Tải cửa hàng của bạn lên YouTube

Gắn thẻ sản phẩm vào video của bạn để người theo dõi dễ dàng trải nghiệm và mua sắm.

Giao diện hiển thị một nhà sáng tạo nội dung là nữ trên YouTube nổi bật trong video với 3 sản phẩm làm đẹp bên dưới khung video.

Bắt đầu với YouTube Shopping

Cách thức hoạt động:

Cài đặt Google & YouTube trong cửa hàng ứng dụng Shopify.
Trong mục YouTube Shopping của kênh, hãy kết nối với tài khoản YouTube của bạn.
Chọn sản phẩm để quảng bá trên YouTube Shopping.
Thêm sản phẩm vào video từ Monetization (Kiếm tiền) > Shopping.

Lập tức đồng bộ sản phẩm sang YouTube

Đảm bảo tên, ảnh, mức giá và thông tin hàng tồn kho của sản phẩm luôn được cập nhật với tính năng tự động đồng bộ danh mục từ cửa hàng Shopify sang YouTube.

Tạo trải nghiệm mua sắm trực tiếp

Gắn thẻ hay ghim sản phẩm tại những thời điểm quan trọng trong buổi phát trực tiếp nhằm đem lại trải nghiệm cuốn hút và thúc đẩy người xem mua hàng. Người xem có thể thanh toán trong khi video của bạn tiếp tục phát ở chế độ chiếu hình trong hình.

Quản lý bán hàng trong Shopify

Tính năng theo dõi tập trung cho phép bạn bán hàng trên YouTube đồng thời quản lý doanh số và hiệu suất bán hàng cùng mọi hoạt động khác trong trang quản trị Shopify.

Bắt đầu bán hàng trên YouTube ngay hôm nay

Đưa sản phẩm của bạn lên YouTube để người xem có thể mua sắm trong lúc xem video.