Shopify neutraliseert de klimaatgevolgen van BFCM-verzendingen

Een tekening van pakketjes die de hele wereld over worden gestuurd

Bij Shopify vinden we dat we klimaatverandering niet kunnen negeren. Daarom staan we nu voor het tweede jaar op rij stil bij de gevolgen die het wereldwijde shoppingweekend Black Friday Cyber Monday (BFCM) heeft voor het milieu. Dat doen we door de CO2-uitstoot van elke bestelling op ons platform te neutraliseren.

Het gaat om vijf dagen wereldwijd, tientallen miljoenen aankopen bij miljoenen Shopify-merchants en ontelbaar veel pakketjes die de hele wereld over worden gestuurd. Hoe we dat gaan doen?

We kopen genoeg CO2-compensatie van onze Frontier-partners om de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten door BFCM-bestellingen van onze merchants, uit de lucht te verwijderen en veilig op te slaan.

In 2020 hebben we bijna 62.000 ton CO2-uitstoot gecompenseerd. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid koolstof die in één jaar wordt opgevangen en opgeslagen door maar liefst 80.970 hectare Noord-Amerikaanse bossen. Om je een idee te geven: dat zijn zo’n 61.340 voetbalvelden! We verwachten dat dat in 2021 nog meer zal zijn. Omdat het aantal merchants op ons platform elk jaar toeneemt, wordt dit initiatief steeds belangrijker. Met elke extra aankoop, stopt Shopify meer geld in het verwijderen van CO2.

Investeren in CO2-verwijdering is een must

Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) moet de wereld in 2050 CO2-neutraal zijn om te zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad Celsius. Om dit wereldwijd binnen alle industrieën te bereiken, is het verminderen van de uitstoot niet genoeg.

Dat is waar CO2-verwijdering om de hoek komt kijken. Hoewel de wereld terecht hard bezig is om de uitstoot te verminderen, zouden we pas echt een verschil kunnen maken als we de CO2 uit de lucht halen en permanent opslaan. Op die manier kunnen we de opeenhoping van broeikasgassen in de lucht vertragen en de uitstoot van de afgelopen 200 jaar uit de lucht halen.

Het probleem is dat er nog niet veel mogelijkheden zijn op het gebied van CO2-verwijdering en de opties die er zijn, zijn duur en worden nog onvoldoende gebruikt om effect te hebben. Bij Shopify willen we daar verandering in brengen door te investeren in dergelijke oplossingen en zo de markt een impuls te geven. En we nemen onze merchants mee in dit proces.

Langetermijnoplossingen voor CO2-verwijdering

Dit jaar komt de BFCM-compensatie van bedrijven uit ons Frontier-portfolio uit vier gespecialiseerde branches. Dit zijn bedrijven die geen oplossingen met een twijfelachtige impact op het klimaat bieden, maar solide en hoogwaardige technologieën en oplossingen nastreven en die zich al langer inzetten om klimaatverandering tegen te gaan. En dat alleen nog maar meer zullen doen naarmate ze verder groeien.

  • CarbonCure: CarbonCure ontwikkelt technologieën waarbij koolstofdioxide in beton wordt geïnjecteerd zonder de kwaliteit van het beton aan te tasten. We steunen dit bedrijf nu het bezig is de technologieën uit te breiden en de basis aan het leggen is voor een gecombineerde aanpak van CO2-verwijdering uit de lucht en permanente opslag. Inmiddels hebben ze al ruim 11 miljoen kubieke meter beton geïnjecteerd met koolstof. Dat kun je vergelijken met ruim 29.000 auto’s die van de weg zijn gehaald.
  • Charm Industrial: Planten halen op een heel efficiënte manier koolstof uit de lucht. Charm zet plantafval om in bio-olie en slaat die olie op onder de grond. Charm heeft de meeste koolstof ooit uit de lucht gehaald en permanent opgeslagen en is een van de wereldwijde marktleiders op het gebied van CO2-verwijdering.
  • Grassroots Carbon helpt boeren hun landbouwmethoden te veranderen om zo de bodem en de ecologische gezondheid te verbeteren, waardoor de bodem meer koolstof kan opnemen en opslaan. Het bedrijf heeft onlangs bij de eerste groep boerderijen de hoeveelheid koolstof in de bodem gemeten en zal CO2-kredieten uitgeven zodra de resultaten door een onafhankelijke externe partij zijn getoetst.
  • Pachama: Pachama maakt gebruik van satellietbeelden en machine learning om de opgenomen koolstof in bossen te meten. Daarbij zorgen ze ervoor dat elke CO2-compensatie die wordt verkocht, ook daadwerkelijk de beloofde klimaatimpact levert. Onze aankoop voor BFCM helpt ontbossing te voorkomen en steunt de gemeenschappen van Acapa en Bajo Mira y Frontera in Colombia.

