Användarvillkor

OBS! Företagsnamnen som tillhandahålls av Företagsnamngeneratorn (”Företagsnamnen”) är exempel som tillhandahålls ”i befintligt skick”. Du får använda de föreslagna företagsnamnen endast PÅ EGEN RISK. VI REKOMMENDERAR STARKT ATT DU RÅDGÖR MED DIN ADVOKAT OCH/ELLER IAKTTAR TILLBÖRLIG AKTSAMHET FÖR ATT AVGÖRA OM ANVÄNDANDET AV FÖRETAGSNAMNET INNEBÄR ATT DU BRYTER MOT NÅGON LAG ELLER TREDJEPARTS RÄTTIGHET OCH ATT DET VERKLIGEN KAN ANVÄNDAS AV DIG. SE NEDAN FÖR FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR ALLA VÅRA ANSVARSFRISKRIVNINGAR.

Översikt

Följande villkor (”Användarvillkor”) beskriver reglerna och villkoren som gäller din åtkomst till och användande av tjänsten Företagsnamngeneratorn och alla tillhörande programvaror eller produkter (gemensamt kallade ”Tjänster”). Det här dokumentet är ett lagligt bindande avtal mellan dig som användare av Tjänsten eller företag som anställt användare av Tjänsten (kallad ”du” eller ”dig”) och Shopify Inc. och dess Affiliates (kallade ”vi”, ”vår”, ”oss” eller ”Shopify”), där ”Affiliates” avser alla enheter som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med Shopify Inc.

Genom att använda Tjänsten samtycker du till att bindas av Användarvillkoren. Nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella Tjänsten omfattas också av Användarvillkoren. Du kan granska den aktuella versionen av Användarvillkoren när som helst här: https://www.shopify.com/tools/business-name-generator/terms

Observera att vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra Användarvillkoren genom att publicera uppdateringar och ändringar. Vi råder dig att kontrollera Användarvillkoren från tid till annan för eventuella uppdateringar eller ändringar som kan påverka dig.

Du måste läsa, godkänna och acceptera alla regler och villkor i Användarvillkoren, vår Policy för godtagbar användning som finns på: https://www.shopify.com/legal/aup och vår Integritetspolicy som finns på: https://www.shopify.com/legal/privacy innan du får använda Tjänsten.

Allmänna villkor

 1. Du måste vara 18 år eller äldre eller minst av myndighetsålder i den jurisdiktion där du bor eller varifrån du använder den här Tjänsten.
 2. Tjänsten finns tillgängliga via Webbplatsen.
 3. Teknisk support finns tillgängligt endast via e-post på https://help.shopify.com/en/questions#/login.
 4. Du accepterar och samtycker till att Tjänsten, inklusive utan begränsning, tillhörande programvara, dokumentation, applikationer, webbplatser, verktyg och produkter, eventuella ändringar, förbättringar och uppdateringar därav, samt alla immateriella rättigheter däri ägs exklusivt av Shopify.
 5. Du accepterar och samtycker till att vi kan ändra dessa Användarvillkor när som helst genom att publicera relevanta ändrade och nya versioner av Användarvillkoren här: https://www.shopify.com/tools/business-name-generator/terms och sådana ändringar av Användarvillkoren träder i kraft det datum de publiceras. Ditt fortsatta användande av Tjänsten efter att de ändrade Användarvillkoren har publicerats utgör ditt samtycke till, och godkännande av, de ändrade Användarvillkoren. Om du inte samtycker till ändringarna av Användarvillkoren ska du inte fortsätta att använda Tjänsten.
 6. Du får inte använda Tjänsten i olagliga, bedrägliga eller otillåtna syften. Medan du använder tjänsten får du inte heller bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till varumärkeslagar) eller lagarna i Kanada och Ontario-provinsen.
 7. Du samtycker till att inte återge, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja några delar av Tjänsten, användning av Tjänsten eller åtkomst till Tjänsten utan uttryckligt skriftligt tillstånd av Shopify.
 8. Du samtycker till att inte jobba dig förbi, kringgå eller undvika Tjänstens tekniska begränsningar, använda verktyg för att aktivera funktioner eller egenskaper som annars är inaktiverade i Tjänsten eller dekompilera, demontera eller på annat sätt bakåtkompilera Tjänsten.
 9. Du samtycker till att inte gå in på Tjänsten eller övervaka material eller information från Tjänsten med hjälp av någon robot, spindel, skrapare eller andra automatiserade medel.
 10. Användarvillkoren regleras av och ska uttolkas i enlighet med lagstiftningen i provinsen Ontario och i Kanada, utan hänsyn till eventuella principer om lagval. Du och Shopify accepterar härmed att vara oåterkalleligen och ovillkorligen bundna av den exklusiva jurisdiktionen hos domstolen i provinsen Ontario rörande eventuella tvister eller krav som uppstår som ett resultat av eller i samband med Användarvillkoren eller ditt användande av Tjänsten. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor gäller inte för dessa Användarvillkor och utesluts härmed uttryckligen.

