Vi har noterat att det förekommit otillåten aktivitet på ditt konto. Det är möjligt att dina inloggningsuppgifter till Shopify har hamnat i obehörigas händer. Byt lösenord så snart som möjligt och kontakta vår support om du behöver mer hjälp.