Het allerbelangrijkste: de transportsector CO2-vrij maken

Er bestaat natuurlijk een effectievere manier om de schadelijke milieugevolgen van het verzenden van pakketjes tijdens BFCM tegen te gaan.

In plaats van koolstof uit te stoten om het vervolgens weer te verwijderen, is het natuurlijk beter om meteen te voorkomen dat het in de lucht terechtkomt.

Dat is uiteindelijk ook het doel, maar zelfs met alle recente ontwikkelingen op het gebied van uitstootvermindering in de transportsector, hebben we nog een lange weg te gaan.

Shopify wil dit proces graag helpen versnellen, maar het is niet gemakkelijk om te bepalen hoe en waar we dat precies kunnen doen. Daarom hebben we de toonaangevende wetenschappelijke deskundigen van Carbon Direct gevraagd om een grondige analyse uit te voeren van de sector en de huidige stand van de wetenschap. Daar kwam het volgende uit:

Driving Transportation Decarbonization - From theory to action

Bevindingen van Carbon Direct in samenwerking met Shopify, waaronder duidelijke maatregelen die kunnen worden genomen in de waardeketen van de transportsector. (Engelstalig)

Lees het rapport

Enkele belangrijke inzichten voor Shopify:

  • Probleem: De transportsector is met 8,5 gigaton per jaar verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de totale CO2-uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen wereldwijd. De sector moet de uitstoot met minstens deze hoeveelheid terugbrengen om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.
  • Status: De ontwikkeling en implementatie van elektrische voertuigen voor licht transport verloopt op schema, maar om uitstoot te verminderen moet ook het elektriciteitsnetwerk schoner worden. Technologieën om zwaar transport, lucht- en zeetransport CO2-neutraal te maken, bevinden zich nog in de kinderschoenen en hebben de meeste steun nodig.
  • Acties: Shopify kan helpen de voortgang te versnellen door een signaal af te geven dat we bereid zijn om tijdelijk een zogenaamde ‘groene premie’ te betalen voor schone brandstoffen en door CO2-neutralisatie van het elektriciteitsnetwerk te steunen.

Dit vraagt een enorme inspanning van alle betrokkenen: beleidsmakers, voertuigfabrikanten, bedrijven die alternatieven ontwikkelen voor brandstoffen op basis van aardolie, vervoerders die goederen de hele wereld over transporteren, bedrijven die verzendopties kiezen, consumenten die bestellingen doen, en ga zo maar door.

Met dit artikel willen we onze eigen inspanningen richting geven. De oplossingen komen eraan. Nu is het tijd om innovatie en implementatie te versnellen. Bij Shopify zijn we bereid ons steentje bij te dragen.

Lees meer over het Duurzaamheidsfonds van Shopify en onze activiteiten om klimaatverandering tegen te gaan.

Meld je aan voor onze mailinglijst om op de hoogte te blijven van Shopify’s inzet voor het klimaat.

Illustratie: Borja Bonaque

Dit artikel is een vertaling van een origineel Shopify-artikel van Stacy Kauk.


Een webshop starten en meteen beginnen met verkopen? Probeer Shopify nu gratis.