Ditt material

 1. Vi hävdar inget ägarskap av sökord och annat material (”Material”) som du tillhandahåller Shopify för att använda Tjänsten. Men i den utsträckning Materialet omfattas av immateriella rättigheter kräver vi en licens för Materialet. Du ger Shopify en icke-exklusiv, överförbar, underlicensierbar, royaltyfri, global rätt och licens att vara värd för, använda, distribuera, exponera, överföra, modifiera, köra, kopiera, lagra, reproducera, tillgängliggöra, visa, översätta och skapa bearbetningar av Materialet som du tillhandahåller i samband med Tjänsten. Vi kan använda våra rättigheter enligt denna licens för att driva, tillhandahålla och marknadsföra Tjänsten och för att utföra våra förpliktelser och utöva våra rättigheter enligt Användarvillkoren. Du intygar, garanterar och samtycker till att du har alla nödvändiga rättigheter till Materialet för att bevilja denna licens. Om du ägde Materialet innan du tillhandahöll det till Shopify förblir det ditt även om du laddar upp det till Shopify, underställt licensen som beviljats Shopify.
 2. Licensen varar så länge som Materialet är skyddat av immateriella rättigheter.

Shopifys immateriella egendom

 1. Du samtycker till att du inte får använda några varumärken, logotyper eller tjänstemärken tillhörande Shopify, vare sig de är registrerade eller oregistrerade, inklusive men inte begränsat till ordmärket SHOPIFY, ordmärket SHOP, ordmärket SHOP PAY och ”S” samt shoppingväskedesignmärket (”Shopifys varumärken”) såvida du inte har fått tillstånd till det skriftligen av Shopify. Du samtycker till att inte använda eller anta några märken som kan anses vara förvillande lika Shopifys varumärken. Du samtycker till att varianter och felstavningar av Shopifys varumärken anses vara förvillande lika Shopifys varumärken.
 2. Du samtycker till att inte köpa, registrera eller använda sökmotor eller andra betala-per-klick-sökord (såsom Google Ads), varumärken, e-postadresser, namn på sociala medier eller domännamn (inklusive utan begränsning till toppdomäner, underdomäner och sid-URL:er) som använder eller inkluderar Shopify eller Shopifys varumärken eller som använder eller inkluderar termer som kan vara förvillande lika Shopifys varumärken.

Integritet och användardata

Du är införstådd med att information som du tillhandahåller oss när du använder Tjänsten kan överföras okrypterad och innebära (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassas till tekniska krav av anslutna nätverk eller enheter. All personlig information som du tillhandahåller oss när du använder Tjänsten kommer att behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy (tillgänglig här: https://www.shopify.com/legal/privacy)

