Phí này dùng để làm gì? – Shopify

Xin chào, bạn đang đọc thông tin này có lẽ bởi bạn đã thấy một khoản phí trong sao kê ngân hàng và thắc mắc tại sao lại có khoản phí đó. Chúng tôi sẽ cố gắng giải thích rõ cho bạn vấn đề này!