Het milieu

We moeten het klimaat verbeteren

De door de mens veroorzaakte klimaatverandering vormt de grootste uitdaging van deze tijd. Het is belangrijk dat we de desastreuze gevolgen samen tegengaan.

Groen vegetatiegebied met een stad op de achtergrond

Het Duurzaamheidsfonds van Shopify

Shopify richt zich op de lange termijn en wil een actieve rol spelen bij het realiseren van een koolstofarme toekomst.

Dat houdt in dat we de markt voor koolstofverwijdering een impuls moeten geven. Het Duurzaamheidsfonds van Shopify besteedt jaarlijks minimaal 5 miljoen USD aan de meest veelbelovende, impactvolle technologieën en oplossingen om de klimaatverandering wereldwijd te bestrijden.

We delen graag wat we allemaal ontdekken en hoe we investeren, zodat je alles op de voet kunt volgen.

Meer informatie 
Twee afbeeldingen: een besneeuwde bergtop en een grafiek met een gestileerde Keelingcurve.

Er is te veel koolstof in de lucht

De afgelopen eeuwen hebben innovatie en vooruitgang door fossiele brandstoffen de mensheid sterk vooruit geholpen – maar niet zonder gevolgen. Het is tijd om met nieuwe oplossingen te komen en deze oplossingen snel op te schalen.

In 1958 deed een jonge wetenschapper uit Scranton, Pennsylvania, met de naam Charles Keeling een opvallende ontdekking. De concentratie kooldioxide (CO2) in de atmosfeer van de aarde steeg elk jaar met zo'n 1,3 deeltjes per miljoen (ppm). Deze stijging was bijna gelijk aan de hoeveelheid CO2 die werd uitgestoten met de verbranding van fossiele brandstoffen wereldwijd. Dat was geen toeval.

Later ontwikkelde Keeling de Keelingcurve, waaruit bleek dat de concentratie van CO2 voortdurend toeneemt.

We vestigen de verkeerde records

Vóór de industriële revolutie bevatte de lucht gemiddeld ongeveer 280 CO2-deeltjes per miljoen (ppm). Momenteel ligt dat aantal voor het eerst in de geschiedenis boven 400 ppm.

Het IPCC, dat het werk van duizenden wetenschappers over de hele wereld vertegenwoordigt, heeft gezegd dat de invloed van de mens op het klimaatsysteem duidelijk aantoonbaar is en dat de recente uitstoot van broeikasgassen door de mens de hoogste in de geschiedenis is. 1

Wat betekent dit?

De ophoping van kooldioxide en andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas heeft nu al een negatieve invloed op klimaatsystemen over de hele wereld. Als de broeikasgassen zich blijven ophopen, wordt er nog meer warmte vastgehouden. Dat veroorzaakt problemen als:

  • Een stijgende zeespiegel, waardoor waarschijnlijk miljarden mensen huis en haard moeten verlaten2
  • Toenemende droogte en overstromingen, waardoor de voedselveiligheid in het geding komt3
  • Verzuring van de oceaan, waardoor duizenden in het water levende organismen worden bedreigd4

De mens veroorzaakt dit probleem. En dat betekent dat wij het ook moeten oplossen.

Streven naar een koolstofnegatieve toekomst

Het verwijderen van koolstof uit de atmosfeer is een cruciale manier om de ophoping van broeikasgassen te vertragen en onze impact op een opwarmend klimaat te verminderen. Shopify streeft ernaar jaarlijks minimaal $ 1,0 miljoen USD in koolstofvastlegging te investeren. Meer informatie over onze plannen: lees de brief van Shopify CEO Tobi Lütke.

Koolstofneutraal platform

Datacenters zijn van oudsher een grote bron van broeikasgasemissies die negatief bijdragen aan de klimaatverandering. In 2018 hebben we al onze dataservers buiten gebruik gesteld en zijn we voor ons platform volledig overgeschakeld naar Google Cloud. Dankzij deze wijziging is ons platform nu CO2-neutraal, omdat Google 100% van het energieverbruik van Google Cloud compenseert met de inkoop van duurzame energie.

Koolstofneutrale activiteiten

Sinds 2019 maakt Shopify gebruik van duurzame energie voor de verwarming, koeling en energievoorziening van onze gebouwen. We hebben voldoende groene energie gewonnen om onze aardgas- en elektriciteitsgerelateerde koolstofvoetafdruk in Canada te compenseren. Onze reisgerelateerde emissies, die 5x onze operationele voetafdruk bedragen, compenseren we door geverifieerde CO2-compensaties te kopen.

LEED-gecertificeerde kantoren

We zijn altijd op zoek naar LEED-gecertificeerde kantoorruimte, omdat in onze gebouwen milieumaatregelen als energie-efficiëntie, duurzame locatieontwikkeling en waterbesparing centraal staan. De meeste vierkante meters van onze gebouwen zijn LEED-goud of platina.

In de verte rijst een berg boven de bossen en wolken uit

Samen staan we sterk

Geen enkele persoon en geen enkel bedrijf kan de klimaatverandering alleen tegengaan. We hebben veel bewondering voor andere bedrijven die deze grote uitdaging vol energie en voortvarend zijn aangegaan, vooral onze partners Stripe en Google.

De komende maanden starten we meer initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan en werken we samen met merchants over de hele wereld die ons hierbij willen helpen.

We zijn op weg naar een duurzame toekomst en we vragen je met klem ons hierbij te helpen.

Duurzaamheidsrapport

Lees meer over hoe we ons inzetten voor de toekomst voor Shopify, onze gemeenschappen en onze planeet.

Rapport 2018 [EN] downloaden Rapport 2019 [EN] downloaden Rapport 2020 [EN] downloaden