Korrekt, fullständig och aktuell information

 1. Exemplen av företagsnamn och idéer till företagsnamn som genererats med hjälp av algoritm av Tjänsten grundade på sökord som du anger tillhandahålls som exempel endast för att hjälpa dig att välja ett namn för ditt företag. Därför är vi inte ansvariga för om exempelnamn eller annan information som gjorts tillgänglig via Tjänsten inte är korrekt, fullständig eller uppdaterad eller på annat sätt inte uppfyller dina personliga krav. Användning av eller tillit till sådana Företagsnamn eller information som gjorts tillgänglig via Tjänsten sker på egen risk. Vi förbehåller oss rätten att när som helst modifiera Tjänstens innehåll, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar av Tjänsten.
 2. Det kan då och då finnas information som gjorts tillgänglig via Tjänsten som innehåller stavfel, felaktigheter eller utelämnanden.
 3. Vi förbinder oss inte att uppdatera, ändra eller klargöra information i Tjänsten eller på några relaterade webbplatser, förutom såsom krävs enligt lag. Ingen specifik uppdatering eller aktualiseringsdata för Tjänsten eller på någon relaterad webbplats eller applikation ska innebära att all information i Tjänsten har modifierats eller uppdaterats.

Korrekt information

 1. Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt information när du använder Tjänsten.
 2. Vi kan kontakta dig via e-postadressen du har angett för att tillhandahålla dig Tjänsten och ge dig mer information om Tjänsterna.
 3. Viss personuppgifter, inklusive din e-postadress, kan krävas för att använda vissa funktioner av Tjänsten. Du samtycker till att upprätthålla korrekt, fullständig och uppdaterad information. Om du inte upprätthåller korrekt, fullständig och uppdaterad information kan det medföra att åtkomsten till och användningen av Tjänsterna inaktiveras.

Förbjuden användning

Utöver andra förbud som fastställs i Användarvillkoren är det förbjudet att använda Tjänsten, dess innehåll eller produkter eller tjänster som tillgängliggjorts via Tjänsten: (a) i olagliga syften; (b) för att be att andra utför eller deltar i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot internationella, federala eller lokala lagar, föreskrifter, regler eller stadgar; (d) för att göra intrång i eller bryta mot våra eller andras immateriella rättigheter; (e) för att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera grundat på kön, sexuell läggning, religion, etniskt ursprung, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) för att skicka falsk eller missvisande information; (g) för att ladda upp eller överföra virus eller annan typ av skadlig eller förstörande kod; (h) för att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för att ägna sig åt skräppost, nätfiske, pharming, pretexting, spindel, krypning eller skrapning; (j) för oanständiga eller omoraliska syften; (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktioner på Tjänsten eller relaterade webbplatser eller applikationer, andra webbplatser eller applikationer eller internet; eller (l) för att bryta mot Shopifys policy för godtagbar användning (tillgänglig här: https://www.shopify.com/legal/aup). Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt användande av Tjänsten eller relaterad webbplats eller applikation om du bryter mot några av dessa förbjudna användningar.

