Giải pháp thương mại điện tử

Sở hữu mọi tính năng bạn cần, không chút trở ngại

Shopify giúp bạn dễ dàng xây dựng và quản lý cửa hàng trực tuyến

Bắt đầu hành trình kinh doanh của bạn với Shopify

Dùng thử Shopify miễn phí và khám phá tất cả các công cụ và dịch vụ cần thiết để bắt đầu, vận hành và phát triển doanh nghiệp của bạn.