Wil je een webshop beginnen?

Overheidshulp voor ZZP'ers en kleine bedrijven getroffen door het Coronavirus

Overheidshulp voor ZZP'ers en kleine bedrijven getroffen door het Coronavirus

Laatste update op 1 juli 2021

Overal ter wereld hebben overheden financiële maatregelen aangekondigd om zzp-ers en kleine bedrijven te ondersteunen die getroffen zijn door de maatregelen om de Corona pandemie tegen te gaan.

In deze blog hebben we een overzicht gemaakt van de programma's die in verschillend landen beschikbaar zijn, zodat meer mensen van hun bestaan weten en iedereen goed op de hoogte blijft.

Disclaimer: Deze ondersteuningsprogramma’s worden niet door Shopify zelf aangeboden. Dit artikel is louter een overzicht, en je kunt je hier niet opgeven voor deze programma’s. Neem contact op met je plaatselijke overheid voor vragen rondom en hulp met deze initiatieven.

Nederland

De Nederlandse overheid heeft een groot noodsteunpakket in het leven geroepen om ondernemers tegemoet te komen. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen, en latere aanvullingen en wijzigingen daarop, met links naar gedetailleerde informatie.

Het kabinet kondigde op 17 maart het volgende pakket maatregelen aan:

 • Het wordt eenvoudiger voor kleine bedrijven om gebruik te maken van een al bestaande regeling: de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB), een lening waar de overheid deels garant voor staat. Kleine ondernemers mogen later aflossen en krijgen rentekorting. Ook komen er gunstige leningsvoorwaarden voor kleine ondernemers. Het gaat om de microkredietenverstrekker van de overheid Qredits, bedoeld voor kleine en startende ondernemers die sowieso al moeilijk aan financiering komen.
 • Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft het garantieplafond verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.
 • Door de coronacrisis krijgen ondernemers uitstel van aflossing voor de komende zes maanden en de rente wordt automatisch verlaagd naar 2 procent. Het kabinet zet hier 6 miljoen euro voor opzij.
 • Als je personeel hebt kun je een werktijdverkorting aanvragen: hiermee regel je minder werkuren en kun je bijstand aanvragen.
 • Voor zzp'ers wordt de bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz) uitgebreid. Als zelfstandigen in financiële nood komen - en de gevolgen van het Coronavirus vallen daaronder - kunnen zij aankloppen bij hun gemeente voor een lening tot bijstandsniveau. Dit wordt omgezet in een gift voor maximaal drie maanden. Er wordt niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager, dus geen zogenoemde vermogens- of partnertoets. Hoewel er een versnelde procedure voor wordt opgezet, waarschuwt het kabinet dat deze maatregel nog juridisch uitgewerkt moet worden. Zzp'ers moeten dus nog even geduld hebben voordat ze deze bijstandsregeling kunnen aanvragen. 
 • Bankieren geven kleinere bedrijven een half jaar uitstel van aflossing: Kleinere Nederlandse ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing op hun leningen. Dat zijn ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank overeengekomen.
 • De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) wordt uitgebreid naar non-food. Lees hier meer.
 • Uitgebreide uitleg van tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) hier.

Op 7 april volgde een uitbreiding van de maatregelen:

 • De mogelijkheden voor ondernemers om betalingsuitstel te krijgen van de Belastingdienst worden nog verder uitgebreid. Lees er meer over in dit artikel.
 • De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) wordt verder uitgebreid. Hiermee kunnen ondernemers een eenmalige gift van 4.000 euro aanvragen. Bekijk hier welke sectoren toegevoegd zijn.
 • Het kabinet heeft het garantieplafond van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO) verder verhoogd naar 10 miljard euro (was al verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro).
 • De premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) wordt verlaagd van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers.
 • Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.
 • Lees hier het overzicht van alle maatregelen van 17 maart, en hier de aanvullende maatregelen van 7 april.

