel sluit of je abonnement niet meer betaalt, of als we je account beëindigen, bewaren we informatie over je winkel gedurende een termijn van twee jaar voordat we beginnen met het proces van verwijderen of anonimiseren van de persoonsgegevens. Dat doen we niet onmiddellijk, omdat de mogelijkheid bestaat dat je je account opnieuw wilt activeren of dat er een juridische klacht of audit komt met betrekking tot je bedrijf. Als je contact met ons opneemt om verwijdering van de gegevens van je winkel aan te vragen, zullen we na 90 dagen beginnen met het proces van verwijderen of anonimiseren van de persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn specifieke informatie te bewaren. Bij vragen over dit proces kun je contact opnemen met ons ondersteuningsteam. Houd er rekening mee dat, nadat we je persoonsgegevens hebben geanonimiseerd, we mogelijk gebruik blijven maken van niet-identificeerbare gegevens om onze diensten beter te maken.

Gegevens van je klanten

Om jouw bedrijf te laten functioneren, verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens over jouw klanten. In het algemeen verzamelen en gebruiken we deze persoonsgegevens zoals door jou aangegeven, en zoals verder beschreven in ons Addendum over gegevensverwerking. Wettelijk gezien zijn wij een "gegevensverwerker" en een "dienstverlener" zoals deze termen worden gebruikt in bepaalde toepasselijke privacywetten, onder meer in Europa, het VK en de VS.

Omdat jij bepaalt hoe de persoonsgegevens van je klanten worden gebruikt, moet je ervoor zorgen dat je klanten goed begrijpen hoe jij (en Shopify namens jou) hun persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Daarvoor moet je minimaal een privacybeleid publiceren in je winkel, waarin staat beschreven welke gegevens je verzamelt, hoe je ze gebruikt, en aan wie je ze verstrekt.

Om je hiermee op weg te helpen, kun je onze privacybeleid-generator bekijken. Ook als je "gevoelige" persoonsgegevens van je klanten verzamelt (bijvoorbeeld informatie over BSN, rijbewijs, identiteitskaart of paspoort van een consument; inloggegevens voor accounts, financiële zaken, bankpas- of creditcardnummers in combinatie met vereiste beveiligingscodes of wachtwoorden; exacte geolocatie; gezondheids- of genetische gegevens, informatie over ras of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen, of lidmaatschap van een vakbond; inhoud van de post, e-mail of sms-berichten van een consument; of gegevens over strafbare feiten), moet je van je klanten uitdrukkelijke toestemming krijgen om deze informatie te gebruiken en te verwerken.