Ansvarsfriskrivning av garantier; Begränsning av ansvar

 1. Utan begränsning till det generella i Avsnitt 2 och Avsnitt 3 nedan är användandet av Företagsnamn som tillhandahålls av Tjänsten på DIN EGEN RISK. SHOPIFY SKA INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA PÅ NÅGOT SÄTT FÖR TILLHANDAHÅLLNA FÖRETAGSNAMN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅTT PÅ GRUND AV ANVÄNDANDET AV FÖRETAGSNAMNET ELLER NÅGRA DELAR DÄRAV. Du accepterar och samtycker till att du måste utvärdera, och bära risken kopplad till, användningen av Företagsnamn, inklusive, utan begränsning, befintliga tredjeparts rättigheter till sådant namn. VI REKOMMENDERAR STARKT ATT DU RÅDGÖR MED EN ADVOKAT OCH/ELLER IAKTTAR TILLBÖRLIG AKTSAMHET FÖR ATT FASTSTÄLLA ATT ANVÄNDNINGEN AV FÖRETAGSNAMNET INTE BRYTER MOT NÅGRA LAGAR ELLER TREDJEPARTS RÄTTIGHETER OCH ATT DU DÄRMED KAN ANVÄNDA DET.
 2. Du samtycker uttryckligen till att användandet av, eller oförmågan att använda, Tjänsten och Företagsnamnen som tillhandahålls helt sker på egen risk, och Shopify och dess affiliates, styrelseledamöter, chefer, anställda, ombud och licensgivare frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, i samband med ditt användande av och åtkomst till Tjänsten. Tjänsten tillhandahålls dig (förutom i de fall då vi uttryckligen uppger annat) ”i befintligt skick” och ”i mån av tillgänglighet” för ditt användande, utan några utfästelser, garantier eller villkor av några slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor av säljbarhet, handelskvalitet, lämplighet för ett visst syfte, varaktighet, titel och att inget intrång föreligger. Vi garanterar inte att Tjänsten kommer att vara fri från störningar, tidsenlig, säker eller felfri, att resultaten som kan erhållas från användandet av Tjänsten kommer vara korrekta eller pålitliga, eller att kvaliteten på tjänsterna, informationen eller annat material som köpts eller erhållits av dig via Tjänsten, inklusive men inte begränsat till Företagsnamn, uppfyller dina förväntningar. Vi garanterar heller inte att eventuella fel i Tjänsten kommer att korrigeras. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier, så den här begränsningen kanske inte gäller dig.
 3. Under inga som helst omständigheter ska Shopify, dess Affiliates, styrelseledamöter, chefer, anställda, ombud eller licensgivare vara ansvariga för skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, oförutsedda, speciella, följd- eller straffskador av något slag, inklusive, men inte begränsat till, förlorad möjlighet, förlorad vinst, förlorad intäkt, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader, förlorad goodwill eller liknande skador, vare sig de är baserade på kontrakt, handling som innebär skada för annan (inklusive vårdslöshet), strikt ansvarsskyldighet eller på annat sätt, som uppstår från ditt användande av någon del eller några delar av Tjänsten eller tjänster eller produkter som köpts via Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnande i något innehåll eller som på annat sätt uppstått från ditt användande av Tjänsten, eller förlust eller skada av något slag som du utsatts för som ett resultat av användandet av Tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, spridits eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Tjänsten, även om möjligheten av detta har meddelats. Då vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutande eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador ska vårt ansvar i dessa jurisdiktioner begränsas i så stor utsträckning som lagen tillåter.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Shopify, dess Affiliates, styrelseledamöter, chefer, anställda, ombud och licensgivare skadeslösa gällande anspråk eller fordran, inklusive rimliga advokatarvoden som gjorts av tredjepart på grund av eller som uppstått från ditt brott mot dessa Användarvillkor eller dokumenten de inkorporerar genom referens, eller din överträdelse av lagar eller en tredjeparts rättigheter.

Särskiljande

I den händelse några bestämmelser i dessa Användarvillkor fastställs som olagliga, ogiltigförklarade eller inte verkställbara av en domstol inom kompetent jurisdiktion ska sådana bestämmelser ändå vara verkställbara i största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag och de delar som inte är verkställbara ska anses avskilda från dessa användarvillkor. Detta ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de resterande bestämmelserna.

Uppsägning

 1. Dessa Användarvillkor gäller såvida de inte avslutas eller fram till dess de avslutas av antingen dig eller oss. Du kan avsluta dessa Användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre önskar använda Tjänsten eller genom att upphöra att använda de Genererade Företagsnamnen.
 2. Om du efter vårt omdöme inte uppfyller, eller om vi misstänker att du inte har uppfyllt, bestämmelserna i dessa Användarvillkor kan vi också säga upp dessa Användarvillkor när som helst och utan förvarning. I enlighet därmed kan vi också neka dig åtkomst till Tjänsten eller någon del därav.
 3. Förpliktelserna (inklusive betalningsskyldigheter) och ansvaren som upprättats innan uppsägningsdatumet ska gälla efter uppsägningen av dessa Användarvillkor för alla ändamål.

Avstående och avtalet i sin helhet

 1. Vår underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse enligt dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående av sådan rättighet eller bestämmelse.
 2. Dessa användarvillkor och policyer eller driftsregler som inkorporerats i dessa Användarvillkor eller som publicerats av oss i samband med Tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, såväl muntliga som skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av Användarvillkoren).