Eind mei kondigde de Nederlandse overheid een tweede noodsteunpakket van 17,5 miljard euro aan, dat ingaat per 1 juni en loopt tot 1 oktober:

 • Er komt een Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL) van maximaal 50.000 euro voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Deze regeling vervangt vanaf half juni de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19).
 • De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) wordt in aangepaste vorm verlengd tot 1 oktober. Het grootste verschil tussen TOZO 1 en TOZO 2 is dat het inkomen van de partner wél mee telt voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de TOZO wordt verlengd
 • Ook de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, de opvolger van de regeling Werktijdverkorting) wordt in aangepaste vorm verlengd. De regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten, en stelt regels vast voor ontslag en omscholing van personeel. Lees hier de precieze wijzigingen.
 • De Belastingdienst verleent nog een paar maanden extra uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 oktober.
 • Vanwege het grote aantal aanvragen is een tweede tranche van 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Corona-Overbruggingslening (COL). Met deze kredietregeling kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMS) een aanvraag indienen. Eerder was hier 100 miljoen euro voor gereserveerd. 
 • Lees voor meer informatie over het tweede noodsteunpakket deze samenvatting op de site van de Kamer van Koophandel.

Vanaf 1 oktober 2020 geldt het derde noodsteunpakket (tot eind juni 2021). We sommen hier de belangrijkste financiële tegemoetkomingen op:

 • De Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) wordt in aangepaste vorm verlengd tot 1 april 2021. Net als de voorgangers bestaat Tozo 3 uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van bedrijfskrediet. Bij Tozo 3 kun je bovendien aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Gemeenten krijgen daar extra geld voor. Lees hier meer over Tozo 3. Vanaf 1 april tot 1 juli 2021 geldt Tozo 4. Bij Tozo 4 wordt een vermogenstoets toegepast (eerder uitgesteld). Meer informatie hierover volgt begin 2021.
 • De NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) wordt in aangepaste vorm verlengd. NOW 3 gaat in. Doel is werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden, maar de regeling wel afbouwen. De regeling is voor ondernemers met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. Vanaf januari gaat die drempel van 20% omzetverlies omhoog naar 30%. Binnen de NOW 2 werd tot 90% van de loonsom vergoed. Met ingang van de NOW 3 vanaf oktober gaat dat omlaag naar 80%, vanaf januari 2021 naar 70% en vanaf april 2021 naar 60%. Lees hier de precieze NOW-wijzigingen.
 • De Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL) krijgt ook een vervolg. Eind oktober besloot het kabinet de TVL tijdelijk te verruimen. Dat betekent dat alle sectoren er een beroep op kunnen doen, zodat ook indirect getroffen bedrijven compensatie krijgen. Daarvoor is 140 miljoen euro gereserveerd. In de nieuwe TVL is het maximale bedrag wat je aan subsidie kunt ontvangen verhoogd van 50.000 naar 90.000 euro. Lees hier meer over de TVL.
 • De Belastingdienst verleent voor de laatste maanden van 2020 nog uitstel van betaling aan ondernemers. Per 1 januari 2021 eindigt deze regeling. Alle ondernemers moeten dan weer belasting betalen zoals voor corona. Er is een ruime regeling voor terugbetalen. Deze start vanaf 1 juli 2021 en geeft in maximaal 36 maandelijkse termijnen de tijd om de belastingschuld af te lossen (tot uiterlijk 1 juli 2024). 

