Shopify Automations

Tự động kết nối với khách hàng

Tạo và tùy chỉnh các tác vụ tự động hóa tiếp thị luôn hoạt động. Nhờ vậy, bạn có thể thu hút khách hàng trong mọi giai đoạn xuyên suốt hành trình và thúc đẩy doanh nghiệp của bạn tăng trưởng.

Đăng nhập để tạo tác vụ tự động hóa

Xây dựng tác vụ tự động hóa hoạt động tích cực

Tác vụ tự động hóa tùy chỉnh

Dựng tác vụ tự động hóa tùy chỉnh với giao diện đơn giản gồm yếu tố kích hoạt, điều kiện và hành động để đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Mẫu cho từng hành trình của khách hàng

Từ tác vụ chào mừng khách hàng mới và khách hàng quay trở lại đến đơn hàng bán thêm đầu tiên, bạn có thể sử dụng các mẫu có sẵn được xây dựng cho thương mại.

Nhanh chóng và đáng tin cậy

Nhờ hạ tầng của Shopify, thông điệp của bạn sẽ lập tức được gửi đến tay khách hàng, trừ khi bạn lên kế hoạch gửi chậm.

Tiếp cận đúng thời điểm

Bắt đầu và chạy tác vụ tự động hóa để kết nối với khách hàng tại các thời điểm trọng yếu trong hành trình khám phá của họ, từ đăng ký nhận bản tin đến đặt đơn hàng đầu tiên và từng cột mốc trong hành trình ấy.

Chọn điều kiện

Quyết định cách thức tác vụ tự động hóa nên hoạt động như thế nào dựa trên các điều kiện, tăng cơ hội cho thông điệp của bạn tiếp cận đúng khách hàng vào đúng thời điểm. Hãy gửi thông điệp trước khi đơn hàng được đặt, đơn hàng được giao hay vào dịp đặc biệt.

Đặt hẹn giờ và khoảng thời gian nghỉ

Quyết định thời điểm thông điệp đến tay khách hàng, thậm chí dựa trên hành động trước đó như mua hàng. Bạn có thể thêm các bước chờ đợi trong quy trình làm việc để giãn các thông điệp và tạo nhịp gửi email chính xác.

Tiếp thị hiệu quả

Bắt đầu chỉ trong vài phút

Lựa chọn các mẫu gửi email tự động, cá nhân hóa nội dung và bắt đầu gửi đi. Email đã có sẵn logo và bộ nhận diện thương hiệu của bạn.

Theo dõi, thử nghiệm và tăng trưởng

Tìm hiểu tác vụ tự động hóa gửi email đang đem lại kết quả như thế nào với các báo cáo hữu ích như tương tác email, doanh số và nhiều thông tin khác.

Làm được nhiều hơn, tốn ít thời gian hơn

Bật tác vụ tự động hóa và để các tác vụ này tự động chạy. Bạn không cần tạo lại chiến dịch email hết lần này đến lần khác theo phương thức thủ công nữa.