Liên hệ

Bạn có câu hỏi về việc sử dụng Shopify?

Đây là nơi bắt đầu. Tìm câu trả lời bạn cần từ Cộng đồng Shopify hoặc đội ngũ hỗ trợ đẳng cấp của chúng tôi.

Tham gia đội ngũ ngày càng phát triển của chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm kiếm những con người hăng say và đam mê để giúp chúng tôi khiến hoạt động thương mại trở nên tốt đẹp hơn.

Xem thông tin tuyển dụng hiện tại