Op 9 december 2020 heeft het kabinet aanpassingen bekend gemaakt. We sommen hier de belangrijkste financiële tegemoetkomingen (wijzigingen) op:

 • De NOW-regeling (tegemoetkoming in loonkosten) blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan die van het laatste kwartaal van 2020. De afbouw gaat daarmee nog niet in. De regeling is voor ondernemers met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. 80% van de loonsom wordt vergoed. Lees hier meer over de NOW-regeling.
 • De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is verlengd tot en met eind juni 2021. De TVL helpt bij het betalen van een deel van de vaste lasten zoals huur en verzekeringen. Lees hier meer over de TVL.
 • Aan de Tozo-plannen (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) zijn geen veranderingen doorgevoerd.
 • Nieuw: TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Voor ondernemers die buiten alle regelingen vallen heeft het kabinet deze regeling ingesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om zzp’ers die veel van hun opdrachten verliezen, of ondernemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. TONK wordt verder uitgewerkt (uitwerking in februari) en loopt via de gemeenten.
 • De KvK heeft een handige regelingencheck.

Aanvulling 16 december 2020:

Door de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet op 14 december 2020 heeft aangekondigd, is de NOW-aanvraagtermijn verlengd. Blok 1 was gesloten op 13 december maar is vanaf 15 december weer open onder de noemer NOW 3.1. Een aanvraag indienen kan tot en met 27 december. Het gaat om het alsnog aanvragen van loonsteun voor de periode oktober, november en december. Je leest er meer over op de site van het UWV.  

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet bekend gemaakt dat het steunpakket voor ondernemers wordt uitgebreid. Enkele punten:

 • Het subsidiepercentage bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verhoogd van 70% naar 85%. Voor de kleinere bedrijven wordt de minimale vergoeding verdubbeld, van 750 naar 1.500 euro. Ook het maximumbedrag voor het mkb gaat omhoog, van 90.000 euro naar 330.000.
 • Voor winkels die door de lockdown langdurig gesloten zijn komt er een extra voorraadvergoeding van maximaal 200.000 euro in het eerste en het tweede kwartaal.
 • Bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) komt geen vermogenstoets waar eerder sprake van was (vanaf april).
 • Vergoeding van loonkosten bij de NOW-regeling gaat van 80% naar 85%.

Op 27 mei 2021 heeft het kabinet bekend gemaakt dat de bestaande regelingen voor bedrijven en zelfstandigen (TOZO, NOW en TVL) worden nu met drie maanden verlengd, tot en met 30 september 2021. Daarnaast is het volgende bekendgemaakt:

 • Nieuw is dat ook starters of bedrijven die snel groeien meer tegemoet worden gekomen. Zij moesten terugvallen op een periode in 2020 waarin zij nauwelijks omzet draaiden. Dat wordt aangepast, waarbij deze ondernemers nu een kwartaal mogen kiezen als referentieperiode.
 • Bedrijven en ondernemers krijgen meer tijd om belastingschulden af te lossen. Ze krijgen vanaf 1 oktober 2022 vijf jaar om openstaande bedragen te betalen.

Update 1 juli 2021. Vanwege het herstel van de economie is het coronasteunpakket iets aangepast. De volgende aanpassingen gelden (vanaf het derde kwartaal):

 • Ondernemers kunnen voortaan tot 80 procent omzetverlies opgeven (NOW-loonsteun). Dat was 100%. Dit geldt voor het derde kwartaal tot 1 oktober.
 • Het aanvragen van uitstel van belasting is verlengd van 1 juli tot 1 oktober.
 • Bedrijven die uitstel hebben gevraagd krijgen vijf jaar de tijd dit deel alsnog te betalen.

Het lijkt er vooralsnog op dat vanaf 1 oktober het gehele steunpakket stopt.

Noord- en Zuid-Amerika

Canada

Verenigde Staten

 • Op federaal niveauLeningen met lage rente tot $2 miljoen via de Small Business Administration van staten die getroffen zijn door het Coronavirus.
 • De staat New YorkRenteloze leningen tot $75.000 voor bedrijven met minder dan 100 werknemers. 40% van de lonen betaald voor bedrijven met minder dan 5 werknemers.
 • San Francisco$10.000 voor salarissen en huur voor bedrijven met minder dan 5 werknemers.
 • Sacramento: Renteloze leningen tot $25.000.

