Tijd om ons beeld van 'de ondernemer' bij te stellen

Het beeld van ondernemers verandert

Dit is een artikel van Harley Finkelstein - ondernemer, jurist en directeur van Shopify.

"Jonge mensen zijn gewoon slimmer." Deze beruchte woorden sprak Mark Zuckerberg tijdens een startup-event in 2007 tegen 650 beginnende ondernemers. Zijn redenering was dat jonge mensen niet zo'n ingewikkeld leven hebben en zich dus beter op het complete plaatje kunnen concentreren. Nu Zuckerberg zelf de dertig is gepasseerd, zal hij vast niet meer achter zijn vroegere bewering staan. Eigenlijk ben ik daar wel zeker van.

Het idee vindt echter nog steeds weerklank. In Silicon Valley wordt jong zijn nog altijd zeer gewaardeerd. De 22 jaar oude Zuckerberg wordt er door velen waarschijnlijk als het toonbeeld van een oprichter gezien. Onderzoek bevestigt dat veel mensen vinden dat jonge ondernemers gedrevener zijn en beter in staat zijn moeilijke problemen op te lossen.


Ondernemer worden? Start een webshop en begin meteen met verkopen! Probeer Shopify nu gratis.


Maar er is steeds meer data die aantoont dat dit beeld volkomen verkeerd is. Een in 2017 uitgebracht onderzoek wijst uit dat de gemiddelde leeftijd van oprichters van start-ups 42 is. Startende ondernemers komen in de Verenigde Staten het vaakst uit de leeftijdsgroep van 45 tot 54 jaar, en het minst vaak uit de groep van 20- tot 34-jarigen.

Niet alleen over leeftijd van startende ondernemers bestaan veel misvattingen. In de VS richten immigranten twee keer vaker een bedrijf op dan mensen die in de Verenigde Staten zijn geboren. Bedrijven die door een vrouw worden geleid, halen consequent een hogere omzet. Het aantal bedrijven dat in de VS in handen is van zwarte vrouwen steeg tussen 2017 en 2018 met 400%. Dat betekent dat in deze bevolkingsgroep de grootste stijging van het aantal ondernemers te vinden is. Bovendien geeft meer dan de helft van alle moeders die we hebben bevraagd aan interesse te hebben in het oprichten van een eigen bedrijf.

Wat gender, socio-economische status en etniciteit betreft, lijken de meeste ondernemers helemaal niet op het stereotype beeld van Zuckerberg met hoody en sandalen.

Het gaat niet alleen over imago. Het stereotype heeft in grote en toenemende mate ook economische en sociale gevolgen. In hele groepen van de bevolking wordt ondernemerschap beschouwd als iets dat is voorbehouden aan een elite en dat buiten hun bereik ligt. Het vastgeroeste beeld van de jonge witte mannelijke oprichter laat deze mythe voortbestaan. Daar moet nu meteen een einde aan komen.

Waarom diversiteit in ondernemerschap belangrijk is

De manier waarop we werken verandert. Door de technologische vooruitgang zijn verschillende branches in onze economie anders gaan functioneren. Hierdoor is het veel moeilijker geworden een langdurige baan bij hetzelfde bedrijf te vinden. Sommige organisaties helpen medewerkers om zich daaraan aan te passen, maar over het algemeen moeten mensen zelf hun plaats vinden in dit nieuwe landschap.

In deze complexe wereld bestaan veel problemen. We hebben dus meer dan ooit mensen nodig die oplossingen kunnen bedenken voor deze problemen.

Technologie heeft het moeilijker gemaakt om een traditionele loopbaan na te streven, maar heeft het tegelijkertijd veel gemakkelijker gemaakt om een eigen bedrijf te starten.

Met tools en platformen als Shopify, Kickstarter en PayPal is het eenvoudiger dan ooit tevoren om met beperkte middelen en zonder veel kapitaal een onderneming te beginnen en te laten groeien. We leven in een heel andere wereld dan in de tijd van mijn vader en mijn grootmoeder. Zij moesten een tweede hypotheek nemen om hun winkel te financieren.

Innovatie bereik je echter nooit als je allemaal hetzelfde denkt en uit hetzelfde hout gesneden bent. Silicon Valley heeft te kampen met een gebrek aan diversiteit, zowel wat mensen als de producten die het voortbrengt betreft. Dat heeft als gevolg dat bedrijven elkaar steeds weer na-apen. De nieuwste apps die je helpen foto's te delen of te mediteren richten zich op dezelfde markt, brengen dezelfde soort oplossingen aan, en helpen niet echt bij het oplossen van belangrijke problemen waar de wereld mee te maken krijgt.

Met diverse teams kun je betere ondernemingen opbouwen. Dat is geen mening, maar een waarneembaar feit. Ondernemers halen er voordeel uit om van gedachten te kunnen wisselen met oprichters met een andere achtergrond en een andere denkwijze. Op die manier krijgen ze andere ideeën te horen, waardoor ze zich in een bredere doelgroep kunnen verplaatsen. En hoe beter je je kunt inleven in je klanten, des te beter je beeld van hun problemen en des te sterker je product wordt.

Een oplossing voor het imagoprobleem van de ondernemer

Om tegemoet te komen aan de nood aan diversiteit, moeten we ruimer gaan denken over het beeld dat we hebben van een ondernemer. Als je kansen kunt ontdekken en creatieve manieren kunt vinden om problemen op te lossen, dan ben je een ondernemer. Het maakt daarbij niet uit hoe oud je bent of wat je achtergrond is.

Het is van cruciaal belang dat wie ondernemer wil worden, zich ook als ondernemer identificeert. Gewoon al het feit dat je jezelf ondernemer noemt, kan verregaande gevolgen hebben. Dat heb ik zelf uit de eerste hand mogen ervaren.

Mijn vrouw Lindsay heeft een succesvolle winkel. Toch beschreef ze zichzelf steevast als moeder en pas in de tweede plaats als ondernemer. Ik wilde haar ervan overtuigen het anders te doen, dus stelde ik voor dat ze in elke beschrijving van zichzelf op social media het woord "ondernemer" zou opnemen. Dat had meteen tot gevolg dat mensen contact met haar opnamen om met haar zaken te doen. Er ging er een hele wereld met nieuwe connecties en mogelijkheden voor haar open, waardoor ze haar bedrijf naar een hoger niveau kon tillen.

Geef je succes door aan anderen

Als je al geslaagd bent als ondernemer, sta je voor een al even belangrijke taak: geef het door. Ondernemer zijn is een vak - een uniek carrièrepad dat steunt op goede raad en persoonlijke relaties. Daarom is het belangrijk om zelf ook die steun te bieden aan mensen uit diverse en soms vergeten groepen.

Ondernemers zijn de probleemoplossers van deze wereld. Het is hoog tijd dat we onze tools, methoden en middelen inzetten om een cruciaal probleem in onze gemeenschap op te lossen en te veranderen wat het betekent ondernemer te zijn. Vrouwen, immigranten en mensen uit alle leeftijdsgroepen en met een verschillende etnische achtergrond leveren een enorme bijdrage als ondernemers en herschrijven achterhaalde stereotypes. Hoe sneller onze perceptie deze realiteit volgt, des te beter onze gezamenlijke toekomst zal zijn.

Dit artikel is een vertaling van een origineel artikel van Harley Finkelstein - ondernemer, jurist en directeur van Shopify. Het oorspronkelijke artikel is in een andere versie voor het eerst verschenen in het zakentijdschrift Fast Company.

Illustratie door Islenia Milien


Een webshop starten en meteen beginnen te verkopen? Probeer Shopify nu gratis.


Onderwerpen: