Varför har den här debiteringen gjorts? – Shopify

Hej! Du är troligtvis här för att du har frågor om en debitering på ditt kontoutdrag och undrar varför den har gjorts. Här ska vi försöka hjälpa dig att lösa mysteriet.