Europa

Verenigd Koninkrijk

 • Lening voor tijdelijke bedrijfsstop: Vergoeding van 2 weken betaald ziekteverlof door Coronavirus voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. £3.000 voor bedrijven wiens eigendom minder dan £15.000 waard is.
 • Belastingvermindering (Schotland): 75% belastingverlaging voor winkels en horeca die minder dan £69.000 waard zijn vanaf 1 april 2020.
 • SMB-subsidies (Schotland)Subsidies van ten minste £3.000 voor kleine bedrijven in sectoren die het meest te lijden hebben onder de economische impact van het Coronavirus.

Duitsland

Italië

 • Zelfstandigenuitkering: Zelfstandigen in de gemeentes getroffen door Corona krijgen drie maanden lang een maandelijkse uitkering van 500 euro.

Spanje

 • Uitstellen belastingschuld: Kleine bedrijven kunnen het betalen van hun belastingschuld uitstellen, of hem in termijnen betalen gedurende een renteloze periode van zes maanden.

Zweden

 • Korte termijn verzuimsubsidie: Werkgevers krijgen meer dan 90% van het salaris van werknemers die wegens het Coronavirus kort verlof opnamen vergoed. 
 • Vergoeding voor ziekte-uitkering: De overheid vergoedt tijdelijk de volledige kosten van ziekte-uitkeringen uitbetaald in april en mei. Zelfstandigen worden bovendien geholpen via een gestandaardiseerde ziekte-uitkering in dagen 1 t/m 14.

Azië

Japan

 • Terugbetalingshulp100% garantie op leningen als de omzet in vergelijking met het voorgaande jaar met meer dan 20% afneemt, en 80% als de omzet in vergelijking met het voorgaande jaar met 5% afneemt.
 • Productiviteitssubsidies: IT-tools die voor verbeteringen zoals bijvoorbeeld de efficiëntie van backoffice operations zorgen komen in aanmerking voor subsidies tussen de 300.000 en 4.500.000 yen.

Singapore

Zuid-Korea

 • BTW-pauze: Een BTW pauze voor bedrijven met een inkomen van 60 miljoen won of minder per jaar.
 • Financiële steunDe speciale financiële steun voor kleine bedrijven en SMEs wordt verhoogd van 1.2 biljoen won naar 4.6 biljoen won, en SME steun van 0.03 biljoen won naar 0.63 biljoen won.
 • Huurhulp: Verhuurders krijgen 50% korting op hun inkomstenbelasting.

Hong Kong

 • Eenmalige uitkering: $10.000 voor vaste inwoners van Hong Kong van 18 jaar en ouder.
 • Belastingvermindering: Verlaging van de loonbelasting en persoonlijke belasting voor 2019 tot 2020 met 100% tot een maximum van $20.000.
 • Leningen met lage rente: Leningen met lage rente (tot $2 miljoen) met 100% overheidsgarantie voor ondernemingen. Zes maanden lang open voor aanvraag.

Oceanië

Australië

 • Cashflow hulpBelastingvrije subsidie tot $25.000 voor midden- en klein bedrijven met een jaaromzet van minder dan $50 miljoen.
 • BelastingverlagingDe drempelwaarde voor onmiddellijke afschrijving van activa word verhoogd van $30.000 naar $150.000 voor bedrijven met een netto jaaromzet van minder dan $500 miljoen tot 30 juni 2020.
 • Steun voor stagiairs en trainees: Werknemers die hiervoor in aanmerking komen kunnen een loonsubsidie van 50% aanvragen voor de lonen van hun stagiairs en trainees voor maximaal 9 maanden van 1 januari 2020 tot 30 september 2020, met een maximum van $21.000 per stagiair of trainee die hiervoor in aanmerking komt.

 

Probeer Shopify nu gratis

Neem de tijd die je nodig hebt om je e-commercebedrijf te lanceren

Maak je webshop

Onderwerpen: